Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини громади    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV    
Навчання Хімія Англійська мова
Физика Математика


Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА. Морфологія. Іменник (THE NOUN)


Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА. Морфологія. Іменник (THE NOUN)

1) Іменники в англійській мові поділяються на власні (proper) (Mary, Lviv, Canada), загальні (common) (a table, a TV set, a ship), збірні (collective) (gentry, machinery), абстрактні (abstract) (love, freedom, life) і ті, що означають речовини(nouns of material) (gold, gas, water).

2) В англійській мові іменники мають форму однини і множини:

This is a pen. It’s on the table.

These are pens. They are on the tables.

Множина іменників утворюється додаванням до форми однини закінчення -s, яке вимовляється як [s] після глухих приголосних, як [z] після дзвінких приголосних і голосних та як [iz] після шиплячих і свистячих звуків:


[S]

[z]

[iz]

після глухих приголосних

після дзвінких приголосних і голосних

після шиплячих і свистячих звуків

books [buks]

balls [b:lz]

forces [‘f:siz]

pets [pets]

pens [penz]

roses [‘ruziz]

lakes [leiks]

plays [pleiz]

judges ['djЗΛdЗiz]


Винятки:

man [maen] — men [men]

tooth [tu:θ] — teeth [ti:θ]

woman [’wumən] — women ['wimin]

foot [fut] —feet [fi:t]

child [t∫aild] — children [’t∫ildrən]

mouse [maus] — mice [mais]

а) Якщо іменники в однині закінчуються на -х, -s, -ss, -sh, -ch, -tch, то при утворенні множини додається закінчення -es:

fox — foxes [‘fksiz]

plus — pluses [’plΛsiz]

bench — benches [’bent∫iz]

б)  Якщо іменник в однині закінчується на -у, то в множині:

-у після голосних не змінюється: toy — toys way — ways

-у після приголосних змінюється на -іе: story — stories strategy — strategies

в) Якщо іменник в однині закінчується на -о, а перед ним стоїть приголосна, то в множині додається -es:

hero — heroes potato — potatoes

Але: piano — pianos solo — solos

Якщо перед закінченням -о стоїть голосний, то в множині додається закінчення –s:

cuckoo — cuckoos portfolio — portfolios

г)  Якщо іменники в однині закінчуються на –f, -fe, то в множині ці закінчення змінюються на -ve:

half — halves knife — knives life — lives

Примітка: Є декілька іменників, які закінчуються на -f і можуть мати дві форми множини: scarf — scarfs (абоscarves) wharf — wharfs (або wharves)

ґ) Деякі іменники мають однакову форму в однині і множині:

deer, trout, swine, sheep, fish.

д)  Деякі іменники, запозичені з грецької і латинської мов, зберігають форми однини і множини цих мов:

phenomenon, phenomena; datum, data; crisis, crises; formula, formulae. Деякі з таких іменників отримали англійську форму множини: memorandums, formulas, indexes тощо.

е) Складні іменники утворюють множину різними шляхами:

1) Як правило, закінчення -s додається до основного слова:

brother-in-law — brothers-in-law looker-on — lookers-on

2) У деяких іменниках закінчення -s додається до останнього слова:

lady-bird — lady-birds

3) Якщо у складному слові немає іменника, то закінчення -s додається до останньої частини слова:

forget — те — not forget — те — nots

merry — go — round merry — go — rounds

є) Деякі іменники мають тільки форму множини: scissors, fetters, trousers, spectacles.

ж) Іменники works (у значенні "завод”) billiards, barracks, phonetics, physics, politics, optics мають значення однини.

з) Іменники police, cattle, а також незалежні прикметники, які виступають у ролі іменників the rich, the poor, мають форму однини, а значення множини:

The rich don’t understand the poor.
p class=MsoNormal style='text-align:justify'>и) Іменники hair, fruit, money вживаються в однині:

His money is on the table.

3) Загальні іменники в англійській мові поділяються на злічувані та незлічувані.

Злічувані іменники означають предмети, які можна порахувати. Вони мають форму однини і множини:

There are two books on the desk.

Незлічувані іменники означають назви речовин і абстрактних понять. Вони мають тільки форму однини.

Live те some tea, please.

You must face life seriously.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА. Фонетика. Читання закінчення - ed

4) Щоб показати належність предмета (предметів) якійсь особі (особам), вживається присвійна форма іменників, яка утворюється додаванням до однини іменника закінчення — ’s, яке вимовляється за тими самими правилами, що й закінчення множини іменників:


[S]

[z]

[iz]

після глухих приголосних

після дзвінких приголосних і голосних

після шиплячих і свистячих звуків

Pete’s dog

Jane’s test

George’s mistake

 

Mary’s doll

 

 

Якщо іменник у множині має закінчення -(e)sто у присвійній формі до нього додається лише апостроф ’:

The girls’ books were on the shelf.

Якщо іменник у множині -не має закінчення -(e)sто у присвійній формі до нього додається закінчення s:

The men’s instruments were forgotten in the workshop.

Примітка: Присвійну форму можуть мати також іменники, що означають назви міст, країн, суден та словаgovernment, army, country, ship, world, family, party:

Kyiv is our country’s capital.

Слова shop, house часто не вживаються після іменників у присвійній формі, якщо ці іменники означають належність магазину, будинку певній особі:

Yesterday she bought a nice honey-cake at the baker’s.

5) На відміну від української мови, в англійській іменники не мають граматичного роду. Рід іменника можна визначити лише за його значенням:

 

Не

She

It

father

mother

glass

uncle

sister

life

man

friend

cat

teacher

cousin

table

 

The teacher took her pen and began to write.

Для довідок:

1. Назви тварин, зазвичай, замінюються займенником itЯкщо треба вказати на стать тварини, вживають займенник he або she:

My cat is called Pussy. She is black.

2. Назви країн і слова boat та ship часто асоціюються з жіночим родом і замінюються займенником she:

England is famous by her sea ports and ancient castles.

The ship left the harbour late ai night. She had a large cargo of coal on board.

3. Коли йдеться про маленьку дитину, вживається займенник it.

"Is it a boy or a girl?’’she asked.

4. У художніх творах, особливо в поезії, деякі предмети персоніфікуються і співвідносяться з певним родом. Так,moon і earth — жіночого роду (she), sun — чоловічого (he).

 

TASKS

 

1. Give the plural of the following nouns if possible.

 

shoe

city

shelf

sister-in-law

genius

chair

army

judge

deer

sportsman

book

key

hope

ox

path

dish

mouth

valley

tooth

wife

inch

month

brush

handful

bee

horse

truth

story

phrase

pie

day

child

mouse

goose

woman

foot

leaf

crisis

step-mother

 

 

2. Give the singular of the following nouns if possible.

 

trousers

spectacles

tongs

women

carrots

potatoes

clothes

men-servants

passers-by

people

women-doctors

fruits

onions

feet

arms

shelves

teeth

wives

children

tomatoes

roofs

 

3. Use the bold-typed nouns in the possesive case.

Model: the room of my friend — my friend’s room

the books of my parents — my parents’ books

A coat for a man —

Coats for men —

A novel by Dickens —

The room of rny neighbour —

The hammer of a smith —

The magazine which belongs to Mary —

The toys of these children —

The garden of his aunt —

The room of the teachers —

  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА. Фонетика. Редукція голосних

4. Answer the questions.

Model: Where do we buy bread?

We buy bread at the baker’s. (At the baker’s.)

1. Where do we buy meat?

2. Where do we buy fish?

3. Where do we buy cakes?

4. Where do we buy medicine?

5. Where do we buy paper, pens, pencils?

6. Where do we buy needles and thread?

 

5. Define the morphological composition of the following nouns.

 

blackboard

hostess

walking-stick

forget-me-not

water-supply

overweight

box

railway

disillusion

pin

bank

preoccupation

brotherhood

writer

brother-in-law

drawing-room

housewife

sunshine

 

6. Comment upon the structure of the following compound nouns.

Keeping-room, chimney-sweep, foreman, fireman, nightfall, sweetheart, fire-place, goodwill, blackbird, backdoor, skating-rink, passer-by, bluebell, thank-offering, lightning-rod, commander-in-chief, searchlight, home-work, hook-up, homesick, homesickness, diving-dress, mug-hunter, concrete-mixer.

  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА. Фонетика. Читання багатоскладових слів

7. Point out the nouns and define the class each belongs to.

1. He was professor of physics. (London)

2. In the kitchen Bowen read the telegram aloud. (Amis)

3. The crowd laughed and moved, pushing every way and everybody. (This is America)

4. De Witt fished through his pockets, found his eyeglasses, carefully slipped them out of their case... (Heym)

5. George suggested meat and fruit pies, cold meat, tomatoes, fruit and green stuff. (Jerome K. Jerome)

6. The silver-coloured carpet, felt wonderfully soft beneath his feet, the furniture was of a golden wood. (Galsworthy)

7. The major seemed to be looking out at the sky... (Heym)

8. "It’s not Sunday, tomorrow,” said Karg. (Heym)

9. His hair was grey and he was short and fat. (Hemingway)

10. A stone caught her heel. (Maltz)

11. There were several small losses: a spoon used for the baby’s feeding, a pair of scissors. (Lessing)

12. The mysteries of storm and the rain and tide were revealed. (Galsworthy)

  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Англійська мова. Універсальне видання - підготовка до ЗНО та ДПА. Фонетика. Інтонація

8. Expain the use of the possessive case. Translate into Ukrainian.

1. Desert’s voice seemed to leap from restraint. (Galsworthy)

2. I gaze lovingly at the rich brown earth, so lately freed from the frost’s grasp... (Broughton)

3. "She kept a chandler’s shop,” pursued Bounderby. (Dickens)

4. In a word, he went out and ate ices at a pastry-cook’s shop in Charing Cross... (Thackeray)

5. This man lives at Rod’s End, and I don’t quite know Rod’s End. (Dickens)

6. George... promptly stepped into bow’s place... (Jerome K. Jerome)

7. Presently Rex was on his two mile’s walk to Offendene. (Eliot)

8. Bowen sat on the veranda of Buckmaster’s house. (Amis)

9. I spent Christmas at my aunt Emily’s. (Brain)

10. A woman’s love is not worth anything until it has been cleaned of all romanticism. (Murdoch)Схожі матеріали:

👁 7523
Категорія: Англійська мова
Теги: морфологія, Іменник (THE NOUN), Англійська моваВсього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Що посадити поряд із капустою, щоб захис...

/_pu/70/15949106.jpg

Стрижки з дуже коротким чубчиком: кому й...

/_pu/70/39064184.jpg

Ці продукти негативно впливають на настр...

/_pu/70/96562806.jpg

Хто частіше страждає на психічні розлади...

/_pu/70/85335980.jpg

Як побудувати та не зруйнувати стосунки

/_pu/70/52442605.jpg

Что такое атрофия зрительного нерва?

/_pu/70/41935844.jpg

Розмова під час сексу: довіра, повага та...

/_pu/70/98776348.jpg

Выбор кафеля для кухни: Советы и Тренды

/_pu/70/06260094.jpg

Як розвантажити шлунок після новорічних ...

/_pu/69/84788078.jpg

Як роздягнутися перед чоловіком - прийом...

/_pu/70/85268573.jpg

Посів петрушки: коли і як садити?

/_pu/70/46973056.jpg

Що таке база для нігтів та її види

/_pu/70/69796992.jpg