Щодо реалізації і захисту прав та свобод людини в Україні

Гарантії прав та свобод людини і громадянина - це передбачена Конституцією і законами України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог,

З нагоди відзначення Дня Конституції України, Гребінківське бюро правової допомоги інформує про:
«Щодо реалізації і захисту прав та свобод людини в Україні»

Права людини - це її можливість діяти певним чином для того, щоб забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних потреб.

Поняття про права людини включає два аспекти:
 
- природні права людини, які неподільно пов'язані з її існуванням та розвитком;
- набуті права людини - характеризують її соціально-політичний статус.
 
Другий розділ Конституції України закріплює систему прав, свобод і обов'язків, людини і громадянина, яку можна поділити на особисті (природні, громадянські), політичні, соціальні, економічні, культурні, екологічні та сімейні права і обов'язки. Сукупність конституційних норм, що закріплюють ці права і обов'язки визначає конституційно правовий статус людини і громадянина.

Одним із засобів реалізації та захисту прав і свобод людини є гарантії.


Щодо реалізації і захисту прав та свобод людини в Україні
 

Гарантії це система норм, принципів та вимог, які забезпечують процес дотримання прав та законних інтересів людини. Забезпечення найсприятливіших умов для реалізації конституційно закріпленого статусу людини та перехід від передбачених конституцією можливостей до реальної дійсності є метою гарантії.

Ефективність гарантій залежить від рівня розвитку правових принципів, стану економіки, рівня розвитку демократичних інститутів, наявності системи досконалих законів у державі, ефективності механізмів реалізації законів, ступеня правової свідомості і правової культури населення, узгодженості інтересів населення та суспільства в цілому і наявності високоефективного органу конституційного контролю.

Гарантії прав та свобод людини і громадянина - це передбачена Конституцією і законами України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюються охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.

Конституційно-правові гарантії конституційних прав та свобод людини і громадянина поділяють на дві основні групи:
 
- нормативно-правові гарантіїконституційних прав та свобод людини і громадянина - це сукупність правових норм, за допомогою яких забезпечуються реалізація, порядок охорони і захисту прав та свобод особистості. До нормативно-правових гарантій відносять норми-принципи, юридичну відповідальність та юридичні обов'язки, передбачені конституцією;

- організаційно-правові гарантіїконституційних прав та свобод людини і громадянина - це механізм держави, органи місцевого самоврядування, посадові особи, політичні партії і громадські організації, засоби масової інформації, міжнародні правозахисні організації та їх діяльність у сфері правотворчості та правозастосування, спрямована на створення сприятливих умов для реального користування громадянами своїми правами і свободами. Головною організаційно-правовою гарантією в демократичній державі є суд, незалежний від будь-якого державного або партійного органу. Ефективність організаційно-правових гарантій залежить від якості конституції та інших законів і підзаконних актів, тобто від нормативно-правових гарантій. Вони взаємопов'язані і взаємообумовлені.

У чинній Конституції України юридичними гарантіями реалізації прав і свобод людини і громадянина є такі положення:
 
1) покладення на державу обов'язку дотримуватися і захищати права та свободи людини і громадянина (ч. 2 ст. 3Конституції України);

2) визнання прямої дії норм Конституції України, в тому числі тих, які закріплюють права та свободи людини і громадянина в Україні (ст. 8 Конституції України);

3) встановлення в нормах Конституції України та діючого законодавства юридичної відповідальності громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та посадових осіб за порушення прав і свобод людини і громадянина в Україні;

4) гуманне поводження з особами, притягнутими до кримінальної та адміністративної відповідальності (статті 28-29 Конституції України);

5) конституційне закріплення права кожного на судовий захист (ст. 55 Конституції України);

6) конституційне визнання права кожного захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань всіма засобами, не забороненими законом (ст. 55 Конституції України);

7) конституційне визнання права особи на правову допомогу (ст. 59 Конституції України);

8) закріплення в Конституції України та діючому законодавстві демократичних принципів судочинства (статті 58-63,129 Конституції України);

9) конституційне закріплення системи особливих державних органів, до компетенції яких належать повноваження щодо захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина, шляхом перевірки відповідності законів та інших правових актів Конституції України  (розділ 12 Конституції України);

10) закріплення в Конституції України інших видів гарантій прав і свобод (основ демократичної системи влади, основних напрямів соціально-економічної політики України як соціальної держави);

11) неможливість зміни Конституції України, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав та свобод людини і громадянина (ч. 1 ст. 157 Конституції України).

Найбільш ефективним інститутом судового захисту прав людини у сучасній демократичній державі і суспільстві є конституційне правосуддя.

Згідно з ст. 101 Конституції України парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений). Порядок його діяльності визначається Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23.12.1997 р. із змінами.

Відповідно до зазначеного Закону сферою його застосування є відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина лише між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.
  • Обмеження прав і свобод людини і громадянина зумовлені перш за все необхідністю поважати права та свободи інших людей, а також необхідністю нормального функціонування суспільства і держави. Але будь-які обмеження допустимі лише в передбачених конституцією випадках. Так, ч. 1 ст. 64 Конституції України встановлює, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Обмеження прав і свобод можуть бути загальними, тобто стосуватися реалізації всіх прав і свобод, та конкретними, тобто такими, що належать до окремих прав і свобод.Наприклад, відповідно до ст. 23 Конституції України передбачається загальне обмеження, відповідно до якого кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Крім того, в конституціях досить часто передбачається можливість тимчасового обмеження прав і свобод в умовах воєнного або надзвичайного стану. Так, відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24,25, 27-29, 40,47, 51,52, 55-63 Конституції України.
 
Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що для реалізації конституційно закріплених прав і свобод людини в Україні необхідно мати налагоджений соціально-правовий механізм дотримання прав і свобод людини — систему засобів і чинників, що забезпечують необхідні умови поваги до всіх основних прав і свобод людини, які є похідними від її гідності. Поняттям «соціально-правовий механізм забезпечення прав людини» підкреслюється, що правовий механізм — частина соціального і діє з ним у єдності.

Гребінківське бюро пров. Спортивний,11,
м. Гребінка


Схожі матеріали:

Категорія: Правова допомога
Переглядів: 127 | Теги: юридичні обов'язки, День Конституції, захист прав людини, конституційні права
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Щодо реалізації і захисту прав та свобод...

/_pu/52/59527250.jpg

Не затягуйте: оптимальний вік для пологі...

/_pu/52/83332543.jpg

Види суцільних купальників

/_pu/48/58499268.jpg

Super Mario Bros отправляется на ледовое...

/_pu/47/40300030.jpg

Визначений найкорисніший вид перекушуван...

/_pu/51/50268701.jpg

Право на обов’язкову частку у спадщині

/_pu/50/31110110.jpg

Какие цветы выбрать для посадки на даче

/_pu/50/79925694.jpg

Куркума може захистити легені, печінку і...

/_pu/51/81091401.jpg

Как подготовить пол для установки керамо...

/_pu/48/19731878.jpg

Укладка нарощенных волос: полезные совет...

/_pu/52/03012912.jpg

Які елементи говорять про те, що перед в...

/_pu/46/34813542.jpg

Что такое - женский кардиган, как его но...

/_pu/47/40886438.jpg


Гребінка | Гребінківський міський сайт Grebenka.com © 2020