Усе, що треба знати, щоб отримати субсидії за новими правилами


Усе, що треба знати, щоб отримати субсидії за новими правилами

Усе, що треба знати, щоб отримати субсидії за новими правиламиВідтепер субсидію надаватимуть на рік, а для її призначення потрібно буде подати лише два документи - заяву та декларацію

Уже за кілька тижнів ми отримаємо платіжки із більшими сумами за енергоносії. Досі багато хто не оформляв субсидій, бо вважав цю процедуру важкою. Але зрозуміло, що незабаром субсидії можуть стати порятунком навіть для тих, хто ними ніколи не користувався.

Адже в умовах, коли зарплати та пенсії не підвищують, багатьом сім'ям оплачувати компослуги буде не під силу, і вони потребуватимуть допомоги від держави. Ось ця безоплатна допомога і має назву - субсидії.

Ще донедавна, щоб її мати, треба було побігати, беручи довідки, вистояти у чергах.

Невдовзі житлові субсидії стануть доступнішими. Принаймні у цьому переконує Мінсоцполітики. З 1 травня
запроваджують спрощений порядок надання житлових субсидій
. Уряд вніс зміни у Положення про порядок призначення та надання жителям субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Для призначення субсидій треба буде подати мінімум документів - заяву та декларацію. Причому форми заяви та декларації також істотно спростили - до однієї сторінки замість трьох та п'яти відповідно.

Також субсидію надаватимуть не на півроку, а на рік, а при її оформленні враховуватимуть "чисті" доходи, тобто ті, з яких уже сплачено податки. Про основні зміни у наданні субсидій докладніше розпитуємо Руслану Сидорко, начальника відділу соціальних допомог управління соціального захисту населення.

-- Чи правда, що з 1 травня для призначення субсидій потрібно буде подавати менше документів?

-- Так. Для призначення субсидії громадянин має подати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації лише два документи. Це - заява про призначення житлової субсидії та декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формами, затвердженими Кабміном. Також, на бажання громадянина, може надаватися довідка про доходи для призначення житлової субсидії на основі середньомісячного (за шість місяців, що передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб.

-- Де можна буде взяти бланки заяви та декларації?

-- Чи можна такi заяви надсилати поштою? I що робити людям у селах, де немає "соцзабезiв"?

-- Зауважу, що зазначенi заява та декларацiя можуть бути надiсланi й поштою структурному пiдроздiлу за мiсцем реєстрацiї заявника. Щоб уникнути непорозумiнь, надсилайте документи рекомендованим листом, з повiдомленням про вручення. У сiльськiй мiсцевостi приймання заяв з вiдповiдними документами для призначення субсидiй здiйснюють уповноваженi особи, визначенi виконавчими органами сiльських i селищних рад. У сiльрадi вам мають сказати, хто це.

-- Тобто, крiм заяви та декларацiї, жодних документiв людинi бiльше не треба буде подавати?

-- Нi. Все iнше будуть надавати вiдповiднi органи влади на запит органiв соцiального захисту населення без залучення громадян. Iнформацiю про доходи управлiння соцзахисту братимуть у Державнiй фiскальнiй службi та Пенсiйному фондi.

-- Чи перевiрятимуть органи соцзахисту iнформацiю, яку громадяни нададуть у декларацiї? Адже там можна написати будь-що, скажiмо, значно занизити доходи.

-- З травня запроваджується принцип призначення субсидiї на пiдставi задекларованих даних заявником. При цьому перевiрку достовiрностi цих даних здiйснюватимуть органи соцiального захисту вже пiсля призначення субсидiї, шляхом надсилання запитiв до вiдповiдних органiв, установ та органiзацiй.

Громадянин нестиме вiдповiдальнiсть за наданi вiдомостi про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидiї та на визначення її розмiру.

-- Якщо вiн подав недостовiрнi вiдомостi i на їх основi йому нарахували субсидiю, то що?

-- У випадку, якщо буде подано неповнi чи недостовiрнi вiдомостi про доходи та витрати зареєстрованих у житловому примiщеннi/будинку осiб, то може бути вiдмовлено в призначеннi субсидiї або припинено її
надання. А ще в такому разi заявник зобов'язується повернути надмiру перераховану (виплачену) суму субсидiї у подвiйному розмiрi!

-- Якi ще новацiї чекають на громадян, котрi захочуть оформити субсидiї?

-- Субсидiя для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься на дванадцять мiсяцiв з мiсяця звернення, а не на шiсть, як тепер. Субсидiя для придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива - на календарний рiк за особистим зверненням громадян. При цьому субсидiя на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з мiсяця звернення за її призначенням до кiнця поточного року.

У разi, коли оплата послуг з централiзованого опалення проводиться лише в опалювальний перiод чи за двоставковим тарифом або для iндивiдуального опалення використовують природний газ (електроенергiя), розмiр субсидiї розраховується окремо на опалювальний i неопалювальний перiоди.

Якщо є якiсь змiни у складi зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб, їх соцiальному статусi, перелiку отримуваних житлово-комунальних послуг, змiнилися умови їх надання, виконавцi житлово-комунальних послуг, то громадянин, якому призначено субсидiю, повинен протягом мiсяця проiнформувати
органи соцзахисту, подавши вiдповiднi документи.

-- Чи справдi для розрахунку субсидiй з травня братимуть доходи родини за попереднiй календарний рiк без урахування сплачених податкiв?

-- Так, це одна з новацiй. У сукупному доходi для призначення субсидiї враховуються доходи, якi особа отримала у грошовiй формi без урахування сплачених податкiв, а також розмiри державної соцiальної допомоги, що виплачують органи соцзахисту (крiм частини допомоги при народженнi дитини, виплата
якої здiйснюється одноразово, та частини допомоги при усиновленнi дитини). Iнформацiю про доходи надаватимуть ДФС України, територiальнi органи Пенсiйного фонду, фонди соцiального страхування, вищi навчальнi заклади I -- IV рiвнiв акредитацiї.

Якщо серед зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб є працездатнi особи, середньомiсячний дохiд яких протягом перiоду, за який визначається сукупний дохiд, менший вiд прожиткового мiнiмуму, у розрахунок субсидiї включають мiсячний дохiд на рiвнi прожиткового мiнiмуму. Тобто, якщо у складi сiм'ї, яка претендує на субсидiї, є безробiтнi, то їм вже не треба буде брати довiдку iз центру зайнятостi.

Але якщо серед осiб, зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку), є громадяни, якi одержують (одержували) стипендiю, соцiальнi виплати, то враховуються фактичнi розмiри стипендiй та соцiальних виплат.

Коли субсидiя для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у першому кварталi року, середньомiсячний сукупний дохiд визначається за першi три квартали попереднього року, в iнших випадках -- за попереднiй календарний рiк.

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсiю вперше або, якщо вони залишили роботу в перiод, за який враховуються доходи, не мають iнших доходiв, крiм пенсiї та доходiв вiд особистого селянського господарства, в сукупному доходi на розсуд пенсiонера враховують дохiд за зазначений перiод або розмiр призначеної щомiсячної пенсiї.

-- Сьогоднi, якщо людина здiйснює купiвлю товарiв, робiт та послуг на суму понад десять прожиткових мiнiмумiв (бiльш як 10 тисяч гривень), це не дає їй право на оформлення субсидiї. Цей "порiг" залишається?

-- Нi, вiн суттєво збiльшений. Субсидiя не призначатиметься, якщо будь-хто iз зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб, яким нараховується плата за житлово-комунальнi послуги, протягом 12 мiсяцiв перед зверненням за призначенням субсидiї здiйснив купiвлю земельної дiлянки, квартири (будинку), автомобiля, транспортного засобу на суму, що на час купiвлi (оплати) перевищує 50-кратну величину прожиткового мiнiмуму для зазначених осiб (58 тисяч гривень).

Хочу зауважити, що з травня сiм'ї, у власностi яких є бiльш нiж одна квартира (будинок), машина, також матимуть право на призначення житлової субсидiї. Але це не стосується сiмей, у складi яких будь-хто iз зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб, здiйснив купiвлю за попереднi 12 мiсяцiв на 58 тисяч гривень.

Субсидiя також не надаватиметься, якщо пiд час вибiркового обстеження матерiально-побутових умов домогосподарства державний соцiальний iнспектор з'ясує, що будь-хто зi складу зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб, яким нараховується плата за житлово-комунальнi послуги, має додатковi джерела для iснування, не зазначенi в декларацiї про доходи та майно. Наприклад, здає в оренду житлове примiщення або його частину, працює без оформлення трудових вiдносин, має дохiд
вiд утримання худоби, птицi тощо.


-- Протягом якого часу органи соцзахисту повиннi прийняти рiшення про призначення чи непризначення субсидiї?

-- Протягом десяти днiв пiсля подання заяви та отримання вiдповiдних вiдомостей.

-- Нагадайте, будь ласка, що таке субсидiя та якi домогосподарства мають право на її призначення?

-- Субсидiя - це щомiсячна адресна безготiвкова допомога сiм'ям, що надається з коштiв державного бюджету, для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

На призначення субсидiї мають право домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи iз соцiальної норми житла та соцiальних нормативiв користування послугами, перевищують розмiр визначеного обов'язкового платежу.

-- На яку площу призначається субсидiя?

-- Соцiальна норма володiння чи користування загальною площею житла встановлена в розмiрi 13,65 кв. м на кожного зареєстрованого у житлi та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство, тобто 48,87 кв. м на одну особу. В окремих випадках з коштiв, передбачених для надання субсидiй, виходячи з конкретних обставин, субсидiї можуть призначатися на понаднормову площу житла за рiшенням комiсiї, утвореної виконавчими органами мiської ради. Рiшення про призначення (вiдмову у призначеннi) житлових субсидiй у таких випадках приймають на пiдставi акта обстеження матерiально-побутових умов сiм'ї.

-- Хто входить до складу сiм'ї для розрахунку житлової субсидiї?

-- Субсидiю розраховують, виходячи з кiлькостi зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб, яким нараховується плата за житлово-комунальнi послуги, у тому числi осiб, призваних на строкову вiйськову службу. Кiлькiсть осiб i їхнiй соцiальний статус визначається на початок мiсяця, в якому надiйшло звернення за призначенням субсидiї, а в разi повторного призначення субсидiї на наступний перiод - на початок мiсяця, з якого призначається субсидiя.

У разi, коли обсяг споживання води, газу, електроенергiї вимiрюється iндивiдуальними засобами облiку, субсидiю розраховують, виходячи з кiлькостi зареєстрованих у житловому примiщеннi (будинку) осiб, якi фактично в ньому проживають.

-- У яких випадках житлова субсидiя припиняється?

-- Надання ранiше призначеної субсидiї припиняється, якщо, примiром, громадянин, якому призначено субсидiю, не оплачує вiдповiдну частку житлово-комунальних послуг, за винятком випадкiв, пов'язаних iз затримкою виплати заробiтної плати, пенсiї, що пiдтверджується вiдповiдними документами. Чи коли
людина приховала або свiдомо подала недостовiрнi данi про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидiю i визначення її розмiру.

Леся ЯСИНЧУК, газета "Експрес"

ВАЖЛИВЕ

• Кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати енергоносiїв у квiтнi та жовтнi цього року отримає форми заяви та декларацiї.

• Заява та декларацiя на призначення субсидiї можуть бути надiсланi поштою.

• Рiшення про призначення чи непризначення субсидiї ухвалюється протягом десяти днiв пiсля подання заяви та отримання вiдповiдних вiдомостей.

• Субсидiя надаватиметься не на пiвроку, а на рiк.

• Сiм'ї, у власностi яких є бiльш нiж одна квартира (будинок), машина, також тепер матимуть право на
призначення житлової субсидiї.

• Субсидiя не надаватиметься, якщо пiд час вибiркового обстеження державний соцiальний iнспектор з'ясує, що претендент на субсидiю має додатковi джерела для iснування, не зазначенi в декларацiї.

• Якщо буде подано неповнi чи недостовiрнi вiдомостi про доходи та витрати зареєстрованих у житловому примiщеннi/будинку осiб, заявник зобов'язується повернути надмiру перераховану (виплачену) суму субсидiї у подвiйному розмiрi!


Схожі матеріали:

Категорія: Сообщения
Переглядів: 1151 | Теги: житлові субсидії, субсидія
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Про прийняті зміни КМУ до постанови № 21...

/_pu/49/72223508.jpg

Активный отпуск в горах: советы для начи...

/_pu/49/92147400.jpg

Як підготуватися до пластичної операції:...

/_pu/55/69723878.jpg

Суха шкіра п'ят може бути симптомом ...

/_pu/51/98983269.jpg

Чого уникають психологічно здорові люди

/_pu/46/42633285.jpg

Жіночі помилки, які заважають стати щасл...

/_pu/53/39819207.jpg

Особенности вождения автомобиля на ночно...

/_pu/55/03065390.jpg

Прості рекомендації від психологів, щоб ...

/_pu/54/35402060.jpg

3Д панелі - новий вид стінної обробки дл...

/_pu/50/56574248.jpg

5 простих способів уникнути глибоких змо...

/_pu/49/87599006.jpg

Зараження коронавірусом. Відчуття в носі...

/_pu/49/37540338.jpg

Секрет молодості і краси: чим корисна ри...

/_pu/52/42319347.jpg


Гребінка | Гребінківський міський сайт Grebenka.com © 2020