Новини Гребінки
02.03.2010
Техогляд 2010 розпочато


Техогляд 2010 розпочато

Згідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 9  липня 2008 року № 606 "Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду колісних транспортних засобів", техогляд засобів незалежно від форми власності проводиться з такою періодичністю:

- два рази на рік-засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю МІСЦЬ для сидіння більш як дев'ять з місцем водія включно, та спеціалізовані засоби для перевезення небезпечних вантажів (відповідно до класифікації засобів за категоріями М/1,  М/3,   К/2,  N/1, N/3,  О/2,  О/3,  О/4. ):

-один раз на рік-засоби, призначені для перевезення вантажів з максимально дозволеною месою понад 3,5 тонни, а також спеціальні те слеціелізовані засоби, зокрема автокрани, таксі, автомобілі швидкої медичної допомоги тощо (відповідно до класифікації засобів за категоріями М/1, N/1,  N/2/, N./3, 0/3, 0/4. ):

-один раз на два роки - засоби, призначені для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидімня не більш як дев'ять з місцем водія включно та для перевезення вантажів з максимально дозволеною масою до 3,5 тонни, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби (відповідно до класифікації засобів за категоріями І/1, М/1, N/1, 0/1, О/2.) у такому порядку:

-   урік, який закінчується на непврну цифру, - засоби, остання цифра року аипуоку яких непарна;

-   у рік, який закінчується на парну цифру і нуль,—засоби, остання цифра року випуску яких парив або нуль.


Допускається проведення техогляду 1 причепів, лричепів-роопусків та напівпричепів незалежно від року їх випуску одночасно з тягачем

Державний технічний огляд проводиться ДАІ в такий термін:

- з 15 січня по 15 грудня- для тих засобів, техоглядяких проводиться  один раз на два роки або один раз на рік;

-  з 15 стчя по 30 та   з 1 липня  по І5 грудня -для тих засобів, техогляд яких проводиться два рази не рік;


Перевірку технічного стану засобу під час техогляду здійснюють уповноважені суб'єкти господарювання, які внесені до реєстру ДАІ.

Власники засобів - юридичні особи, фізичні особи - підприємці подають щороку до 15 січня підрозділу Державтоінспекції за місцем постійної або тимчасової реєстрації засобу заявку із зазначенням кількості зареєстрованих засобів незалежно від того, експлуатується засіб чи ні, та запропонованої ними дати проведення техогляду. Підрозділ Державтоінспекції після узгодження дати проведення техогляду на підставі поданих заявок складає графік до 30 січня. У разі відсутності заявок підрозділ Державтоінспекції самостійно визначає дату проведення техогляду засобів, які належать підприємствам, установам, організаціям та підлри-ємцям-суб'єктам господарювання і зареєстровані на території обслуговування. Техогляд засобу проводиться за місцем його постійної або тимчасової реєстрації відповідним підрозділом Державтоінспекції.

При технічному огляді транспортного засобу його власник, або уповноважена ним особа, що має тимчасовий реєстраційний талон, пред'являє:

1)    паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, -для фізичних осіб, копії довідки з ЄДРПОУ та документа, що підтверджує факт закріплення засобу за водієм, -для юридичних осіб;

2)    протокол перевірки технічного стану, виданий суб'єктом господарювання не раніше 45 діб до дати проведення техогляду, або міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий центром технічного огляду для засобів, що виконують міжнародні перевезення вантажів і пасажирів (список суб'єктів, уповноважених на перевірку технічного стану додається);

3)    реєстраційні та інші документи, що підтверджують право використання зазначеного ТЗ;

4)    посвідчення водія, що дає право керувати ТЗ відповідної категорії, та талон до нього;

5)    медична довідка щодо придатності водія до керування ТЗ відповідної категорії;

6)    поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних засобів або документ, що підтверджує право на звільнення від страхування;

7)    квитанції про сплату податку з власників ТЗ та інших самохідних машин і механізмів, у разі наявності документ, що підтверджує право на пільги (оригінал і копія), квитанцію про сплату за послуги і спецпродукцію. ДАІ, (юридичними особами додатково подається розрахунок податку з власників засобів);

8)    дозвіл на встановлення та використання спеціальних звукових і І (або) світлових сигнальних пристроїв;

9)    на засоби, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, додатково подаються свідоцтво про допущення засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтво про підготовку водіїв засобів, що І перевозять небезпечні вантажі;

10)    на засоби, що працюють на газовому паливі, додатково по-1 дається документ, що підтверджує проведення випробовування газової І паливної системи в порядку і строк, І установлені для даного виду І обладнання та його комплектації І (контрольний талон).

У разі відсутності будь-якого доку-' мента, технічний огляд не проводиться.

Строк дії талона обмежується датою проведення наступного техогляду для відповідної категорії засобів, зазначеного в талоні. Експлуатація ТЗ без талона, виданого в установленому порядку, з талоном, строк дії якого закінчився, або з талоном, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандарту або є підроблений, забороняється.

Засіб, перереєстрований у зв'язку із зміною номерних знаків чи переобладнанням (зміні марки, моделі, складових частин, що мають ідентифікаційні номери) та зареєстрований новим власником, подається для техогляду в 10-денний строк від дня реєстрації або перереєстрації підрозділом Державтоінспекції.

 власники засобів або уповноважені ними особи, які експлуатують засоби, що не пройшли техогляд в установлений строк, несуть адміністративну відповідальність в установленому порядку.

Справним вважається укомплектований відповідно до призначення засіб, який не має зовнішніх механічних та корозійних пошкоджень і технічний стан якого відповідав вимогам Закону України „Про дорожній рух», Правил дорожнього руху, нормативів з безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правилам технічної експлуатації, інструкціям підприємств-виробників.

На кожний справний транспортний засіб, за наявності зазначених документів, та в разі відсутності даних про його протиправне використання або несплату штрафу за адміністративні порушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також за умови сплати коштів за надані послуги під час техогляду та бланкову продукцію Державтоінспекції, працівник АТІ видає талон пре проходження техогляду.

ГРАФІК ПРИЙОМУ 3 ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ   

День   Час  
Перерва
Вівторок, середа, п'ятниця
8.00 - 17.00   
Понеділок, четвер, субота  
8.00 - 12. 00
12.00-13.00
За послуги ДАІ і спецпродукцію перераховувати:  УДАІГУМВС України в Полтавській області Банк: ГУДОУ в Полтавській області, р/р 31255272210018, МФО 831019, код 08682677
Найменування послуги  

   Вартість, грн..
Талон ТО
Техогляд автомобілів 
58,50
з логотипом «201 1» тип 1
Техогляд мотоциклів та причепів 54,50  
Талон ТО 
Техогляд автомобілів 
57,25
з логотипом «2010» тип 2    Техогляд причепів та напівпричепів 53,25   
Талон ТО 
Техогляд автомобілів    58,50
з логотипом «2012» тип 1
Техогляд мотоциклів та причепів 54,50   

 
 
Шановні власники транспортних засобів! Правильно встановлюйте і уміло користуйтеся засобами проти викрадення. Це надійно захистить Ваш транспортний засіб.       

Відповідно до Закону України: "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" з змінами та доповненнями, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується під час чергового технічного огляду у таких розмірах:
 


Код
Транспорті засоби 
Ч)зм ір податку
8701
фактори колісні (крім іусеничних -код 8701 ЗО та тільки сідельних тягачів)  
2.5 гри. з 100 куб. см
ХТО І 20 №702    тільки сідельні тягачі  автомобілі для переведення не менш  водія.з об'ємом циліндрів двигуна:
   до 6000 клб. см  
від 6001 к\б. см і більше
15 гри. з 100 куб. см як 10 осіб, включаючи
5 гри. з 100 куб. см
5 гри. з 100 куб. см
8703

  8703 90.10. 00
автомобілі легкові (крім автомобілів * електродвигуном і код 8703 90 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:
        до 1000 куб. см 
від 1001 куб. см до 1500 куб. см  
від 1501 куб. см до 1800 ку б см 
  від 1801 куб. см до 2500 куб. см 
від 2501 куб. см до 3500 куб. см
 від 3501 куб. см і більше
транспортні засоби, оснащені електродвигунами 


3 гри. з 100 куб. см
5 гри. * 100 куб. см
7 гри. з 100 куб. см
10грн. з 100 к\б. см
25 гри. з 100 куб см
 40 грн. з 100 куб. см
 0,5 грн. з 1 кВт
8704
автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двшуна:  
до 8200 куб. см
ві.>8201 куб. см до 15000 куб. см  
від 15001 куб. см і більше

15 грн. з 100 куб. см
20 грн. з 100 куб. см
25 грн. з 100 куб. см
705
автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої  ДОПОМОГИ)  
5 грн. з 100 куб см
8711
  мотоцикли (Мопеди), ВЕЛОСИПЕДИ з ДВИГУНОМ (крім тих. то мають хто мають об"єм циліндра двигуна до 50 куб см. - код 8711 10 00 00) з об'ємом циліндрів двигуна:  
до 500 кл б. см 
від 501 до 800 куб. см 
від 801 к\б см і більше 


3 гри. з 100 клб. см
5 грн. з 100 к\б. см
10 грн. з 100 к\б см


   Податок з власників транспортних засобів сплачується юридичними та фізичними особами за місцем основного обліку таких транспортних засобів на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів;

  - фізичними особами - перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд.

   Фізичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють технічний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручення про сплату податку за попередній (у разі здійснення сплати) та за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, - відповідний документ, що дає право на користування цими пільгами.

  Юридичні особи - платники податку зобов'язані пред'являти органам, що здійснюють технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземних транспортних засобах до територіальних дорожніх фондів, а по водних транспортних засобах - до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

   Відповідно до ст. 4 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів" від сплати податку звільняються:

  а) фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (796-12), статтях 4-11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12), статтях б і 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (3721 -12), а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла 3 об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або  катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

   б) фізичні особи, зазначені у пунктах 3 і 4частини першої  статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захисті громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської! катастрофи" (796-12), щодо одного легкового автомобіля з  об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з  довжиною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом і трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;

  в) на 50 відсотків-громадяни, у власності яких знаходяться легкові автомобілі (код 87031) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та вантажні автомобілі (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до 1990 року випуску включно, - щодо одного з зазначених автомобілів:

  г) особи, які згідно із законодавством є платниками  фіксованого сільськогосподарського податку, - за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів - код 8701 02) та вантажні автомобілі (код 8704).

   д) з 01.07.2009 набрала чинності норма Закону України "Про податок з власників транспортних засобів..." про наступне: по автомобілях, які у відповідності до встановленого порядку оснащені обладнанням, що дозволяє використову-1 вати в якості моторного палива стиснутий або скраплений | газ, альтернативні види рідкого та газового палива, ставка І податку застосовується з коефіцієнтом 0,5. Ця норма взо-диться в дію з 1 липня 2009 р. і діє до 1 січня 2016 р. Коефіцієнтом у другому півріччі 2009 року застосовується громадянами при сплаті податку лише при зміні власника або першій реєстрації автомобіля з відповідним обладнанням. ОЛЕКСАНДР ШАПОВАЛЕНКО,
старший ВДАІ з обслуговування
Гребінківського району та АТІ,
 майор міліції.

 

Схожі матеріали:
   Категорія: Новини Гребінки | Переглядів: 1167
Теги: техоглядВсього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:

НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ

 
На Полтавщині поліціянти розшукують безв...

/_nw/88/52008939.jpg

Поліція Полтавщини розшукує безвісно зни...

/_nw/88/08063881.jpg

Завдяки допомозі Європейського Союзу у Г...

/_nw/88/65420743.jpg

На Гребінківщині впродовж доби виявили 2...

/_nw/88/96607777.jpg

На Полтавщині найбільше на коронавірус х...

/_nw/88/61661851.jpg

Новий антирекорд COVID-19 на Полтавщині ...

/_nw/88/87377666.jpg

За минулу добу на Полтавщині зафіксували...

/_nw/88/28922245.jpg

25 нових випадків захворюваності на COVI...

/_nw/88/59731621.jpg

За минулу добу на Полтавщині зафіксували...

/_nw/88/13702327.jpg

На Гребінківщині — плюс один випадок кор...

/_nw/88/83598263.jpg

У Гребінці відбулися соціальні візити до...

/_nw/88/25684416.jpg

У Лубнах чоловік застряг під берегом у м...

/_nw/88/73002297.jpg


 

 


/_bl/75/80530415.jpg
Директором територіального центру було висловлено слова вдячності визволителю за перемогу, вручено квіти та продуктовий набір.
 
 

Сьогодні Гребінківщина відзначає 77-річчя визволен...Сьогодні Гребінківщина відзначає 77-річчя визволен...
Компанії постачальники електроенергії в УкраїніКомпанії постачальники електроенергії в Україні
Выбираем между искусственной и живой елкойВыбираем между искусственной и живой елкой
Где выгодно обменять Bitcoin на рублиГде выгодно обменять Bitcoin на рубли
"Укрзалізниця" відновлює курсування "Інтерсіті+" з...
 
 
 

/_bl/74/36254808.jpg
Більше тридцяти класних кімнат в школах Гребінківської об'єднаної територіальної громади було оновлено.
 

  

   admin@grebenka.com

  +38 (099) 361-83-66

   » Додати в закладки 
   » Зворотний зв'язок
   » Інформація про сайт
   » Мобільна версія сайту

     RSS-експорт новин:
   Новини | Фоторепортажі
   Публікації | Оголошення
   Форум   » Знаєте про новину чи подію в місті? Повідомте і ми напишемо про це на сайті.   Додати новину

   » Потік онлайн-опитувань
   » Книга відгуків і пропозицій
   » FAQ Питання та відповіді
   » Реклама на сайті

  Відправити СМС безкоштовно Відправка SMS безкоштовно

Гребінка | Гребінківський міський сайт Grebenka.com © 2020