ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ГРЕБІНКІВЩИНИ

 
Поиск:   


Сільське господарство Гребінківського району

Загальна характеристика
Рівнинний рельєф, родючі грунти, сприятливий клімат створюють необхідні передумови для розвитку сільського господарства. Сільськогосподарське виробництво є однією а провідних галузей економіки Гребінківщини.

Система сільськогосподарського виробництва Гребінківщини включає різні категорії господарств, які можна поділити на дві групи:
1) господарства суспільного сектора;
2) господарства населення та фермерські господарства.

Рослинництво:
Складаючи 48,2% вартості товарної продукції, близько 49% всіх затрат, рослинництво дає 70% прибутків у сільськогосподарському виробництві району.

Важливою особливістю рослинництва є відносна нестабільність показників, оскільки процеси виробництва знаходяться в прямій залежності від природних умов. Друга особливість рослинництва - його комплексоутворюючий характер. Так, рослинництво дає основну частину кормів для тваринництва, яке, в свою чергу, постачає органічні добрива для землеробства.

Специфічною особливістю рослинництва є також сезонність і нерівномірна тривалість виробничих циклів, що знижує його економічну ефективність в порівнянні з іншими галузями народного господарства. Земельні ресурси району становлять 59 284 га, з них 85,1% (50 447 га.) займають сільськогосподарські угіддя. В середньому рівень забезпеченості сільськогосподарських угідь на одного жителя Гребінківського району становить 1.69 га/чол.

Орні землі великою мірою визначають розвиток сільськогосподарського виробництва. Рівень забезпеченості земельними ресурсами сільськогосподарського призначення можна визначити за площею орних земель в розрахунку на одного жителя. В середньому в світі цей показник становить 0,3 га. Серед континентів і країн він змінюється в інтервалі від 0,03 га (Японія) до 1,53 га (Австралія). В СРСР він складав 0,79 га, зараз на Україні він становить 0,63 га, в Гребінківському районі — 1,56 га/чол.

Такого високого показника забезпечення орними землями в районі досягнуто за рахунок високої розораності території (відношення орних земель до загальної земельної площі). Для Гребінківського району цей показник дорівнює 78,9% (що становить 46 781 га.) , що значно вище порівняно з аналогічними показниками України — 55,2% та в свій час СРСР — 10,2%.

Результати наукових досліджень дають підстави стверджувати, що оптимальне значення цього показника для умов Гребінківського району повинне бути в межах 35 — 40%. Порівняння фактичних та науково обгрунтованих значень показника розораності свідчить, по-перше, про те, що резерви екстенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва району (за рахунок розширення орних земель) вичерпані; по-друге, що такі масштаби і рівень викориї стання орної землі є екологічно небезпечними.

В структурі посівних площ визначальними в районі є зернові і кормові культури. На їх долю в середньому припадає 80,7% загальної площі посівів.

Зернове господарство відіграє провідну роль у сільськогосподарському виробництві Гребінківщини.

Провідна зернова культура району — озима пшениця, яка в структурі всіх посівів складає 23%, а в структурі зернових — близько 50%. Це високоврожайна продовольча культура. В структурі вартості товарної продукції рослинництва району питома вага озимої пшениці становить 16 — 18%, в товарній продукції зернових — понад 40%. Середньорічна врожайність озимої пшениці за остнні роки становила 35 ц/га. Значного поширення на Гребінківщині набули такі сорти озимої пшениці як «Донська напівкарликова», «Спартанка», «Альбатрос одеський», «Коломак-3», «Коломак-5» (виведені вченими Полтавського сільськогосподарського інституту).

Кукурудза — друга важлива зернова культура району. У фазі молочно-воскової стиглості вона використовується для одержання високопоживного силосу, зерно йде на виготовлення борошна, пластівців, олії, спирту, клею. Дозрілі стебла кукурудзи можуть використовуватись як грубий корм, а також для виготовлення целюлози, ізоляційних матеріалів тощо. Кукурудза — тепло- і світлолюбива рослина. Агрокліматичні умови Гребінківщини цілком відповідають агробіологічним особливостям кукурудзи.

Другою за посівними площами і другою за валовим збором зерна культурою району є ярий ячмінь. Ячмінь ярий разом з ячменем озимим, житом, вівсом та горохом займають більше 36% площі зернових і зернобобових культур. Зерно цих культур використовується переважно для внутрішніх потреб, в більшості — як корм у тваринництві, також для виготовлення пива.

Значного розвитку за останні роки набуло виробництво круп'яних культур — гречки та проса. Ці культури, особливо гречку, вирощують на Гребінківщині здавна.

Виробництво технічних культур. Значення технічних культур у народному господарстві полягає в тому, що вони сприяють розвитку виробничо-технологічних зв'язків між рослинництвом і промисловим виробництвом і є однією з головних передумов розвитку територіальних агропромислових формувань (АПК, АПО, агрофірм). Важливою особливістю цієї галузі є порівняно висока трудомісткість вирощування технічних культур. Тому рівень розвитку цієї галузі в значній мірі визначає інтенсивність всього сільськогосподарського виробництва. В зв'язку з цим важливим фактором, що визначає розміщення посівів технічних культур, є рівень забезпеченості сільського господарства трудовими ресурсами.

Провідними технічними культурами є цукровий буряк і соняшник. Зростання їх виробництва зумовлюється потребами харчової промисловості.

За посівами серед технічних культур перше місце займає цукровий буряк — основна цукриста рослина помірних широт. Цукровий буряк — виключно прибуткова культура. Вміст цукру в ньому складає 16 — 20% від маси кореня. Крім того, супутні продукти виробництва цукрового буряка і цукру — гичка, корінці, жом, меляса, ефективно використовуються для відгодівлі тварин. Особливо високу кормову цінність має гичка, яка не поступається в цьому кормовим травам.

Питома вага цукрових буряків у структурі посівних площ в середньому по області становить 8,12%. Найбільша питома вага цукрового буряка в посівах (більше 9%) — в Котелевському, Соняшник — основна олійна культура області. Насіння соняшнику містить 35 — 40% олії, яка переважно використовується на продовольчі цілі, а також для виготовлення мила, фарб.

Побічні продукти (макуха і шрот), які містять близько 36% білка і 7,5% олії, є цінним кормом для тварин. Зрілі стебла соняшнику можна використовувати як паливо, а також як технічну сировину для виробництва мила, скла, паперу, штучного шовку.

СТАНОМ НА 1995 РІК В ГРЕБІНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ВІДЗНАЧАЛИСЬ ТАКІ ПОКАЗНИКИ В С/Г

 
(рослинництво)Посівна площа
Виробництво
Урожайність
Виробництво зерна
18,1 тис. га
57,8 тис.т
32,0 ц,га
Цукрові буряки
3,9 тис. га
55,7 тис. т
143,3 ц/га

(тваринництво)


Поголів'я
В тому числі в індивід.
господарстві
Свиней
16,9 тис. гол
7,4 тис.гол
Великої рогатої худоби
28,6 тис. гол
3,7 тис.гол
Вівці та кози
4,3 тис гол
1,3 тис. гол
Коні
856
134

(кількість бжолосімей та виробництво меду)

Всього бжолосімей
В т.ч. в індивід.
господ.
Питома вага %
Виробництво меду, т
6522
5700
2,2
4,9

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Депиляция – эффективное удаление нежелат...

/_pu/70/77533039.jpg

Чем частная педиатрия отличается от госу...

/_pu/70/75064883.jpg

Експерти рекомендують завжди возити з со...

/_pu/70/16389617.jpg

Що в жодному разі не можна робити з цибу...

/_pu/70/15989450.jpg

Льняное масло в индустрии красоты

/_pu/70/81978187.jpg

Допомога у виборі: яка нижня білизна під...

/_pu/70/80145800.jpg

Поради, як чуттєво роздягнутися перед св...

/_pu/70/86343835.jpg

Найкращий спосіб підвищення потенції у ч...

/_pu/70/52734467.jpg

Коли треба сіяти розсаду на помідори

/_pu/70/55613811.jpg

Что такое атрофия зрительного нерва?

/_pu/70/41935844.jpg

Психологічні тригери алкогольної залежно...

/_pu/70/72241910.jpg

Основні секрети схуднення для жінок: Шля...

/_pu/70/95469255.jpg