Всі статті
 Здоров'я
 Краса
 Дієта
 Він і вона
 Суспільство
 Корисні поради
 Пошук:   

Кулінарія
Дієта
Хобі
Поради спеціаліста
Освіта
Для неї
Інтим
Догляд за тілом
Відносини
Авто
Рибалка
Сад, дача
Квіти
Реєстрація
Вхід
RSS
Вітаємо Вас, Гість


МЕНЮ

Суспільство

Суспільство та життя [115]
Життєвий ритм
Психологія [66]
Психологія відносин
Народні заговори [16]
Народні старовинні заговори


 
Первые блюда


/_pu/41/26217205.jpg
Французский сырный суп с белым вином

 
/_bl/56/12996886.jpg

Профільований лист і його властивостіСтатут ВПЗУ продовження)

Статут ВПЗУ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

(продовження)


Григорій Миколайович Недвига
Голова Вільної профспілки залізничників України 7. ЦЕНТРАЛЬНІ  ВИБОРНІ  ОРГАНИ  ПРОФСПІЛКИ

7.1.Вищим органом профспілки є з’їзд, який скликається Радою голів профспілки  один  раз  на  три  роки.
    7.2. Рішення  про  дату  проведення,  тривалість,  місце  проведення  та норму  представництва  делегатів  з’їзду   приймає  Рада  голів  профспілки.

          7.3. Делегатами  з’їзду   за  посадами  є  голова  профспілки  та  голова  ревізійної  комісії  профспілки.          

          7.4. З’їзд  профспілки :
           -  формує  свої  робочі  органи  та  приймає  регламент  роботи;
           -  заслуховує  і  обговорює  звіти  виборних  профспілкових  органів,  посадових  осіб  профспілки  та  приймає  відповідні  рішення;
           -  приймає  зміни  та  доповнення  до  Статуту  профспілки;
           -  обирає  Голову  та  заступників  Голови  профспілки;
           -  затверджує склад  Ради  голів профспілки  за  поданням  організацій профспілки;
           -  обирає  ревізійну  комісію профспілки;
           -  приймає  рішення,  резолюції, заяви,  звернення з  питань  діяльності  вищих  органів  державної  влади  та  проблем  профспілкового  руху;
           -  затверджує  положення  про  ревізійну  та  мандатну  комісії, вносить  зміни  і доповнення  до  них;
            -  заслуховує  повідомлення  мандатної  комісії  щодо  повноважень  делегатів  з’їзду,  приймає  відповідне  рішення  з цього  питання.

            7.5. З’їзд  має  право  делегувати  Раді  голів  профспілки окремі  повноваження  для вирішення  питань,  що  належать  до компетенції  з’їзду.

            7.6. Рішення  про скликання  з’їзду  повідомляється  первинним, територіальним   профспілковим  організаціям   не  пізніше  ніж  за  2  місяці  до  дати  проведення  з’їзду.

            7.7. Позачерговий  з’їзд  скликається  на  вимогу  не  менше,  як  третини  первинних  організацій  профспілки  згідно  з  рішенням  їх  колегіальних  органів  або  з  ініціативи  Ради  голів  профспілки.

            7.8. З’їзд  профспілки  вважається  правомочним  за  умови   реєстрації  на  ньому  не  менш  2/3  делегатів,  фактично  делегованих  профспілковими  організаціями  різного  рівня, згідно  квот, затверджених  Радою  голів профспілки.

             7.9. Рішення  з’їзду   приймається  більшістю  голосів  делегатів  присутніх  на  його  засіданні  при  наявності  кворуму. Рішення  про внесення  змін  до  статуту  та  про  припинення  діяльності  приймається  3/4 голосів  делегатів.

            7.10.  Рада  голів  профспілки.      
           
            7.11. У період між  з’їздами вищим органом профспілки є  Рада голів, яка уповноважена вживати всіх необхідних заходів з метою реалізації програми, мети і завдань профспілки, втілення в життя з’їзду, а також вирішувати інші питання, якщо вони не належать до виключної компетенції з’їзду. Термін повноваження  Ради голів профспілки – 3 роки, її засідання проводяться не рідше, ніж один раз на півроку.

           7.12.Засідання  Ради голів  скликається  Малою Радою або на вимогу не менше як третини членів Ради голів профспілки. Рішення про скликання засідання Ради голів, проект його порядку денного і дату проведення приймається  Малою Радою  не пізніше,  як  за  місяць  до  його відкриття.

           7.13.Рада голів профспілки  формується з голів профспілкових організацій за поданням відповідних профспілкових організацій  з об’язковим  затвердженням  на  з’їзді  профспілки, членами  Ради голів за посадами  є  голова  профспілки  та  його  заступники.

           7.14. Рада голів профспілки:
           - затверджує  основні  напрямки  діяльності  профспілки;
           - обирає  Малу Раду   профспілки   терміном  на  3 роки;
           - приймає від імені профспілки заяви, звернення, декларації та інші документи;
           - бере  на  облік  утворені  первинні  та  територіальні  організації  профспілки;
           - приймає  зміни і доповнення до Статуту профспілки з подальшим затвердженням на з’їзді;
           - затверджує дату, порядок денний з’їзду, попередньо розглядає документи, які вносяться на розгляд з’їзду;
           -  приймає  рішення  про скликання  з їзду;
           -  обирає  за  поданням   голови  профспілки першого заступника та   заступників  голови  профспілки  на   статутний  термін   його  повноважень  та   звільнює  їх   з   посади  за   поданням  голови профспілки  у  випадках  передбачених  цим  Статутом;
          -  розглядає  і  затверджує  бюджет профспілки;
          -  встановлює  розмір  і  порядок  відрахувань  від  членських  внесків  для  забезпечення  статутної  діяльності  центральних  виборних  органів  профспілки;
          -  скасовує  рішення  прийняті  Малою  Радою  профспілки   чи  головою  профспілки,  які  не  відповідають  чинному  законодавству,  Статуту  профспілки;
          -   затверджує  символіку,  відзнаки  профспілки  та  затверджує  положення  про  них;
          -  розглядає  питання  про  входження  до  всеукраїнських  та  міжнародних  профспілкових   об’єднань,  організацій;
          -   здійснює  інші  функції  за  рішенням  з’їзду  профспілки;

         7.15. Засідання  Ради  голів профспілки  вважається  правомочним, якщо  в його  роботі  беруть  участь  не  менше  2/3  членів  Ради  голів  профспілки.

         7.16. Рішення  Ради  голів  профспілки  приймається  більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на  засіданні  з  правом   голосу,  за  винятком  рішення, що  стосується  Статуту  профспілки,  прийняття  якого  потребує  не  менш  2/3  голосів  членів  Ради  голів  профспілки,  присутніх  на  її  засіданні  з  правом  голосу  при  наявності  кворуму. Форму  голосування  (відкрите, таємне)  визначає  Рада  голів  профспілки.

         7.17.  Рада  голів профспілки  може  передавати  деякі  свої   статутні  повноваження  Малій  Раді  профспілки,  голові  профспілки. Рада  голів має право  пояснення  та  трактування  положень  статуту.

         7. 18. Мала  Рада  профспілки.

         7. 19. Колегіальним  органом  управління  профспілки між  засіданнями  Ради  голів  профспілки  є  Мала  рада  профспілки, яка  підзвітна  підконтрольна  Ради  голів  профспілки.

         7.20.Мала Рада профспілки  спрямовує  свою  діяльність  на організацію  виконання  Статуту  та  програм  профспілки,  постанов,   резолюцій  та  рішень  з’їзду, Ради  голів  профспілки.

         7.21. Мала Рада  профспілки: 
         - приймає  рішення  про  проведення  масових  акцій  профспілки  відповідно  до чинного  законодавства  України, в  тому  числі  про  проведення  зборів,  мітингів,  демонстрацій,  пікетування  та  інших  колективних  дій. Приймає рішення про  оголошення страйку   за  умови,  якщо  відповідне  рішення  прийнято  не  менш,  як  половиною  первинних профспілкових  організацій  профспілки;
         - приймає   звернення  до  органів  державної  влади,  домагається  реалізації  висунутих  умов  та  пропозицій; 
         -  за  поданням  голови   профспілки  обирає  секретаря  Малої  ради  профспілки;
         -  за  поданням  голови  профспілки  затверджує  структуру  виконавчого  апарату  профспілки,  заслуховує  при необхідності звіти про роботу апарату  та  його  структурних  підрозділів;
         -   затверджує  кошторис  по  коштам  профспілкового  бюджету  і  звіт  про його  виконання;        
           - скасовує  рішення  голови профспілки,  якщо  вони  суперечать  чинному  законодавству,  Статуту  профспілки;
          - затверджує  рішення  голови профспілки  про  прийняття  до  профспілки  нових  членських  профспілкових  організацій ;
          - затверджує  рішення  голови  профспілки  про  виключення  профспілкової  організації   з  складу  профспілки;
          -  скликає  Раду  голів  профспілки;        
          - виконує  інші  функції,  які  відповідають  меті  і  завданням  профспілки  в  межах  чинного  законодавства  України   і   Статуту  профспілки.

          7.22. Засідання  Малої  Ради профспілки проводяться  по  необхідності  за  рішенням  голови профспілки  або  на  вимогу   не  менш  1/3  членів  Малої  ради  профспілки,  але  не  рідше,  ніж  1 раз  на квартал.  Засідання   вважаються  правомірними,  якщо  в  ньому   беруть  участь  не  менш  2/3  членів  Малої  Ради профспілки.

         7.23. Рішення  Малої  Ради профспілки вважається  прийнятим,  якщо  за  нього  проголосувало  більше  половини  учасників  засідання  Малої  Ради. Форму  голосування -  таємне  чи  відкрите - при  прийнятті  рішення  визначають  учасники  засідання  Малої  Ради  профспілки,  які  мають  право голосу.       
           
        7.24. Голова  профспілки.

        7.25. Голова профспілки  та  його заступники обирається  з’їздом  профспілки  терміном  на  три  роки.

7.26. Голова  профспілки та його заступники є повноваженими членами Ради голів  і  Малої Ради  та  мають  право  одного  голосу  кожний.

7.27. Голова профспілки:
- спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень з’їзду , Ради голів та  Малої Ради  профспілки;
 - підзвітний з’їзду профспілки , а в період між з’їздами – Ради голів  профспілки;
 - головує на засіданнях Ради голів  та  Малої Ради  профспілки;
 - робить необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від  імені  профспілки;
 - відповідає за організацію проведення з’їздів, засідань Ради голів та Малої Ради   профспілки;
           - вносить  пропозиції  Малій  Ради  профспілки  про  обрання  секретаря  Малої  Ради  профспілки; 
 - формує виконавчий апарат Ради голів профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом профспілки, відкриває  в  установах  банків  розрахункові  та  інші  рахунки;
 - розпоряджається коштами профспілки відповідно до затвердженого Радою голів профспілки  бюджету  та кошторису;
 - від  імені профспілки без довіреності укладає договори і угоди, організовує контроль за їх виконанням;
 - без  довіреності представляє інтереси  профспілки  у  всіх структурах державної влади, підприємствах, установах і організаціях  в Україні  та за  її  межами;
 - виконує інші функції, необхідні  для забезпечення  діяльності профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з’їзду, Ради голів або Малої Ради  профспілки.

          8.  МАЙНО І  КОШТИ  ПРОФСПІЛКИ


8.1. Профспілка  в  особі  керівних виборних профспілкових органів з метою реалізації статутних цілей і  завдань володіє і самостійно здійснює розпорядження  майном  та  коштами, які знаходяться у  її власності.

         8.2. Реалізація програмних завдань  профспілки  забезпечується в установленому  порядку  за  рахунок:
          - членських   внесків  членів   профспілки;
          - коштів, які надходять в результаті господарської діяльності створених профспілковими органами підприємств та організацій;
          - коштів від благодійних внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій (на підставах, не заборонених законодавством);
          -  коштів  та  іншого  майна  переданого  засновниками, членами профспілки, органами  державної  влади  або  органами  місцевого  самоврядування.

   8.3. Розміри  відрахувань профспілкових внесків від організацій до центрального органу   профспілки   встановлюється   Радою голів профспілки
(  у  виключних  випадках – з’їздом).
  Збори первинних профспілкових організацій, керівні виборні профспілкові органи можуть приймати рішення про виділення вищим профспілковим органам додаткових коштів для створення фондів та фінансування цільових програм.

          8.4. Щомісячні членські внески встановлюються в розмірі не менше 1% від місячного обсягу заробітної плати, зміни розміру  профспілкових  внесків  можуть  встановлюватися  Радою  голів  профспілки.  
  Члени профспілки – пенсіонери, які не працюють, жінки, які  тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними шкільного віку, особи, що тимчасово не працюють з інших причин,  сплачують внески в розмірі 0,5 % мінімальної пенсії та мінімальної заробітної плати. Названі категорії членів профспілки рішенням первинних організацій  можуть звільнятися від сплати членських внесків.

        8.5.Вступний внесок до профспілки сплачується в  розмірі 1% від місячної зарплати, пенсії,  а особами, які тимчасово не працюють – в розмірі 0,5%  мінімальної  заробітної  плати,  мінімальної пенсії.

        8.6. Кошти, що надходять від членських  профвнесків  та інших джерел, і кошти, котрі відраховуються первинними профспілковими організаціями профспілковим органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим зборами, конференцією, Радою голів, з’їздом  профспілки.

        8.7.Власністю профспілки, крім коштів від надходження членських внесків, можуть бути майно, будинки, споруди, готелі, оздоровчі заклади, обладнання, придбані за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством, передані профспілці у власність кошти та  інше майно членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування; майно та кошти, придбані в  результаті господарської діяльності  створених профспілковими органами підприємств та організацій, сформовані профспілковими органами фонди.
           Члени профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язаннями   профспілки.

           8.8.Профспілкові фонди можуть створюватись на основі членських профспілкових внесків та інших джерел за погодженням з профспілковими організаціями.

      8.9.Порядок формування і використання цих фондів визначається  відповідним профспілковим органом.

          8.10.Майно не  підлягає розподілу між  членами профспілки і  використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.
   Право розпоряджатись коштами і майном профспілки належить виборним профспілковим органам, які регулярно звітують перед членами профспілки за їх раціональне використання.
    Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об’єктів  власності профспілки, її організаційних  ланок може мати місце лише на умовах і  в порядку, визначених рішеннями відповідних керівних профспілкових органів. Майно  без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.
  Кошти від реалізації майна профспілки не є прибутком і спрямовуються на відновлення та розвиток об’єктів  власності профспілки  на придбання нових об’єктів  власності.
  Порядок передачі, реалізації, списання, обміну основних фондів, умови укладання майнових договорів встановлюються відповідними  керівними профспілковими органами відповідно до вимог чинного законодавства.
    Недоторканість і  захист прав власності та незалежність фінансової діяльності  профспілки  гарантується законодавством України.

          8.11.При виході із  профспілки  її  членів  кошти і майно їм не повертається.
  У випадку ліквідації профспілкової організації рішення про її майно і кошти приймає вищий орган профспілки та ліквідаційна комісія, яку створює орган, що прийняв рішення про ліквідацію.

9. КОНТРОЛЬ  ЗА  ДІЯЛЬНІСТЮ КЕРІВНИХ ВИБОРНИХ       ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ, РЕВІЗІЙНІ КОМІСІЇ
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЛАНКАХ ПРОФСПІЛКИ.
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ  ПРОФСПІЛКИ


           9.1. Разом із виборами керівних профспілкових органів на загальних (звітно-виборних) зборах, конференціях, з’їзді  обираються ревізійні комісії профспілки відповідного рівня на той же термін повноважень, що і обрані керівні профспілкові органи.
 Ревізійні комісії в своїй діяльності незалежні від керівних профспілкових органів і підзвітні лише тим органам, які  їх обрали.
9.2. Ревізійні комісії із свого складу обирають  голову та  секретаря. Свою діяльність ревізійні комісії організовують згідно з цим Статутом та окремими Положеннями про ревізійні комісії відповідного рівня, затвердженими зборами, конференціями, з’їздом.

          9.3. Ревізійна комісія первинної організації:
          - здійснює  контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації та підвідомчих  їй  установ;
           -  контролює стан профспілкового діловодства, оперативності розгляду звернень, скарг   і  пропозицій членів профспілки.

           9.4. Ревізійні  комісії  територіальних  профспілкових    організацій  профспілки:
            - здійснюють  контроль за використанням відповідними профорганами  коштів профспілкового бюджету, фонду соціального страхування і профспілкового майна;
          - контролюють стан ведення керівними профспілковими органами документації, оперативності і правильності розгляду звернень, заяв членів профспілки;
          - здійснюють інші контрольні функції, визначені відповідними Положеннями.

9.5. Ревізійна комісія профспілки:
- обирається  на з’їзді   профспілки, на якому  і  звітує про свою роботу;
          -  повідомляє Раду  голів  та  Малу Раду профспілки   про результати проведених ревізій;
          - здійснює контроль за діяльністю Ради голів  та  Малої Ради  профспілки  та  профспілкових органів нижчого рівня;
-    здійснює інші функції, визначені відповідним Положенням.

9.6.Ревізійні комісії здійснюють перевірку роботи керівних профспілкових  органів  періодично,  але  не  рідше  одного  разу  на   рік.

          9.7. Суперечки, які виникають між ревізійними комісіями і виборними профспілковими органами розглядаються вищими керівними профспілковими органами  або  з’їздами  чи   конференціями.

         
          10.  ПОВНОВАЖЕННЯ  ПРОФСПІЛКИ,  ЇЇ  ОРГАНІЗАЦІЙ   ЯК
                                                 ЮРИДИЧНИХ  ОСІБ


10.1. Профспілка, її  організації  набувають  права  юридичної  особи  з моменту  затвердження   Статуту.

         10.2. Права  та  зобов’язання  профспілки  як  юридичної  особи  реалізуються з’їздом,  Радою  голів  профспілки,  Малою  Радою  профспілки,  головою  профспілки,  які  діють  в  межах  прав  і  повноважень,  наданих  їм  Статутом.    
  
         10.3. Первинні,  територіальні  профспілкові  організації  набувають  статусу  юридичної  особи  на  підставі  Статуту  профспілки.

         10.4.  Права  та  зобов’язання  організацій профспілки  як  юридичних  осіб  реалізуються  загальними  зборами,  конференцією,  профспілковим  комітетом,  головою  профспілкового  комітету   відповідних  організацій  в  межах  прав  і   повноважень,   наданих  їм  Статутом.

         10.5. Профспілка,  організації профспілки  всіх  рівнів  мають  печатку  і  штамп  зразка,  встановленого  Радою  голів профспілки.        
       
         11. ПОРЯДОК  ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ТА  ДОПОВНЕНЬ
                                ДО  СТАТУТУ  ПРОФСПІЛКИ


         11.1. Зміни  та  доповнення до Статуту  профспілки  вносить  з’їзд  профспілки  або  Рада  голів  профспілки  з наступним  затвердженням  на  з’їзді  профспілки. 

         11.2. Роз’яснення  положень  Статуту  профспілки  є  виключною  компетенцією  Ради  голів  профспілки.   

         12. УМОВИ  ТА  ПОРЯДОК  ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ
      ПРОФСПІЛКИ  І  ВИРІШЕННЯ  МАЙНОВИХ ПИТАНЬ

        
         12.1. Рішення  про  реорганізацію  чи  саморозпуск  профспілки  приймається  з’їздом  профспілки   більшістю  не  менш  3/4 голосів   делегатів,  обраних  на   з’їзд .  
         Одночасно  з  прийняттям  такого  рішення  з’їзд  профспілки приймає  рішення  про  використання майна та коштів  профспілки,  що  залишилися  після  проведення  всіх  необхідних  розрахунків,  на  статутні  чи  благодійні  цілі. Майно та  кошти  профспілки  у разі  припинення  діяльності  не  можуть  розподілятись  між  її  членами,  а  передаються  іншій  неприбутковій  організації  відповідного  виду  або  зараховуються  до  бюджету.     

        12.2. Діяльність  профспілки  може  бути  заборонена  рішенням  суду  на підставах  визначених  законодавством  України.

 Голова вільної профспілки
локомотивного депо Гребінка,
ПОНОМАРЕНКО СТАНІСЛАВ ДМИТРОВИЧ
      Схожі публікації:
Категорія: Суспільство та життя | Переглядів: 2047Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:


Реєстрація місця проживання дитини до чо...

/_pu/23/14945165.jpg
Женское белье: Преимущества прозрачных т...

/_pu/39/88434435.jpg
Замерзающим: чего категорически нельзя д...

/_pu/7/45932085.jpg
Восстановление мышц после тренировки

/_pu/18/24349997.jpg
Як подолати депресію після відпустки

/_pu/3/89785214.jpg
Если в наследство достался долг

/_pu/15/98751278.jpg
Поняття договору Позики

/_pu/29/86304065.jpg
Как сделать шею длиннее

/_pu/36/13646062.jpg


/_pu/41/97537720.jpg Здоровье молочной железы: бугорки на сосках - это нормально?

/_pu/41/88563552.jpg Про засмагу: навіщо захищатися від ультрафіолету

/_pu/41/61138046.jpg Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет

/_pu/41/64467898.jpg Для дівчинки-підлітка яку депіляцію краще вибрати?

/_pu/41/79322253.jpg Права та пільги переселенців

/_pu/41/41969636.jpg Поради: Як позбутися від капустянки на ділянціДлительность: 22.05.2019
00:04:03Комментов: 0
Категория: Полтавщина TV
Длительность: 10.05.2019
00:02:40Комментов: 0
Категория: Полтавщина TV
/_pu/9/16008651.jpg

Есть вещи, которые человек никогда не должен забывать, например имена, даты ...

Вторые блюда

/_pu/33/71736876.jpg

Пиццы никогда не бывает много
     

Первые блюда
Вторые блюда
Салаты
Закуски, бутерброды
Соусы и приправы
Десерт
Выпечка
Напитки
Консервирование
Хозяйке на заметку
Пасхальные рецепты
Рецепты постных блюд
Рецепты для мультиварки


  

   admin@grebenka.com

  +38 (099) 361-83-66
  +38 (097) 168-46-12

   » Добавить в закладки 
   » Зворотній зв'язок
   » Інформація про портал
   » Мобільна версія сайту

     RSS-експорт новин:
   Новини | Фоторепортажі
   Публікації | Оголошення
   Форум

   » Знаєте про новину чи подію в місті? Повідомте і ми напишемо про це на сайті.   Додати новину

   » Потік онлайн-опитувань
   » Книга відгуків і пропозицій
   » FAQ Питання та відповіді
   » Реклама на сайті

  Відправити СМС безкоштовно Відправка SMS безкоштовно