Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини громади    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV    
Правова допомога Поради спеціаліста Порадник "Поліція під контролем"


Права та гарантії в разі скорочення штату на підприємстві!!!


Права та гарантії в разі скорочення штату на підприємстві!!!

( роз’яснення профкому ВПЛДГ )

Наголошуємо, що ні в якому разі не потрібно самостійно писати заяви про звільнення за власного бажання чи то за згодою сторін!!!

Ухваливши рішення про вивільнення працівників, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний не пізніше, ніж за два місяці до запланованого звільнення повідомити про це особисто кожного працівника за його підписом.

 Законодавством передбачено, що водночас з попередженням про звільнення власник або уповноважений орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж самому підприємстві, установі, організації, якщо така є можливість.

За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, установі, організації, звільнений працівник звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

  Тільки після затвердження нового штатного розпису підприємства працівники, посади яких скорочено, згідно зі ст. 492 КЗпП України, персонально попереджаються про вивільнення
не пізніше ніж за два місяці.

Таким чином, працівники, яких попереджено про наступне звільнення, і посади яких вже вилучені із штатного розпису, продовжують працювати ще не менше двох місяців і отримують заробітну плату. Виплата заробітної плати здійснюється на підставі чинного трудового договору, дія якого не припинена згідно (ст. 94 КЗпП ). Слід наголосити на тому, що не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого органу в період його тимчасової непрацездатності, а також під час перебування у відпустці.
 

  Звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України можливе лише за умови, якщо працівник відмовився від переведення на іншу роботу, тому при скороченні штату роботодавець зобов'язаний одночасно з попередженням про звільнення, пропонувати працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. 

  В разі звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену
трудову книжку, копію наказу про звільнення з роботи і провести з ним повний розрахунок (край, наступного дня) (ст.116). Днем звільнення вважається останній день коли працівник працював.

 Роботодавець повинен виплатити особам, які підлягають скороченню,
передбачену вихідну допомогу у розмірі не менше середньомісячного заробітку, заробітну плату за відпрацьований період, і компенсацію про невикористані відпустки(чергової + додаткової). Звертаємо увагу на те, що відповідно до змін, які внесені Законом від 20.12.2005 р. № 3248 до КЗпП України, працівника необхідно письмово (за заявою) повідомити про нараховані суми, належні йому при звільненні, перед виплатою зазначених сум (ст. 116).

  У разі несвоєчасного розрахунку при звільненні
роботодавець зобов'язаний компенсувати працівнику середній заробіток за весь час зволікання. Варто підкреслити, що сума отриманої заробітної плати за новим місцем роботи не зменшує розмір такої компенсації (ст. 117). Інструкцією №12 визначено, що прибутковий податок із сум вихідної допомоги в межах норм, передбачених законодавством, не утримується.

 Надалі виплачується (службою занятості) середня заробітна плата на період працевлаштування, але не більше ніж за три місяці з дня звільнення. Якщо ж такий звільнений працівник влаштувався на роботу раніше, до закінчення терміну трьох місяців, виплата зазначених сум припиняється достроково.

  Також слід зазначити, що працівник, з яким розірвано трудовий договір за підставами, передбаченими п.1 ст. 40 Кодексу (крім повної ліквідації), впродовж одного року має право на укладення трудового договору в разі повторного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації , проводити оплачувану професійну перепідготовку( п. 2.3 КД, Галузева угода) .

 
  Звільнення згідно ст. 42 КЗпП України, дає право адміністрації при скорочені чисельності штату працівників надавати переважне право залишення на роботі працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

 У процесі такого порівняльного аналізу потрібно враховувати такі обставини: наявність відповідної освіти, післядипломну освіту, документи про підвищення кваліфікації, відсутність дисциплінарних стягнень, наявність заохочень за успіхи у роботі, отримання премій за виконання особливо важливих робіт, відсутність прогулів, відпусток без збереження заробітної плати, тривалого перебування на лікарняних листках, відсутність браку, зауважень з боку адміністрації щодо строків і якості виконуваних робіт, відсутність рекламацій на вироблену продукцію, рівень виконання норм виробітку або нормованих завдань, обсяги виконуваних робіт, дотримання строків доручених завдань тощо.

   І лише за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

       1) сімейним – за наявності двох і більше утриманців;
       2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
       3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
       4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;
       5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
       6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
       7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
        8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;
       9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

   Порівняльний аналіз кваліфікації і продуктивності праці здійснюється лише за наявності певної кількості працівників, коли одних можна залишити на роботі, а інших звільнити. Власник або уповноважений ним орган має право в межах однорідних професій і посад провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, з його згоди на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника.

   Звільнення за скороченням штату можливе тільки після закінчення двомісячного попереджувального строку. Якщо на підприємстві є можливість продовжувати трудові відносини після закінчення цього строку, то за згодою працівника трудові відносини можуть тривати ще певний період без повторного попередження про звільнення.

  Відповідно до ст. 184 КЗпП України забороняється звільнення за скороченням штату вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів – за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. Таких жінок взагалі не можна звільняти за жодними підставами, окрім повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим подальшим працевлаштуванням. Згідно зі статтею 186-1 КЗпП зазначена гарантія поширюється також на батьків, які виховують дітей без матері (в т. ч. в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників).

  Законом про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, а саме (молодих працівників віком від 16 до 28 років, прийнятих після закінчення чи припинення навчання упродовж двох років після вступу на роботу). Статтею 41 Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від
15 вересня 1999 р. № 1045-XIV встановлено гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів. Тільки за заявою працівника (приміром за переведенням, за угодою сторін) строк попередження про наступне звільнення (два місяці) може бути скорочений.

  Зауважимо, що виплата допомоги з безробіття працівникам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин ( ч. 1 ст. 38 КЗпП ), починається з 91-го календарного дня.

 Таким чином, така особа порівняно з працівником, який звільнився за згодою сторін, програє: вона не отримає допомогу за 3 місяці, котра в свою чергу своєчасно ставши на облік до ЦЗ (в 7- ми денний термін) на 8-й день отримує статус безробітного та грошову допомогу по безробіттю (у розмірі 100% середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75% – протягом 90 к. д. і 50% – протягом наступних 210 к. д., але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати .
 
Правом на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законом строку осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж: для чоловіків – 25 років, для жінок – 20 років .
 
Профком ВПЛДГ


Схожі матеріали:

👁 60988
Категорія: Правова допомога
Теги: Власник, гарантія. підприємство, україна, права, адміністрація, закон, відпустка, роботодавець

Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Увеличение полового члена - что работает...

/_pu/68/25832978.jpg

Група жінок, схильних до раку молочної з...

/_pu/67/77265474.jpg

Різні види бюстгальтерів

/_pu/69/68176241.jpg

Як жінка впливає на чоловіка

/_pu/69/41820182.jpg

Ризик розвитку раку при надмірному спожи...

/_pu/67/24557237.jpg

Erotic massage has a positive effect on ...

/_pu/68/26801414.jpg

Акне: Когда кожа "цветет" - а ...

/_pu/68/30593542.jpg

Все про захисні ролети на вікна

/_pu/69/09227467.jpg

Тантричний секс: 7 причин спробувати

/_pu/67/80356857.jpg

Лікарі розкрили несподіваний спосіб швид...

/_pu/69/63160402.jpg

Як вибрати комплект нижньої білизни для ...

/_pu/68/84672701.jpg

Как выбрать идеальные женские трусики

/_pu/67/44758545.jpg