Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини району    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV    
Правова допомога Поради спеціаліста Порадник "Поліція під контролем"


Якщо Ви стали учасником кримінального процесу: Я хочу оскаржити судове рішення

Хто має право на апеляційне оскарження?

Апеляційне рішення

1. Що таке апеляційна скарга?

 В кримінальному процесі апеляційна скарга – це письмово оформлений документ, в якому скаржник, звертаючись до суду апеляційної інстанції, просить змінити, скасувати вирок чи ухвалу суду, ухвалу слідчого судді як такі, що не відповідають закону та порушують його права (схему написання апеляційної скарги можна подивитись тут).

 Закон (ст. 396 КПК) ставить обов’язкові вимоги до відомостей, які вказуються в апеляційній скарзі. До них належать:

• найменування суду апеляційної інстанції, якому адресується ця скарга;

• прізвище, ім’я та по батькові (найменування), місце проживання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

• судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив;

• вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, та їх обґрунтування із зазначенням того, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість судового рішення;

• клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів;

• перелік матеріалів, які додаються.

 Якщо особа не бажає брати безпосередню участь в апеляційному розгляді, вона зазначає про це в апеляційній скарзі.

 Якщо в апеляційній скарзі зазначаються обставини, які не були досліджені в суді першої інстанції, або докази, які не подавалися суду першої інстанції, то в ній це має бути обов’язково зазначено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якщо Ви стали учасником кримінального процесу: Мене незаконно притягнули до кримінальної відповідальності

 Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо апеляційну скаргу подає захисник, представник потерпілого, то до неї додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог КПК.

 До апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів надаються копії в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга. Цей обов’язок не поширюється на обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом або тримається під вартою.

 Подання апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду зупиняє набрання ними законної сили та їх виконання, крім випадків, встановлених КПК ( ч. 1 ст. 400 КПК).

 Апеляційна скарга подається на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції – через суд, який ухвалив оскаржуване рішення ( ч. 1 ст. 395 КПК).

 Для зручності і полегшення процесу написання апеляції наводимо приклад алгоритму її написання.

2. Які судові рішення можуть, а які не можуть бути оскаржені в апеляційному порядку?

 Судові рішення у кримінальних справах можуть прийматися у формі вироку (обвинувального чи виправдувального) та ухвали.

 Судове рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається у формі вироку.

 Судове рішення, у якому суд вирішує інші питання, викладається у формі ухвали.

 Відповідно до ч. 1 ст. 392 КПК в апеляційному порядку можуть бути оскаржені судові рішення, які ухвалені судом першої інстанції і не набрали законної сили, а саме:

• вироки, крім вироків суду першої інстанції, які ухвалені за результатами спрощеного провадження щодо кримінальних проступків ( статті 381, 382 КПК);

• ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру;

• інші ухвали (наприклад, ухвала суду про закриття кримінального провадження, ухвала суду про повернення обвинувального акта, ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності).

3. Хто має право на апеляційне оскарження?

 Відповідно до ст. 393 КПК апеляційну скаргу мають право подати, зокрема:

• обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його законний представник чи захисник – в частині, що стосується інтересів обвинуваченого;

• обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його законний представник чи захисник – в частині мотивів і підстав виправдання;

• підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;

• законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру, – в частині, що стосується інтересів неповнолітнього;

• законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру;

• потерпілий або його законний представник чи представник – у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якщо Ви стали учасником кримінального процесу: Я не довіряю роботі слідчого, прокурора або судді

4. Які строки апеляційного оскарження?

 Згідно із ч. 2 ст. 395 КПК апеляційна скарга може бути подана:

• на вирок або ухвалу про застосування (чи відмову у застосуванні) примусових заходів медичного або виховного характеру – протягом 30 днів з дня їх проголошення;

• на інші ухвали суду першої інстанції – протягом 7 днів з дня її оголошення;

• на ухвалу слідчого судді – протягом 5 днів з дня її оголошення.

 Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

 Крім того, якщо ухвалу суду було постановлено, а вирок ухвалено без виклику особи, яка її оскаржує в порядку спрощеного провадження щодо кримінальних проступків, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення ( ч. 3 ст. 395 КПК).

5. Коли апеляційна скарга може бути повернута чи залишена без руху?

 Суддя-доповідач апеляційного суду, встановивши, що апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції подано без додержання вимог, передбачених ст. 396 КПК, постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, в якій зазначаються недоліки скарги і встановлюється достатній строк для їх усунення, який не може перевищувати 15 днів з дня отримання ухвали особою, яка подала апеляційну скаргу. Копія ухвали про залишення апеляційної скарги без руху невідкладно надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу.

 Якщо особа усуне недоліки апеляційної скарги у строк, встановлений суддею-доповідачем, то апеляційна скарга вважається поданою у день первинного її подання до суду апеляційної інстанції. Протягом 3 днів після усунення недоліків апеляційної скарги і за відсутності перешкод суддя-доповідач постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження.

 Відповідно до ст. 399 КПК апеляційна скарга повертається, якщо:

• особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк;

• апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу;

• апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної інстанції;

• апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

 Ухвала про повернення апеляційної скарги може бути оскаржена в касаційному порядку.

 Залишення апеляційної скарги без руху або її повернення не позбавляють права повторного звернення до суду апеляційної інстанції в порядку, передбаченому КПК, у межах строку на апеляційне оскарження.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якщо Ви стали учасником кримінального процесу: Я – свідок

6. Що являє собою заперечення на апеляційну скаргу?

 Особи, зазначені у ст. 393 КПК, як такі, що мають право подати апеляційну скаргу, можуть звернутися до суду апеляційної інстанції із запереченням на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції.

 Кримінальний процесуальний закон (ст. 402 КПК) встановлює вимоги до змісту такого документу. Так, у запереченні на апеляційну скаргу зазначаються:

• найменування суду апеляційної інстанції;

• прізвище, ім’я, по батькові (найменування), місце проживання (перебування) особи, яка подає апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

• судове рішення, яке оскаржується, і назва суду, який його ухвалив;

• номер кримінального провадження в суді апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної інстанції;

• обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної скарги;

• у разі необхідності – клопотання особи, яка подає заперечення на апеляційну скаргу;

• перелік матеріалів, які додаються.

 Також у ній має бути зазначено, чи бажає особа взяти участь в апеляційному розгляді.

 Заперечення підписується особою, яка його подає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якщо Ви стали учасником кримінального процесу: Мені було завдано кривду злочином

7. Судове рішення переглядається «в межах апеляційної скарги». Що це означає?

 Це означає, що за загальним правилом при здійсненні апеляційного перегляду рішень суду першої інстанції апеляційний суд розглядає справу лише в межах вимог, які були поставлені особою в апеляційній скарзі. За межі цих вимог апеляційний суд має право вийти лише у випадках, якщо: 1) цим не погіршується становище обвинуваченого (або особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру); 2) розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, які не подавали апеляційну скаргу.

 За наявності відповідного клопотання учасників кримінального провадження суд апеляційної інстанції:

• зобов'язаний повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального провадження, якщо вони досліджені судом першої інстанції не повністю або з порушеннями;

• має право дослідити докази, які не досліджувалися судом першої інстанції (але лише у випадку, якщо під час розгляду в суді першої інстанції було клопотання про їх дослідження) або які стали відомими після ухвалення рішення судом першої інстанції.

 Суд апеляційної інстанції не має право розглядати обвинувачення, що не було висунуте в суді першої інстанції ( ст. 404 КПК).

8. Яке рішення може бути прийняте судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду?

 За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

• залишити вирок або ухвалу без змін;

• змінити вирок або ухвалу;

• скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;

• скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;

• скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;

• скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції ( ч. 1 ст. 407 КПК).

 За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1 – 5, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження: якщо угоду було укладено під час досудового розслідування – до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, а якщо під час судового провадження – до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку.Схожі матеріали:

Категорія: Порадник "Поліція під контролем"
Переглядів: 1606 | Теги: апеляційне оскарження, міліція

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Все смайлы
Код *:ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Чим потрібно обдати полуницю після того,...

/_pu/62/34892823.jpg

Пил нікуди не зникне, якщо витирати його...

/_pu/62/91600712.jpg

Як довести дівчину до оргазму поцілункам...

/_pu/64/60506542.jpg

Яку діжку вибрати на дачу, щоб вода не з...

/_pu/63/26261382.jpg

Зимние поплавочные удочки, удилище на щу...

/_pu/62/57158443.jpg

Без чого не бути врожаю томатів: 6 прави...

/_pu/64/08694988.jpg

Як зібрати відро полуниці з грядки: прос...

/_pu/62/06877694.jpg

Влітку пригощатимете всіх сусідів, якщо ...

/_pu/63/07881723.jpg

2 сорти полуниці, яким шкідники і хвороб...

/_pu/63/05523415.jpg

Напівзабутий дідівський спосіб підгодівл...

/_pu/64/49921225.jpg

Про що не здогадуються безтурботні госпо...

/_pu/64/48174810.jpg

Який доступний та смачний продукт знизит...

/_pu/62/80528090.jpg