Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини району    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV   

Здоров'я
28.02.2012
Дієта, по переважному темпераменту, якої варто дотримуватися, щоб залишатися в гарній формі


Дієта, по переважному темпераменту, якої варто дотримуватися, щоб залишатися в гарній формі

Як відомо, існує чо­ти­ри ти­пи лю­дей: сангвініки, флег­ма­ти­ки, меланхоліки і хо­ле­ри­ки.

Рідко во­ни зустрічаються в чис­то­му вигляді, за­зви­чай вда­ча лю­ди­ни поєднує в собі декілька типів, але, як пра­ви­ло, один з них переважає.

І по пе­ре­важ­но­му тем­пе­ра­мен­ту, як ствер­джу­ють дієтологи, мож­на ви­зна­чи­ти ту дієту, якої людині вар­то до­три­му­ва­ти­ся, щоб за­ли­ша­ти­ся в гарній формі.

1. Сангвініки

Бу­ду­чи людь­ми спокійними, во­ни лег­ко справ­ля­ють­ся зі всілякими потрясіннями. У їжі сангвініки гур­ма­ни, во­ни воліють незвичайні стра­ви. Ду­же час­то за ра­ху­нок різноманітних соусів, до­ба­вок і підливок, сангвініки і спо­жи­ва­ють зайві калорії.

Їм вар­то уважніше сте­жи­ти за при­го­то­ва­ною влас­но­руч ек­зо­ти­кою і на­ма­га­ти­ся не злов­жи­ва­ти над­то калорійними ком­по­нен­та­ми майбутніх страв. Їм слід ви­би­ра­ти дієти, стра­ви яких ви­ма­га­ють декількох го­дин при­го­ту­ван­ня і ово­че­ву або зер­но­ву ос­но­ви.

2. Флег­ма­ти­ки

Флег­ма­ти­ки лю­ди повільні, не люб­лять шу­му і суєти. Флег­ма­тик скоріше віддасть пе­ре­ва­гу з`їсти прос­тий шма­ток хліба, ніж мо­ро­чи­ти­ся з го­ту­ван­ням. Паст­ка для флегматиків - нескінченні пе­ре­ку­си і сне­ки.

Тут бу­тер­бро­дик, че­рез го­ди­ну па­ке­тик чіпсів, че­рез півгодини - шо­ко­лад­ка, потім ще бу­тер­брод і так разів двад­цять за день - не див­но, що зай­ва ва­га тут як тут.

Флег­ма­ти­кам вар­то до­клас­ти зу­силь і зму­си­ти се­бе їсти чи не по го­ди­нах, два або три ра­зи на день, але повноцінно. Од­на тра­пе­за неодмінно по­вин­на бу­ти га­ря­чою.

Та­кож флег­ма­ти­кам не слід за­бу­ва­ти про перші блю­да. Кра­ще всьо­го цьо­му ти­пу підійшла б дієта, що складається з супів або каш.

3. Меланхоліки

По­си­лю­ва­ти при­род­ний песимізм меланхоліків су­во­ри­ми і три­ва­ли­ми дієтами бу­ло б ду­же жор­сто­ко.

То­му їм кра­ще ви­би­ра­ти дієти короткострокові, або навіть розвантажувальні дні, а в зви­чай­но­му житті до­да­ти в свій раціон більше фруктів, ме­ду і солодощів.

Від ма­лень­ко­го шма­точ­ка шо­ко­лад­ки або двох-трь­ох пе­чи­ва меланхоліку ста­не лег­ше на душі, а за­ра­зом з’яв­лять­ся енергія і ба­жан­ня вес­ти ак­тив­ний спосіб жит­тя, зай­ма­ти­ся спор­том, що та­кож до­по­мо­же ски­ну­ти зай­ву ва­гу.

4. Хо­ле­ри­ки

Хо­ле­ри­кам властиві поривчастість, швид­ка зміна настроїв. Терпіння у них ма­ло, то­му во­ни час­то по­трап­ля­ють у паст­ку фаст-фу­да і напівфабрикатів - ад­же це все не потрібно дов­го го­ту­ва­ти, мож­на прос­то ку­пи­ти і розігріти.

Щоб збе­рег­ти стрункість, хо­ле­ри­кам кра­ще три­ма­ти під ру­кою овочі і фрук­ти замість чіпсів і солодощів, а та­кож вар­то вит­ра­ти­ти хо­ча б один день на тиж­день на при­го­ту­ван­ня декількох га­ря­чих страв, які мож­на розігрівати че­рез кілька днів.

Або ж за­мов­ля­ти готові обіди - од­нак, що скла­да­ють­ся зі здо­ро­вих продуктів, при­го­то­ва­них з ма­лою кількістю жирів. Дієта для хо­ле­ри­ка - будь-яка, але не над­то су­во­ра і не з тих, при яких тре­ба скру­пуль­оз­но підраховувати калорії.

zhinka.infoСхожі матеріали:
   Категорія: Здоров'я | Переглядів: 971
Теги: Флегматик, дієта, Меланхолік, холерик, Сангвінік
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:

НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ