ОРГАНИ ВЛАДИ

 
Поиск:   

    

Перелік послуг, що надаються Гребінківською
районною державною адміністрацією РДА

Структурні підрозділи, які
надають послуги
НАЗВА ПОСЛУГИ

Споживач
(категорії споживачів)
послуги
Апарат райдержадміністрації:
Відділ організаційно-кадрової роботи
Кадровий менеджмент та кадрове діловодство ( оформлення документів при прийомі на роботу, видача довідок про стаж державної служби, місце роботи, оформлення та видача посвідчень працівникам райдержадміністрації, обчислення загального стажу та стажу державної служби, забезпечення підвищення кваліфікації та навчання державних службовців, формування замовлення на навчання та підвищення кваліфікації,  ведення особових справ та трудових книжок, організація роботи щодо стажування осіб на посадах державних службовців тощо).
Апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації
Відділ організаційно-кадрової роботи
Надання громадянам, посадовим особам місцевого самоврядування, керівникам та працівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів органів виконавчої влади практичної та методичної допомоги з питань кадрової роботи, державної служби тощо
Фізичні особи

Юридичні особи
Відділ організаційно-кадрової роботи
Підготовка  проектів розпоряджень голови райдержадміністрації з організаційних та кадрових питань
Апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації
Відділ організаційно-кадрової роботи
Організація підготовки матеріалів для представлення  до державних нагород  України.
Фізичні особи
Відділ організаційно-кадрової роботи
Організація контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Сільські, міська громади
Відділ організаційно-кадрової роботи
Організація  планування роботи райдержадміністрації.
Апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації
Сектор контролю
Організація контролю за станом виконання актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень  та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.
Апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Організація ведення Державного реєстру виборців (- включення до Державного реєстру виборців особи, яка набула права голосу, або яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до реєстру;
- внесення змін до персональних даних виборця за його ініціативою, перевірка та уточнення особистих персональних даних виборця).
Фізичні особи
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Видача довідки про включення виборця до Реєстру або внесення змін до нього
Фізичні особи
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Надання письмової інформації виборцю, щодо змісту його персональних даних у Реєстрі.
Фізичні особи
Юридичний сектор
Сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян.
Фізичні особи
Юридичні особи
Державний реєстратор
Управління реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб, які мають намір стати підприємцями 
Фізичні особи
Юридичні особи
Державний реєстратор
Видача виписки з Єдиного Державного Реєстру; витягу з Єдиного Державного реєстру, довідки про наявність або відсутність в ЄДР інформації, яка запитується
Фізичні особи
Юридичні особи
Державний реєстратор
Резервування найменувань юридичних осіб.
Фізичні особи
Юридичні особи
Державний реєстратор
Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням.
Фізичні особи
Юридичні особи
Державний реєстратор
Державна реєстрація припинення юридичної особи, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.
Фізичні особи
Юридичні особи
Державний реєстратор
Публікація відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Фізичні особи
Юридичні особи
Загальний відділ
Організація розгляду звернень громадян.
Фізичні особи
Юридичні особи
Загальний відділ
Забезпечення інформаційно-довідникової роботи, щодо документів, які надійшли та зберігаються в апараті райдержадміністрації.
Апарат, структурні підрозділи  райдержадміністрації
Апарат райдержадміністрації
Висвітлення заходів райдержадміністрації та інформації про діяльність райдержадміністрації на веб-сайті та в засобах масової інформації
Фізичні особи,
Юридичні особи
Управління та відділи райдержадміністрації:
Фінансове управління
Складання бюджету району та моніторинг за його виконанням
Юридичні особи,
фізичні особи
Управління економіки
Розроблення програми соціального і економічного розвитку району та моніторинг за її виконанням.
Юридичні особи,
фізичні особи
Управління економіки
Проведення конкурсу серед суб‘єктів малого підприємництва на кращий бізнес-план для отримання кредиту на підтримку підприємництва.
Юридичні особи,
фізичні особи
Управління агропромислового розвитку
Формування районного резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів
Юридичні особи,
фізичні особи
Управління агропромислового розвитку
Забезпечення  фінансування фізичних осіб та сільськогосподарських підприємств з державного та районного бюджетів по цільових програмах
Юридичні особи,
фізичні особи
Управління агропромислового розвитку
Організація роботи з питань забезпечення сільгосптоваровиробників насінням, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, пальним та технікою.
Юридичні особи,
фізичні особи
Управління агропромислового розвитку
Організація роботи щодо створення пунктів заготівлі молока від населення.
Фізичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Призначення державних соціальних допомог та компенсаційних виплат, в тому  числі :
- в зв’язку з вагітністю та пологами незастрахованим особам
- по догляду за дитиною до трьох років незастрахованим особам
- одноразова грошова допомога при народженні дитини незастрахованим особам
- на дітей, які перебувають під опікою
- на дітей одиноким матерям
- інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам
- малозабезпеченим сім’ям
- компенсація фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги інвалідам, хворим та громадянам похилого віку, які нездатні до самообслуговування
- особам, які не мають право на пенсію та інвалідам
- щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
- житлові субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та ін.
- догляд за інвалідом І групи та престарілими.
Фізичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Надання консультацій з питань оплати і умов праці, колдоговірного регулювання та інших питань трудового законодавства.
Фізичні особи
Юридичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Призначення житлових субсидій.
Фізичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Надання пільг окремим категоріям громадян (забезпечення використання ЖКП на пільгових умовах, твердого, рідкого, пічного палива та скрапленого газу, пільговий проїзд, оздоровлення, проведення капітальних ремонтів, використання електрозв’язку , встановлення квартирних телефонів та інші).
Фізичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Контроль за станом укладання колективних договорів та станом їх дотримання на підприємствах, установах, організаціях району
Фізичні особи
Юридичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Ведення державного реєстру пільговиків (ЄДАРП).
Фізичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Надання пільг громадянам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (стипендія та додаткова відпустка, компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошова допомога, пільги на медичне обслуговування, компенсація за шкоду заподіяну здоров’ю та допомоги на оздоровлення, обслуговування банківських позик).
Фізичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Соціально-побутове обслуговування інвалідів та пенсіонерів (забезпечення санаторно-курортними путівками, засобами пересування, у тому числі, кріслами –колясками з електроприводом, автомобілями, індивідуальними пристроями, виплата компенсацій, на транспортне обслуговування автомобіля, на бензин, Управління праці та соціального захисту населення ремонт та технічне обслуговування автомобіля, за невикористану санаторно-курортну путівку, працевлаштування інвалідів).
Фізичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Видача посвідчень "Ветеран праці" та довідок "Дитина війни".
Фізичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Видача довідок про отримання соціальної допомоги і знаходження на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення.

Управління праці та соціального захисту населення
Підготовка документів для влаштування до будинків –інтернатів громадян похилого віку.
Фізичні особи
Управління праці та соціального захисту населення
Забезпечення діяльності комісії з розгляду питань пов'язаних з наданням статусу учасника війни.
Фізичні особи
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Організація оцінки збитків у результаті виникнення надзвичайної ситуації та їх відшкодування.
Фізичні особи
Юридичні особи
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Фізичні особи
Юридичні особи
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Оповіщення населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій
Фізичні особи
Відділ охорони здоров’я
Організація в установленому порядку роботи з підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників
Фізичні особи
Юридичні особи
Відділ освіти
Організація безкоштовного підвезення учнів з сільської місцевості, що проживають за межею пішохідної доступності, до загальноосвітніх навчальних закладів і в зворотному напрямку.
Фізичні особи
Відділ освіти
Відшкодування витрат, пов’язаних з організацією безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, тубвіражних дітей та дітей загиблих під час виконання службових обов’язків військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.
Фізичні особи
Відділ освіти
Видача дозволів на перевезення організованих груп дітей автомобільним транспортом у межах Полтавської області.
 Юридичні особи
Відділ освіти
Виплата дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, при досягненні 18-річного віку одноразової грошової допомоги.
Фізичні особи
Відділ освіти
Надання путівок на оздоровлення дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування та дітям, прирівняних до них (при наявності).
Фізичні особи
Відділ освіти
Надання путівок обдарованим дітям на оздоровлення до оздоровчих таборів, підвідомчих Міністерству освіти і науки України (при  наявності).
Фізичні особи
Відділ освіти
Допомога обдарованим дітям, учасникам олімпіади, преміювання переможців районної, обласної олімпіади.
Фізичні особи
Відділ освіти
Працевлаштування осіб з педагогічною освітою до освітніх закладів Гребінківського району (при наявності вакансій).
Фізичні особи
Відділ освіти
Організація індивідуального навчання обдарованих дітей та дітей, які цього потребують за станом здоров’я.
Фізичні особи
Відділ освіти
Організація навчання для осіб за екстернатною формою.
Фізичні особи
Відділ освіти
Надання логопедичних консультацій дітям, які цього потребують.
Фізичні особи
Відділ освіти
Видача свідоцтв про базову загальну середню освіту.
Фізичні особи
Відділ освіти
Видача атестатів про повну загальну середню освіту.
Фізичні особи
Відділ освіти
Проведення ліцензування та атестації  загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів.
Юридичні особи
Відділ освіти
Організація атестації педагогічних працівників
Юридичні особи
Фізичні особи
Відділ культури і туризму
Проведення атестації працівників культури
Юридичні особи
Відділ культури і туризму
Організація та проведення культурно-мистецьких заходів.
Фізичні особи
Юридичні особи
Відділ культури і туризму
Погодження місця розташування земельної ділянки в частині охорони пам’ятників культурної спадщини.
Фізичні особи
Юридичні особи
Відділ культури і туризму
Організація проведення екскурсій.
Фізичні особи
Юридичні особи
Відділ культури і туризму
Надання відомостей про туристичні об’єкти району.
Фізичні особи
Юридичні особи
Відділ культури і туризму
Видача свідоцтва про закінчення спеціалізованої початкової естетичної освіти.
Фізичні особи
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми.
Юридичні особи
Фізичні особи
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Надання архітектурно-планувального завдання на проектування, будівництво, реконструкцію об'єкту архітектури.
Юридичні особи
Фізичні особи
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Видача висновків щодо умов відведення земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлових будинків, господарсько-побутових споруд та об'єктів іншого призначення усіх форм власності.
Юридичні особи
Фізичні особи
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Видача дозволів на виконання земляних робіт.
Юридичні особи
Фізичні особи
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Порядок видавання будівельних паспортів
Юридичні особи
Фізичні особи
Дозвільний офіс
Видача документів дозвільного характеру
Юридичні особи
Адміністратор дозвільного офісу
Надання суб'єктам підприємницької діяльності консультацій з питань порядку отримання документів дозвільного характеру.
Юридичні особи
Архівний відділ
Виконання запитів соціально-правового характеру.
Фізичні особи
Юридичні особи
Архівний відділ
Забезпечення збереженості та науково-технічне опрацювання документів на підприємствах, в установах та організаціях.
Юридичні особи
Архівний відділ
Оформлення архівних довідок, архівних копій, архівних витягів
Фізичні особи
Юридичні особи
Архівний відділ
Виготовлення копій документів.
Фізичні особи
Юридичні особи
Архівний відділ
Виконання палітурних робіт.
Юридичні особи
Архівний відділ
Науково-технічне опрацювання документів.
Юридичні особи
Архівний відділ
Надання у користування споживачам документів для ознайомлення.
Фізичні особи
Юридичні особи
Архівний відділ
Погодження номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з особового складу, актів про вилучення до знищення справ (документів) , не внесених до Національного архівного фонду.
Юридичні особи
Архівний відділ
Консультування з питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів.
Юридичні особи
Служба у справах дітей
Влаштування бездоглядних та безпритульних дітей, покинутих або залишених батьками на території району, покинутих у пологовому будинку, дітей, від яких батьки відмовилися.
Фізичні особи
Юридичні особи
Служба у справах дітей
Оформлення документів на усиновлення, опіку/піклування, дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю.
Фізичні особи
Юридичні особи
Служба у справах дітей
Облік громадян, які бажають бути усиновителями, опікунами, прийомними батьками, батьками-вихователями.
Фізичні особи
Служба у справах дітей
Захист порушених та законних інтересів прав дітей, які проживають в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків, тимчасове влаштування таких дітей до дитячих закладів або під опіку рідних
Фізичні особи
Служба у справах дітей
Розгляд звернень повнолітніх громадян та дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них) обов'язків з виховання, щодо зловживання батьків своїми правами, щодо скоєння насилля стосовно дитини повнолітніми особами.
Фізичні особи
Служба у справах дітей
Клопотання в інтересах неповнолітніх перед  правоохоронними органами щодо притягнення  батьків та інших осіб до відповідальності за скоєні правопорушення та злочини стосовно дітей.
Фізичні особи
Служба у справах дітей
Надання консультацій щодо спорів, пов'язаних з вихованням неповнолітніх дітей, виконання батьками своїх обов'язків та реалізації батьківських прав.
Фізичні особи
Служба у справах дітей
Захист житлових  та майнових прав неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Фізичні особи
Служба у справах дітей
Участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав дітей.
Фізичні особи
Служба у справах дітей
Здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.
Фізичні особи
Служба у справах дітей
Надання громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціально-правового захисту дітей, профілактики негативних явищ в сім'ях, правопорушень серед неповнолітніх.
Фізичні особи
Служба у справах дітей
Патронат неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проведення відповідної профілактичної роботи в сім'ях.
Фізичні особи
Відділ у справах сім»ї та молоді
Надання інформаційно-консультативних  послуг з питань соціального захисту сімей різних категорій.
Фізичні особи
Відділ у справах сім»ї та молоді
Організація оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки в позаміських закладах оздоровлення та відпочинку.
Фізичні особи
Відділ у справах сім»ї та молоді
Організація та проведення конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів народної творчості, конференцій, форумів та інших заходів спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді.
Фізичні особи
Відділ з питань фізичної культури та спорту
Організація та проведення спартакіад, турнірів, змагань та інших фізкультурно-спортивних заходів.
Фізичні особи


ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Прозора жіноча спідня білизна - гарні ко...

/_pu/70/70398749.jpg

Названо кулінарні помилки, які шкодять з...

/_pu/70/66948202.jpg

Выбор кафеля для кухни: Советы и Тренды

/_pu/70/06260094.jpg

Что такое атрофия зрительного нерва?

/_pu/70/41935844.jpg

Чем частная педиатрия отличается от госу...

/_pu/70/75064883.jpg

Експерти рекомендують завжди возити з со...

/_pu/70/16389617.jpg

Ремонт под Ключ: Творческий Подход к Пре...

/_pu/70/28178354.jpg

Киста почки – что это за патология и ког...

/_pu/70/93957636.jpg

Як романтичні фільми руйнують наше уявле...

/_pu/69/91573937.jpg

Как предотвратить повреждение зрительног...

/_pu/70/18888637.jpg

Поради, як чуттєво роздягнутися перед св...

/_pu/70/86343835.jpg

Як розвантажити шлунок після новорічних ...

/_pu/69/84788078.jpg