Права та пільги переселенців

Особа набуває правового статусу внутрішньо переміщеної особи через поставлення на облік в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення

Внутрішньо переміщеною особою визнається громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка покинула своє місце проживання унаслідок  або  для  уникнення  негативних  наслідків  збройного  конфлікту, тимчасової окупації,  повсюдних  проявів  насильства  та  порушень  прав людини.

Особа набуває правового статусу внутрішньо переміщеної особи через поставлення на облік в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення  районних,  районних  у  місті  Києві  державних  адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем фактичного проживання  в  Україні,  про  що  видається  довідка  про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи (в народі –«довідка переселенця»). Про це інформує Гребінківське бюро правової допомоги.


Права та пільги переселенців
 

Заборона дискримінації

Відповідно до закону  «Про забезпечення прав  і свобод внутрішньо переміщених  осіб»,  внутрішньо  переміщені  особи  користуються  тими  ж правами  та  свободами  відповідно  до  Конституції,  законів  України  та міжнародних договорів України, як і інші громадяни України. Забороняється  дискримінація  внутрішньо  переміщених  осіб  під  час здійснення ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони внутрішньо переміщені особи. Водночас законодавство встановлює низку спеціальних прав і обов'язків для внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці мають право:

1. На  отримання  щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Допомога призначається для сім'ї та виплачується:
 
– для осіб з інвалідністю I групи та дітей-інвалідів;
– для осіб з інвалідністю II групи;
– для  осібз  інвалідністю  III  групи.

2. На отримання всіх соціальних виплат і соціального забезпечення, встановлених законодавством для громадян України –за наявності довідки переселенця.

3. Для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, державне соціальне страхування у разі безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку  на  виробництві  та  професійного  захворювання,  що  спричинило втрату працездатності, на отримання соціальних послуг і соціальної допомоги здійснюється за місцем фактичного проживання таких осіб і поставлення на облік, що підтверджується довідкою.

4. Право на отримання статусу безробітного. Внутрішньо  переміщена  особа,  яка  звільнилася  з  роботи,  за  браку документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, має право зареєструватися як безробітна й отримувати допомогу з безробіття, соціальні та інші послуги за загальнообов'язковим державним  соціальним  страхуванням  у  разі  безробіття  відповідно  до законодавства. До отримання документів і відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога з безробіття таким  особам  призначається  в  мінімальному  розмірі,  встановленому законодавством у разі безробіття.

5.  На  оформлення  документів,  що  засвідчують  особу,  за  місцем фактичного проживання. Відповідно до чинного законодавства, паспорт громадянина України (ID-картку)  можна  оформити  в  територіальному  підрозділі  Державної міграційної служби України або Центрі надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання (пропискою). За умови наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи документи для оформлення паспорта  можна  подавати  за  місцем  фактичного  проживання  в  Україні відповідно до довідки.

6. Право на продовження здобуття певного освітнього рівня (дошкільна, шкільна,  середньо-спеціальна,  вища  освіта)  на  території  інших  регіонів України  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  або  інших  джерел фінансування.

7. Право на отримання соціальної стипендії студентами-переселенцями.

8. Право на участь в державній програмі «Доступне житло». Внутрішньо  переміщені  особи,  якщо  такі  громадяни  не  мають  у власності іншої житлової нерухомості крім тієї, що розташована на тимчасово неконтрольованій території, мають право брати участь у державній програмі «Доступне житло». Програму  «Доступне  житло»  реалізовує  Державна  спеціалізована фінансова  установа  «Державний  фонд  сприяння  молодіжному  житловому будівництву» через свої регіональні управління. Розмір державної допомоги на придбання власного житла за програмою становить 50% вартості житла, розрахованої з урахуванням нормативної площі та граничної вартості1 кв. м. Внутрішньо  переміщені  особи  мають  право  отримати  державну підтримку для забезпечення доступним житлом в межах області (міста Києва) фактичного проживання згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

9.  Право  на  реєстрацію  підприємницької  діяльності  за  місцем фактичного проживання на території України. Реєстрація  внутрішньо  переміщеною  особою  юридичної  особи  або реєстрація як фізичної особи-підприємця, а також реєстрація припинення підприємницької діяльності проводиться за місцем фактичного проживання такої  особи  у  відповідному  територіальному  органі,  уповноваженому здійснювати державну реєстрацію (Центр надання адміністративних послуг або державний реєстратор) без вимоги наявності довідки про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи.

10. Право голосувати на виборах і референдумах. Внутрішньо переміщена особа реалізує своє право голосу на виборах Президента  України,  народних  депутатів  України,  місцевих  виборах  і референдумах способом зміни місця голосування на підставі довідки про взяття  на  облік  внутрішньо  переміщеної  особи.  Для  цього  переселенцю необхідно подати в орган ведення Державного реєстру виборців мотивовану заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці або адреси, за якою він бажає проголосувати. До заяви необхідно додати копію довідки переселенця.

11. Право на сприяння в наданні кредитів на придбання земельних ділянок і житла. Зараз ПАТ «Ощадбанк» надає цільовий кредит на житло для внутрішньо переміщених  осіб.  Серед переліку обов'язкових документів для надання кредиту – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

12. Право на отримання комунальних послуг. Держава  гарантує  зареєстрованим  внутрішньо  переміщеним  особам право на отримання комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного  газу  в  місцях  компактного  поселення  (містечках  зі  збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги й товари для населення.

13. Право на безоплатне тимчасове проживання. Внутрішньо переміщені особи мають право на забезпечення органами державної  влади,  органами  місцевого  самоврядування  та  суб'єктами приватного права можливості безплатного тимчасового проживання (за умови оплати  особою  вартості  комунальних  послуг)  упродовж  шести  місяців  з моменту поставлення на облік внутрішньо переміщеної особи, водночас для багатодітних сімей, інвалідів, людей похилого віку цей термін може бути продовжений.

14. Інші права переселенців, встановлені законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»:
 • право на єдність сім'ї;
 • право  на  сприяння  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого самоврядування  та  суб'єктів приватного  права  в  пошуку  та  возз'єднанню членів сімей, які втратили зв'язок внаслідок внутрішнього переміщення;
 • право на інформацію про долю і місце перебування зниклих членів сім'ї та близьких родичів;
 • право на безпечні умови життя і здоров'я;
 • право  на  достовірну  інформацію  про  наявність  загрози  життю  і здоров'ю  на  території  покинутого  місця  проживання,  а  також  місця тимчасового проживання, стан інфраструктури, довкілля, забезпечення прав і свобод;
 • право на створення умов для постійного або тимчасового проживання внутрішньо переміщеної особи;
 • право  на  сприяння  в  переміщенні  рухомого  майна  внутрішньо переміщеної особи;
 • право на сприяння в поверненні на попереднє місце проживання;
 • право на забезпечення лікарськими засобами у випадках і порядку, визначених законодавством;
 • право на влаштування дітей в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • право на отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 • право  на  надання  необхідної  медичної  допомоги  в  державнихі комунальних закладах охорони здоров'я;
 • право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення  змін  до  актових  записів  цивільного  стану,  їхнє  поновлення  та анулювання за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи;
 • право на безплатний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого місця проживання у всіх видах громадського транспорту в разі припинення ситуації, яка спричинила таке переміщення;
 • право на отримання гуманітарної та благодійної допомоги.

Закон  передбачає  право  внутрішньо  переміщених  осіб  на  отримання  земельної ділянки із земель державної власності.

Виділяти їх мають органи місцевого самоврядування. Згідно ст.121 Земельного Кодексу України, кожен громадянин України (у тому числі і внутрішньо переміщені особи) має право на отримання безкоштовного земельної ділянки:
 
– Для ведення особистого сільського господарства - до 2 га землі,
– Для ведення садівництва - до 0,12 га землі,-
– Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:1) у селах - до 0,25 га землі,2) в селищах - до 0,15 га землі,3) в містах - до 0,10 га землі;
– Для індивідуального дачного будівництва - до 0,10 га землі,
– Для будівництва гаража - до 0,01 га землі,
– Для  ведення  фермерського  господарства  (в  розмірі  земельної  частки  (паю) визначеної для членів сільгосппідприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство).

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян провадиться один раз по кожному виду використання, тобто кожен має право на отримання і приватизацію шести земельних  ділянок  різного  цільового призначення.  Законом  не обумовлена необхідність отримання земельної ділянки саме за місцем проживання, тому отримати ділянку землі можна в будь-якій області України.

Також закон надає право на виділення довгострокового пільгового кредиту (в тому числі іпотечного) на придбання земельної ділянки та будівництво або кредиту на придбання житла. Перелік банків, сподіваємося, незабаром оприлюднять. Ставка  кредитування  (скільки  %  від  кредиту  потрібно  сплачувати  за  рік користування)  для  такої  категорії  осіб  має  становити  не  більше  облікової  ставки Національного банку України, що встановлена на період видачі такого кредиту. Зараз це –14% річних, значно менше, ніж 20-30%, які пропонують українські банки для кредитування житла на загальних умовах.

Пільга по кредитах

Згідно  Закону  України  «Про  тимчасові  заходи  на  період  проведення антитерористичної операції», а саме 2 статті (Мораторій на нарахування пені і штрафів на основну  суму  заборгованості  за  кредитними  зобов'язаннями),  на  час  проведення антитерористичної  операції  забороняється  нарахування  пені  і  штрафів  на  основну  суму заборгованості за зобов'язаннями за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 громадянам України, які зареєстровані і постійно проживають або переселилися в період з 14 квітня 2014 з населених пунктів, де проводиться АТО.У  Національному  банку  підтверджують,  що  ця  норма  повинна  виконуватися абсолютно усіма українськими банками.

Відповідно до закону  «Про забезпечення прав  і  свобод внутрішньо переміщених осіб», держава сприяє наданню внутрішньо переміщеним особам кредитів на придбання земельних ділянок, придбання і будівництво житла.

Гребінківське бюро правової допомоги
 пров.Спортивний,11. м.Гребінка


Схожі матеріали:

Категорія: Правова допомога
Переглядів: 46 | Теги: переселенці, ПІЛЬГИ, пільги переселенців, дискримінація
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Curly Girl Method: Догляд за кучерявим в...

/_pu/48/33006377.jpg
Здоровый взгляд: когда стоит идти к офта...

/_pu/49/07389949.jpg
Красива жіноча нижня білизна

/_pu/48/64573614.jpg
Зачем нужен пилинг лица

/_pu/49/34326007.jpg
Классический обрезной маникюр: "ско...

/_pu/50/85221779.jpg
Правове регулювання прав та обов’язків о...

/_pu/47/94339938.jpg
Усиновлення одним з подружжя дитини іншо...

/_pu/50/02045774.jpg
Нові правила реєстрації місця проживання...

/_pu/49/72840267.jpg
Чем способен поразить туриста Вьетнам

/_pu/47/65024093.jpg
Как подготовить пол для установки керамо...

/_pu/48/19731878.jpg
Отдых в Коблево на Черном море

/_pu/51/29909058.jpg
Выбираем бытовую технику

/_pu/46/41779736.jpg

Гребінка | Гребінківський міський сайт Grebenka.com © 2020