Про затвердження норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків
Про затвердження норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків

З метою забезпечення дотримання норм законодавства у сфері житлово-комунальних послуг, обчислення необхідного обсягу отриманих споживачами послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання, враховуючи звернення Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства ''Лубнитеплоенерго" та згідно розрахунків, виконаних ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" на підставі КТМ 204 України 244-94, ДСТУ-Н Б В.1.1- 27:2010 "Будівельна кліматологія“ та ДБН В.2.5-39.2008 "Теплові мережі", відповідно статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року за № 630 та керуючись статтею 28 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити норми споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м2 житлових будинків (населення) споживачам ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" згідно Додатку 1.

2. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в засобах масової інформації.

3. ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго"(в.о.директора Д.В.Приймак) оприлюднити це рішення в друкованих засобах інформації.

4. Організацію виконання рішення покласти на виконуючого обов'язки директора ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" Приймака Д.В., контроль за виконанням покласти на заступника міського голови Зінченка В.М. та начальника відділу житлово-комунального господарства

Міський голова    Ф. Г. Мілевський.

ДОДАТОК 1

Норми споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків (населення) для споживачів ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго"
Показник Середня по підприємству "Лубнитеплоенерго" для житлових будинків Для 1-2 поверхових житлових будинків Для 3-4 поверхових житлових будинків Для 5 і більше поверхових житлових будинків
Річна норма споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м² житлових будинків (населення), Гкал/м² 0,152 0,353 0,207 0,131
Середньомісячна норма споживання теплової енергії на централізоване опалення 1м² житлових будинків (населення) (в опалювальний період),  Гкал/м² в місяць 0,02568 0,05963 0,03497 0,02213

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гребінківської міської ради "Про затвердження норм споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків (населення) споживачам ОКВПТГ " Лубнитеплоенерго “

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства "Лубнитеплоенерго" відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії" від 10.04.2014 року № 1198-VІІ, визначене виконавцем послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води. Пунктом 21 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2005 року № 630 передбачено, що у разі відсутності у квартирі, будинку садибного типу та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку води і теплової енергії плата за надані послуги справляється згідно з установленими нормативами (нормами) споживання. Для вирішення завдань централізованого опалення необхідно визначити обсяги надання послуг, режим теплопостачання, кількісні та якісні показники.

2. Цілі державного регулювання.

Цілями державного регулювання є виконання вимог Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 року № 1875-І\/, пункту 6 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630 інших нормативних актів, які регламентують дотримання вимог законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості послуг з централізованого опалення.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт є безальтернативним, так як він розроблений у відповідності до статей 30, 32 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", КТМ 204 України 244-94, ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі” та ДСТУ-Н Б В. 1.1- 27:2010 "Будівельна кліматологія", таким чином вирішення проблеми з впорядкування розрахунків за використання теплової енергії можливо у разі затвердження норм споживання теплової енергії на централізоване опалення 1 м2 житлових будинків (населення) споживачам ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго".

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми.

Проект рішення має на меті затвердження норм споживання теплової енергії на централізоване опалення 1 м2 житлових будинків (населення) споживачам ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго". Рішення вступить в силу після оприлюднення, узгодження даного питання на координаційній раді з розвитку підприємництва та прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету Гребінківської міської ради.

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей у раз) прийняття регуляторного акту.

Прийняття цього проекту рішення забезпечить дотримання встановлених норм по кількості

споживання теплової енергії споживачами міста.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта - позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акту не очікується;

Обставини, які можуть вплинути на виконання вимог акта - зміни у чинному законодавстві;

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта - впровадження проекту рішення необхідне для надання послугнаселенню міста з централізованого опалення, впровадження розрахунків із споживачами;

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта - механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки за результатами введення вдію положень не очікується настання будь-яких негативних наслідків;

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта - функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть здійснюватися в межах компетенції органами, яким надано таке право чинним законодавством.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та втрат.

Очікуваним результатом прийняття цього регуляторного акта є виконання вимог Закону

України "Про житлово-комунальні послуги”, "Правил надання послугз централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення". Реалізація рішення про затвердження норм споживання теплової енергії на централізоване опалення 1 м2 житлових будинків (населення) споживачам ОКВПТГ "Лубнитеплоенерго" повинна упорядкувати розрахунки за надані послуги, призведе до зменшення витрат теплової енергії, що забезпечить економію природних ресурсів. В результаті прийняття регуляторного акта негативних наслідків не очікується. Населення міста буде забезпечене послугами по централізованому опаленню відповідно до встановлених норм споживання та правил надання комунальних послуг. Виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат, як з боку держави так і з боку підприємства.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на певні категорії споживачів комунальних послуг з централізованого опалення, є загальнообов'язковим до застосування на території м. Гребінка та строк дії якого не обмеженний, із можливістю внесення до нього змін, у зв'язку із зміною законодавства чи зміною кількості споживачів.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Після набрання рішенням чинності, його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

а) прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів, що витрачатимуться підприємством та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням цього акта;

б) кількість споживачів послуг з централізованого опалення, на яких поширюється дія акта. Дія акта' не поширюється на суб'єкти господарювання, бюджетні установи і організації суб'єктів підприємницької діяльності.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності проекту рішення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу кількісних показників по наданню послуг з централізованого опалення споживачам, приміщення яких не обладнані тепловими лічильниками. Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чи.нності. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до рішення.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності буде здійснено в термін, встановлені ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Пропозиції та зауваження від споживачів приймаються за адресою: 37500, м. Лубни, вул. Чкалова, 17, тел. 31-74 протягом одного місяця з дня опублікування проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу. Аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщене на офіційному сайті Г ребінківської міської ради в розділі "Регуляторні акти".

в.о. директора ОКВПТГ "ЛубнитеплоенергоСхожі матеріали:
   Категорія: Гребінківська міська рада | Переглядів: 855
Теги: Міська Рада | Рейтинг: 0.0/0Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:

СВІЖІ ПУБЛІКАЦІЇ

 
Иммиграция для лучшей жизни: популя...

/_bl/79/45065608.jpg

Експерти розповіли, які чохли можут...

/_bl/79/54152924.jpg

Cleaning of the systems of ventilat...

/_bl/79/70180532.jpg

Компоты, варенья и пюре из фруктов ...

/_bl/79/50805302.jpg

Розробка сайтів нерухомості

/_bl/79/81789488.jpg

Новогодний корпоратив - Каким долже...

/_bl/79/54700248.jpg

Спортивная сетка: какие виды бывают...

/_bl/79/60555178.jpg

Готуємо піцу: які соуси й моцарелу ...

/_bl/79/25046664.jpg

Перевод на латышский язык это реаль...

/_bl/79/92270278.jpg

Як правильно викликати "швидку": По...

/_bl/79/74375561.jpg

5 способов определить, кто звонит в...

/_bl/79/94135450.jpg

Особенности сухого и влажного корма...

/_bl/79/53639005.jpg


  

   admin@grebenka.com

  +38 (099) 361-83-66

   » Додати в закладки 
   » Зворотний зв'язок
   » Інформація про сайт
   » Мобільна версія сайту

     RSS-експорт новин:
   Новини | Фоторепортажі
   Публікації | Оголошення
   Форум

   » Знаєте про новину чи подію в місті? Повідомте і ми напишемо про це на сайті.   Додати новину

   » Потік онлайн-опитувань
   » Книга відгуків і пропозицій
   » FAQ Питання та відповіді
   » Реклама на сайті

  Відправити СМС безкоштовно Відправка SMS безкоштовно


Гребінка | Гребінківський міський сайт Grebenka.com © 2020