вологість:

тиск:

вітер:
 
Выпечка


/_pu/46/15859546.jpg
кексы с яблоками


 
/_bl/62/74258471.jpg

Мы расскажем, как с помощью Android- приставки превратить ваш телевизор в Smart.


Гребінка у Facebook 
20.06.2011

ПРОГРАМА Соціального розвитку сільських населених пунктів Гребінківського району на 2011 рік

ПРОГРАМА
Соціального розвитку сільських населених пунктів Гребінківського району на 2011 рік

Програма соціального розвитку сільських населених пунктів Гребінківського району на 2011 рік розроблена на виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету МіністрівУкраїни від19.09.2007 року №1158, Програми економічних  реформ на 2010-2014 роки " Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.06.2010№ 1724-р, та обласної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Успішна Полтавщина - заможна територіальна громада. Будуємо разом", затверджена рішенням другої позачергової сесії обласної ради шостого скликання від 28.12.2010 "Про обласну Програму економічних реформ на 2010-2014 роки 'Успішна Полтавщина - заможна територіальна громада. Будуємо разом" та відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації №16 від 01.02.2011 року "Про розробку Програми соціального розвитку сільських населених  пунктів Гребінківського району на 2011 рік".

1. Загальні положення

Ця Програма спрямована на створення сприятливих умов життєдіяльності сільського населення і містить правові, організаційні та економічні заходи щодо їх хзабезпечення.
Програма сприятиме коороинації  зусиль мїсцевих органів виконавчої влади, відповідальних за розвиток галузей соціальної сфери, з метою подолання занепаду і забезпечення розвитку села та відкриває можливість місцевим органам виконавчої влади реалізовувати власні програми і проекти соціального розвитку сільських територій з використанням різних джерел фінансування.

2.    Мета Програми


Основною метою програми на 2011 р є: Об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території сільських населених пунктів в напрямку стійкого економічного розвитку території, підвищенню стандартів життя, модернізації інфраструктури.

Пріоритетні напрямки діяльності:

   - підвищення рівня життя населення сільських населених пунктів:

   - зниження рівня безробіття на селі;
   - недопущення виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати у сільськогосподарських підприемствах;
   - створення нових робочих місць на селі;
   - залучення інвестицій в розвиток сільських населених пунктів;
   - розвиток сімейної медицини на селі;
   - подальше впровадження підприємницької діяльності на селі;
   - впровадження інновацій в розвиток сільськогосподарського виробництва;
   - впровадження ерго-та ресурсозберігаючих технологій;
   - посилення співпраці влади та підприємницьких структури на селі;
   - розвиток дорадницької роботи;
   - підвищення рівня соціальних стандартів життя і розвиток людського потенціалу;
   - забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
   -підвищення якості надання житлово-комунальних.

3.    Оцінка тенденцій економічного та соціального розвитку сільських територій

Кількість сільських населених пунктів району - 41 Сільського населення - 12,5 тис.осіб, 53,4% від усього населення району.

За останні 10 років чисельність сільських жителів району скоротилась на 2,8тис.чол..
Природне скорочення сільського населення району за 2010 рік склало 200 осіб. .
Особистих селянських господарств - 4276.
На даний час в районі функціонує - 74 сільськогосподарських підприємств ринкового типу, а саме: сільськогосподарські товариства-16, селянсько - фермерські господ арства - 47, інші -11.

Загальна площа сільськогосподарських угідь (включаючи господарства населення) 49,7 тис. га, ріллі -46,1 тис.га, пасовищ 1, 8 тис.га Сільськогосподарські підприємства використовують 22,946тис.га (38,5%), громадяни використовують 22,994тис.га (38,6%) в тому числі С(ф)Г використовують 10,392 тис. га (17,4 %) від загальної території району.

В структурі сільськогосподарського виробництва 78% займає рослинництво, 22% -тваринництво. Основний напрямок галузі рільництва - вирощування зернових та технічних культур ( соняшник, соя), картопля; в тваринництві: молочне скотарство та розведення свиней.

По всіх категоріях господарств в 2010 році зібрано зернових та зернобобових культур з площі 30,7тис.га, валовий збір склав - 75,4тис.га, при середній урожайності 24,5 ц/га.

Виробництво соняшника становить 12,7 тис.тонн, при урожайності 18,0ц/га.

З початку 2010 року погогав'я ВРХ по всіх категоріях господарств становить всього 4475, вт.ч. корів 2675 гол., свиней 5590 гол.

В агроформуваннях стабілізувалось чисельність поголів'я худоби та птиці.

В порівнянні з від повідним періодом минулого року поголів'я ВРХ збільшилося на 91 голову, до початку року на 484 гол..

4.    Сучасна соціально-економічна ситуація на селі: основні проблеми, які потребують вирішення.

У сільській місцевості району нагромадилось багато соціально-економічних проблем. Найгостріші серед них - безробіття та бідність, шо зумовлюють трудову міграцію сільського населення, занепад соціальної сфери, поглиблення демографічної кризи, обезлюднення та відмирання сіл, Це є наслідком як попередніх, так і новітніх негативних процесів і явищ, зокрема економічної кризи і прорахунків допущених в процесі аграрних трансформацій.

Проблемним питанням в сільському господарстві району залишається низький рівень заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата в агропромисловому комплексі за 2010 рік становить 1082 грн., що більше проти минулого року на 82 грн. та на 160 грн. від мінімальної заробітної ,
плати та прожиткового мінімуму, що становить 52,7 % до середньої заробітної плати по галузях економіки району (2051 грн.)

На даний час активні сільськогосподарські підприємстві виплачують заробітну плату своєчасно і в повному обсязі, заборгованості немає.

За 2010 рік укладено договорів оренди з 6122 чол,, збільшено нарахування орендної плати на 2,8 млн.грн (25,2%).

Присутня тенденція до збільшення терміну укладення договорів, що є позитивним моментом, який характеризує ефективність використання земельних ресурсів та дає можливість раціналного використання з урахуванням науково обгрунтованих сівозмін.

Середній відсоток орендної плати становить 2,75 %, що більше на 0,25% від минулого року.

Цілі та пріоритети розвитку сільських населених пунктів в 2011 році.

Для захисту власників земельних паїв орендарям збільшити розмір орендної плати за землю не менше 3% від нормативно-грошової оцнки земель - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, орендарі земельних паїв;

   -    підвищити рівень доходів селян та середньомісячної заробітної плати працівникам сільського господарства району до рівня, не нижче середнього по галузях економіки району - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники сільгосппідприємств.

Основними заходами спрямованими на досягнення прогнозованих показників мають стати:

   -  активізація залучення фінансових ресурсів у аграрний сектор, як передумова для застосування сучасних систем господарювання;

   -  продовжувати роботу по подальшому оновленню  та модернізації машинно-тракторного парку для чого залучити власні кошти та можливості державної підтримки, довгострокового кредитування;

   -  відпрацювати питання матеріально-технічного забезпенення сільгосптоваровиробників всіх форм власності для підготовки та проведення весняного комплексу робіт;

   -  посилити роботу з банківськими установами по наданню кредитних ресурсів товаровиробникам;

   -   вдосконалення інфраструктури та механізм регулювання аграрнихринків.

Проблемними питаннями в районі є:

- Будівництво підвідного газопроводу Мар'янівка-Сербинівка довжиною 8,1 км (проектно-кошторисна вартість 2,1 млн.грн.) потребує залучення субвенції з державного бюджету;

В рамкахпід готовкидо від значення 200- річчя від дня народ ження Є.П. Гребінки: реконструкція та створення парку на території родового маєтку Є. П. Гребінкивс. Мар'янівка. Залучення субвенції з обласного бюджету в сумі 285тис. грн..

5. Основні напрямки Програми

Поліпшення соціальної інфраструктури, спроможної задовольняти різноманітні потреби сільського населення;

Запобігання занепаду сільськихнаселених пунктів, розширення можливостей сільських громад у розв'язанні проблем життодіяльності населення.

Супровід пілотних проектів в галузі тваринництва, садівництва та зеленого туризму. ,

В процесі виконання Програми будуть розв'язуватись завдання за наступними напрямками:

   5.1    Заходи, щодо вирішення питань зайнятості сільського населення.

Станом на 01 .01.2011 року перебуває на обліку 387жителів села

Гребінківський районний центр зайнятості здійснює відповідну роботу щодо залучення безробітних - жителів села до активних заходів.

Працевлаштовано після навчання сільських жителів - 83 осіб, Протягом 2010 року працевлаштовано всього - 321 особи: в тому числі на заброньовані робочі місця -10 осіб; на дотаційні робочі місц я -11 осіб; отримали од норазову виплату на від криття підприємницької діяльності - 2 безробітних. Планується, що в 2011 році працевлаштувати 340 осіб сільського населення вт.ч. на дотаційні робочі місця -13 осіб; одноразову виплату на відкриття підприємницької діяльності -3 безробітнйх - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості населення, виконкоми сільських рад -протягом 2011 року.

Проходили профнавчання 104 сільських жителів, за напрямками : охорона праці на с/г виробництві та допуск до роботи з отрутохімікатами, водій автотранспортних засобів, перукар-модельєр, бармен-офіціант, оператор поштового зв'язку. Планується що протягом 2011 року профнавчання пройде 123 сільськихжигеля - районний центр зайнятості населення, виконкоми сільських рад - протягом 2011 року.

До оплачуваних громадських робіт по благоустрію територій сільських населених пунктів у 2010 році за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття залучено - 252 осіб. Пропонується в 2011 році залучити до таких робіт на 32,5% більшеніж в 2010 році (334 особа) - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центрзайнятості населення, виконкоми сільських рад - протягом 2011 року.

Кожною сільрадою прийняті рішення "Про організацію оплачуваних громадських рооїту 2011 році" та затверджені Програми сільських рад - виконкоми сільських рад - протягом року.

   5.2    Розвиток фізичної культури і спорту

Активна робота всіх зацікавлених організацій дала можливість охопити спортивними секціями, групами, 2955 особи, що складає близько 13 % від загальної кількості населення в районі. Залучено до фізкультурно-оздоровчих занять дітей та підлітків віком від 6 до 17 років 95 % від загальної кількості.

До послуг тих, хто займається фізичною культурою і спортом є:


12    футбольних полів, 12 спортивних зали. Слід відзначити, що у м. Гребінці знаходиться спортивний комплекс, де займаються фізичною культурою і спортом діти та підлітки, люди різного віку вт.ч із  сільської місцевості.

З метою покращення роботи спортивних клубів та гуртків у сільській місцевості продовжити роботу по веденню інструкторів з фізичної культури та спорту в сільських радах району - відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради - протягом року.

Активізувати роботу щодо проведення в сільських населених пунктах місячника "Спорт для всіх-спільна турбота", вхо і якого  впорядкувати спортивні майданчики, футбольні поля та ігрові майданчики - відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сільські ради - протягом року.

Поточний ремонт спортивного майданчика с. Тополеве -Тополівська сільська рада, 2,0 тис.грн, за рахунок залучених коштів.

Поточний ремонт спортивного майданчика с. Короваї -Короваївська сільська рад а, 1,5 тис.грн, за рахунок залучених коштів.

Поточний ремонт спортивного майданчика с. Березівка -Березівська сільська рада, 1,5 тис.грн, за рахунок залучених коилів.

   5.3 Поліпшення роботи освітніх закладів сільських населених пунктів


В 2010-2011 навчальному році зберігається тенденція зменшення учнів в загальноосвітніх школах району. Так, кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів Гребінківського району становить 2 408 учень. Це на 123 учні менше, ніж у минулому 2009-2010 навчальному році і на 303 учні менше ніжу 2008-2009 навчальному році.

Зменшення шкільних контингентів впливає на фінансування галузі, оскільки кошти закладаються з розрахунку на 1 учня. Левова частка фінансування освіти, яке у 2010 році використовується на заробітну плату працівникам, оплату за енергоносії, підвіз учнів та харчування. На поліпшення матеріальної і методичної бази залишаються мізерні кошти.

До мережі Іnternet підключено 10 загальноосвітніх шкіл I-ступенів у сільській місцевості.

На виконання районної програми "Шкільний автобус" для' більшості учнів створено умови для рівного доступу до якісної освіти дітей сільської місцевості. Організовано підвіз 213 дітей двома автобусами Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1,1 автобусом Рудківської загальноосвітньої школи І-ІІІступенів, а також шляхом укладання договору з ПП Низовим. Про те у зв'язкуз відсутністю транспортних засобів при закладах освіти та приватних перевізників, які б погодилися організувати перевезення учнів, 33 учні підвозом не забезпечені.

На 2011 рік є потреба у двох автобусах, які потрібні для перевезення вищезгаданих 33 дітей та за умови створення шкільного округу.

Потребують вирішення питання, пов'язані із зміцненням матеріально-технічної бази навчальних закладів. Кабінети лабораторії загальноосвітніх шкіл укомплектовані фізично та морально застарілим обладнанням, тому на їх переоснащення потрібні значні кошти.

Важливим чинником ефективності функціонування освітніх закладів є кадровий склад. У 2010-2011 навчальному році в школах району працює 355 педагогів. У школах району помітне старіння педагогічних колективів. Серед педагогічних працівників району налічується 53 особи пенсійного віку. А відтак, кадрове питання залишається від критим.

У 6 дошкільних закладах району виховується 92 дітей, що становить 27,7 % від охопленої кількості дггей дошкільного віку. Крім того, з метою підготовки п'ятирічних дітей до школи функціонує 4 групи з короткотривалим перебуваннямдітей: при Сербинівській, Слободо-Петрівській, Тарасівськійта Рудківській загальноосвітніх школах 1-ІІІ ступенів, в них до школи буде підготовлено 40 дггей.

Основні завдання на 2011 рік:

Комп'ютеризація шкіл І-ІІ ступенів - районний відділ освіти райдержадміністрації.

Підвищення матеріально-технічної бази навчальних закладів -районний відділ освіти райдержадміністрації.

Оптимізація мережі навчальних закладів - районний відділ освіти райдержадміністрації.

Планується:

-    роботи з ремонту приміщення дошкільного навчального закладу в с. Слободо Петрівка - Слободо Петровська сільська рада, 80,0тис.грн., бюджет сільської ради;

-    ремонт стелі, стін та підлоги, заміна світильників дошкільного навчального закладу в с. Мар'янівка - Мар'янівська сільська рада, 50,0 тис.грн бюджет сільської ради.;

-    ремонт каналізації дошкільного навчального закладу с. Короваї
-    Короваївська сільська рада, 6,0 тис.грн., бюджет сільради;

-    поточний ремонгдошкільного навчального закладу с. Ульянівка
-    Ульянівська сільська рада, 80,0тис.грн., бюджет сільської ради;

-   поточний ремонт дошкільного навчального закладу с. Рудка
-    Рудківська сільська рада, 0,5тис.грн, бюджет сільської ради;

-    поточний ремонгдошкільного навчального закладу с, Овсюки
-    Овсюківська сільська рада, 1,0тис.грн, бюджет сільської ради;

-    поточний ремонт дошкільного навчального закладу с. Кулажинці
-    Кулажинська сільська рада, 2,0тис.грн, бюджет сільськоїради.

За рахунок спонсорськоїдопомогита коштів місцевихбюд жетів планується провести поточні ремонти прощень загальноосвітніх закладів району:

Ульянівська ЗОШ І-ІІІ ст. - 26,0тис.грн.;
Рудківська ЗОШ І-ІІІ ст. - 10,0тис.грн.;
Овсюківська  ЗОШ І-ІІІ ст. - 2,5 тис.грн.;
Кулаженська ЗОШ І-ІІІ ст. - 3,0 тис.грн.;
Короваївська ЗОШ І-ІІІст. - 2,5 тис. грн.;
Слободо- Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. - 8,0 тис.грн;
Мар'яніаська ЗОШ І-ІІІ ст. - 12,0тис.грн.;
Олексіївська ЗОШ І-ІІст. - 2,2тис.грн.; ,
Майорщинська ЗОШ І-ІІІ ст. - 7,0тис.грн.;
Сліпорід Іванівська ЗОШ І-ІІ ст. -1,5тис.грн;
Стукалівська ЗОШ І-ІІ ст. - 1,5тис.грн;


Шляхи вирішення проблемних питань:
усі проблеми, які існують у галузі сьогодні, пов'язані насамперед із недостатністю фінансування, а тому вирішення проблемних питань можливе лише за умови вирішення фінансових питань.

   5.4 Культура і туризм

З метою розвитку всіх видів і жанрів аматорського мистецтва, тридиційної культури, української обрядовості:

провести районний огляд народної творчості - відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад - протягом року;

сприяти підвищенню рівня кадрового забезпечення клубних закладів у сільській місцевості та підвищенню кваліфікації працівників сільських закладів культури - відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад - протягом року;

провести виїзні концерти для жителів сіл району- відділ культури і туризму райдержадміністрації, районний Будинок культури - протягом року;

провести свято села в населених пунктах району- відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських рад, районний Будинок культури - протягом року;

провести капітальний ремонт Мар'янівського сільського клубу - Мар'янівська сільська рада, 200,0тис.грн. - протягом року;

провести капітальний ремонт приміщення бібліотеки с.0ржиця Слободо-Петрівської сільської ради - Слободо-Петрівська сільська рада, 25,0тис.грн.- місцевий бюджет;

провести ремонт покрівлі клуба в с. Слободо-Петрівка -Слободо-Петрівська сільська рада, 85,0тис.грн.- місцевий бюджет.

Планується протягом року провести поточні ремонти приміщень сільських клубів в слідуючих населених пунктах району за рахунок місцевого бюджету та спонсорських внесків:
   • с. Рудка- 14,5тис.грн.;
   • с. Кулажи нці - 2,0 тис.грн.;
   • с. Короваї - 8,0тис.грн.;
   • с. Олександрі вка - 5,0тис.грн.;
   • с.Майорщина- 13,0 тис.грн.;
   • с. Стукалівка - 1,0тис.грн.

   5.5 Поліпшення рівня медичного забезпечення жителів сіл

3 01.01.2011 року сільські медичні заклади переведені на централізоване фінансування крім двох лікувальних закладів, які знаходяться в стадії закінчення капітального ремонту - ФАЛ с.Мар'янівка та лікарська дільниця ЗПСМ №10 с.Слободо-Петрівка

Планується:

   - оновлення існуючих будівель закладів охорони здоров'я, оснащення їх спеціальним автотранспортом та засобами зв'язку - центральна районна лікарня - протягом року;
   - оснащення сільських закладів первинної медико-санітарної допомоги новим діагностичним, лабораторним та лікувальним обладнанням - центральна районна лікарня -протягом року,
   - удосконалення системи надання швидкої медичної допомоги хворим та постраждалим - центральна районна лікарня - протягом року;
   - поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я - центральна районна лікарня - протягом року;
   - капітальний ремонт приміщення лікарської дільниці ЗПСМ №10 с.Слободо-Петрівка - виконком Слободо-Петрівської сільської ради, 48,6тис.грн. - протягом року;
   - поточний ремонт приміщення ФАПу в с. Рудка - 5,0 тис.грн., місцевий бюджет;
   - поточний ремонт приміщення ФАПу в с. Кулажинці - 2,0 тис.грн..місцевий бюджет;
   - придбання медичного обладнання для ФАПу в с. Мар'янівка- 10,0тис.грн., місцевий бюджет;
   - поточний ремонт приміщення ФАПу в с. Писарщина-1,5 тис.грн., позабюджетні кошти сільської ради;
   - поточний ремонт приміщення ФАПу в с. Григорівка - 2,0 тис.грн., позабюджетні кошти сільської ради;
   - поточний ремонт приміщення ФАЛу в с. Стукалівка -1,0 тис.грн., позабюджетні кошти сільської ради;
   - поточний ремонт приміщення ФАПу в с. Грушківка -0,1 тис.грн., місцевий бюд жет;
   - поточний ремонт приміщення ФАПу в с. Тарасівка - 0,5 тис.грн., місцевий бюджет;
   - поточний ремонт приміщення ФАПу в с. Олександрівка • 0,3 тис.грн., місцевий бюджет;
   - поточний ремонт приміщення ФАЛу в с. Світанок - 0,4 тис.грн., місцевий бюджет;
   - поточний ремонт приміщення амбулаторії в с. Сербинівка -0,6 тис. грн., місцевий бюджет;
   - поточний ремонт приміщення амбулаторії в с. Короваї -1,0тис.грн., місцевий бюджет;
   - поточний ремонт приміщ ення амбулаторії в с. У льяновка -1,0тис.грн., місцевий бюджет.

   5.6 Розвиток та вдосконалення торгівельної мережі у сільській місцевості

Основним завданням закладів торгівлі району мережі райспоживспілки е забезпечення ефективного використання основних засобів, конкурентоспроможність торгівельних точок.

Планується в 2011 році:

  - забезпечити ефективне використання торгових площ магазинів - райспоживспілка - протягом року,
 -  вжити невідкладних заходів по зміні структури товарообороту, значно розширити асортимент та активізувати торгівлю не продовольчими товарами та будівельними матеріалами -райспоживспілка - протягом року;
  - організувати обслуговування малих та віддалених населених пунктів району через пересувну торгівлю райспоживспілка - протягом року;
  - зробити капітальний ремонт будівлі магазину в с.Рудка -приватний підприємець Буць, 50,0тис.грн.;
  - провести поточні ремонти в слідуючих торгових точках району за рахунок власних коштів суб'єктів підприємницької діяльності:

магазин "Меркурій" с. Короваї - 5,0тис.грн.;
магазин "Гранд" с. Слободо-Петрівка - 5,5тис.грн.;
магазин "Катюша" с.Загребелля -1,5тис.грн.;
магазин ППСіда с.Наталівка - 2,0тис.грн.;
магазин "Бухара" с.Олексіївка- 2,0тис.грн.;
магазин "Продукти" с.Олексіївка - 50,0тис.грн.;
магазин ПП Галян с.Олексіївка - 0,8тис.грн.;
кафе "Надія" с.Олексіївка - 20,0тис.грн.;
кафе ПП Сіда с.Олексіївка - 50,0тис.грн.;
магазин ПП Барановський с.Стукалівка - 3,0тис.грн.

   5.7    Інженерне забезпечення Реконструкція водогінних мереж:

будівництво вуличних мереж натериторії с. Мар'янівка довжиною 1,5км-160 тис. грн.-місцевий бюджет Мар'янівської сільської ради, кошти кооперативу громадян;
капітальний ремонт водонапірної вежі в с. Руд ка - 55,0 тис. грн. районний бюджет;
поточний ремонт водонапірної вежі в с. Короваї - 90,3 тис.грн., кошти КП "Короваївське";
поточний ремонт водонапірної вежі в с. Лутайка -1,0тис.грн., кошти КП "Короваївське";
поточний ремонт водогонів та водонапірних вежі в с.Слободо-Петрівка - 26,0тис.грн., місцевий бюджет та кошти населення;
поточний ремонт водогонів та водонапірної вежі в с.Загребелля - 2,0 тис.грн., місцевий бюджет та кошти населення;
поточний ремонт водогонів та водонапірної вежі в с.Оржиця -2,0 тис. грн., місцевий бюджет та кошти населення;
поточний ремонт водогонів в с. Наталівка - 3,0 тис.грн., місцевий бюджет;
поточний ремонт водогонів в с. Олексіївка - 4,0 тис.грн., місцевий бюджет;
поточний ремонт водогонів в с. Писарщина -1,0 тис.грн., позабюд жетні кошти;
поточний ремонт водогонів в с. Григорівка - 2,0 тис.грн., позабюджетні кошти;
поточний ремонт водогонів в с. Стукалівка - 2,0 тис.грн., позабюд жетні кошти.

   5.8    Освітлення вулиць

Проблема полягає у забезпеченні відповідного рівня передбачених законодавством України життєво необхідних послуг по нічному освітленню вулиць у сільській місцевості, що негативно впливає на рівень безпеки і комфортності громадян, приводить до збільшення кількості правопорушень і злочинів та завдає матеріальних і моральних збитків жителям сільських рад.

Складовими проблемами є  відсутність достатніх фінансових ресурсів у місцевої влади та низька соціальна активність населення і недостатнє залучення громадськості і бізнесу до процесу виявлення, окресленя та вирішення пріоритетних питань місцевого значення.

Станом на 1 лютого 2011 року збільшилися тарифи за електроенергію для громадян, установ та організацій незалежно від форм власності. Установка двохтарифного електролічильника дає економію 30 - 40 відсотків від аналогічних умов при одно тарифному обліку. В даний час оплата за спожиту електроенергію в Україні може здійснюватися по багатозонних тарифах, диференційованих по періоду часу.

Освітлення вулиць здійснюється за зверненням замовника (місцевих рад або комунальних підприємств), який буде його експлуатувати.

Для підключення вуличного освітлення необхідно: отримати технічні умови (орієнтовна вартість до 850грн.), виконати монтажні роботи (вартість визначається згідно з об'ємом робіт) та провести допуск до експлуатації з оформленням договору на електропостачання - Гребінківська філія ВАТ "Полтаваобленерго" -    протягом року.

На території Майорщинської сільської ради за наявності коштів будуть проведені роботи по влаштуванню освітлення вулиць загальною довжиною 2,5 км - виконком Майорщинської сільської ради - протягом року.

Планується провести освітлення вул. Степова довжиною 1,5 і км на території Мар'янівської сільської ради - 5,0 тис. грн., місцевий бюджет Мар'янівської сільської ради - протягом року провести освітлення вулиць в с. Наталівка - 20,0тис. грн., місцевий бюджет Наталівської сільської ради - протягом року,
провести освітлення вулиць в с. Олексіївка - 30,0 тис. грн., місцевий бюджет Наталівської сільської ради - протягом року.

   5.9    Благоустрій територій

   Реконструкція пам'ятника поету-байкарю - Євгену Павловичу Гребінці вс. Мар'янівка - Мар'янівська сільська рада;
   провести поточний ремонт вуличного асфальтного покриття на  території Рудківської сільської ради - Руд ківська сільська рада -8,0 тис.грн. - місцевий бюджет;
   провести поточний ремонт вуличного покриття доріг в С. Писарщина- Григорівська сільська рада- 5,0тис.грн. -місцевий бюджет;
   провести поточний ремонт вуличного покриття доріг в с. Мар'янівка- Мар'янівська сільська рада - 296,0 тис.грн. -місцевий бюджет;
   на території Слободо-Петрівської сільської ради провести  висипку ґрунтових доріг - Слободо-Петрівська сільська рад а -56,0тис.грн. - місцевий бюджет.

   5.10    Екологія

Загальний аналіз  проблем у Гребінківському районі та необхідних заходів щодо їх вирішення є:

   1. Будівниц тво, реконструкція каналізації та впровад ження водопровідних мереж для очищення комунальних стоків та подачі вод и населенню.
   2. Влаштування звалищдлязберігання твердих побутових відходів, впровадження діючих сільських сміттєзвалищ
   3. Заліснення новихтериторій та охорона лісонасаджень на території району.
   4. Знешкодження непридатних пестиидців і отрутохімікатів, забезпечення безпечних умов їх зберігання.
   5. Створення нових та облаштування об 'єктів і територій природ но-охоронного фонду Місц евого значення.
   6. Проведення тампоьдажу та консервації недіючих артозіанажихсаердловинвшлоеіднодовизначе за ступенем їх ризику.
   7. Подальше розширення освітньої-інформаційної дяльносгі серед населення району.

Планується провести роботи з озеленення парку та території бувшого домоволодіння Є.П. Гребінкив с. Мар'янівці - виконком Мар'янівської сільської ради - 80,0 тис.грн. залучені кошти.

Озеленення паркової зони в с. Майорщина - виконком Майорщинської сільської ради - 2,0 тис. грн., місцевий бюджет -протягом року.
Озеленення в с. Тарасівка - виконком Тарасівської сільської ради - 0,5 тис. грн., місцевий бюджет - протягом року.
Озеленення в с. Олександрівка - виконком Олександрівської сільської ради - 0,5 тис. грн., місцевий бюджет - протягом року.
Реконструкція частини дендропарку ім. Перееери в с. Бесідовщина - виконком Ульяновської сільської ради - 3,5тис. грн., місцевий бюджет - протягом року.

По програмі соціального розвитку населених пунктів Гребінківського району буде використовуватись комплекс заходів по збиранню та утилізації твердих відходів в населених пунктах.


Заплановане виготовлення документації по землевідведенню територій для розміщення твердих побутових відходів -Сербиніеська сільська рада - 2,5 тис. грн., місцевий бюджет, Слободо-Петрівська сільська рада - 2,2 тис. грн., місцевий бюджет, Ульяновська сільська рада - 3,7 тис. грн., місцевий бюджет, Майорщинська сільська рада - 2,3тис. грн., місцевий бюджет.

Кулажинською сільською радою заплановані роботи по створенню природного заповідника 'Пологи", виготовлення документації по землеустрою визначеної території.

На боротьбу із амброзією планується залучити кошти в сумі 3,0 тис.грн. в т.ч. Короваївська сільська рада -1,5тис.грн. та Тарасівськасільська рада -1,5тис.грн.

  5.11    Автобусне сполучення

Планується:

відкрити додаткові рейси по сільських населених пунктах щоп'ятниці - виконкоми сільських рад, ПП Тараненко;

ремонт автобусної зупинки в с.Мар'янівка - Мар'янівська сільська рада, 10,0 тис.грн. - протягом року.

   5.12    Дорадництво.

Дорадча діяльність в аграрній сфері як один із інструментів державної політики покликана сприяти розвитку ринкової економіки в сільській місцевості.   

Створення ефектувної дорадної Іслужби передбачає завершення формування мережі сільськогосподарських дорадчих служб на районному рівні з представництвом сільських, селищних радах.

Начальник управління
економіки райдержадміністрації
 

Архів новин: 2011 » Червень » 20     
      Категорія: Новини Гребінки | Переглядів: 2221 | Коментарів: 0
      Все про: Олексіївка, сільські населені пункти, Сліпорід Іванівка, програма, Короваї, Рудка, Овсюки


ЗАЛИШИТИ СВІЙ КОМЕНТАР

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:


ОСТАННІ КОМЕНТАРІБарсучий жир вылечит раны, ожоги, порезы и другие поражения кожи no
Очень интересная статья, раньше немного слышала о таком продукте ...

Буцький каньйон: Чим знаменита місцевість
Букський каньон - одне з найкрасивіших місць, де довелось побуват... 
 

/_pu/10/57142678.jpg

Зі змінами в українському законодавстві зазвичай виникає чимало запитаньВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

/_sf/13/97556119.jpg
Ревізійна комісія храму
Різдвяний ярмарок у Свято - Георгіївському храмі
Усі кошти зароблені на ярмарку, будуть використані для реставрації храму

/_sf/13/20968177.jpg
Grebenka.com
Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех
Оригинальные идеи для подарков на Новый год 2020 помогут в выборе презентов

/_sf/13/62952847.jpg
Grebenka.com
Сьогодні День ангела Катерини: вітання та СМС до свята
Катерини святкують іменини декілька разів на рік. Але найзначнішим днем їхнього ангела є день святої Катерини, що відзначається 7 грудня

/_sf/13/24796355.jpg
Т. Коробко
Подяка благодійникам
Протягом багатьох років Гребінківський районний територіальний центр соціального обслуговування знаходить можливості для забезпечення осіб з інвалідністю продуктовими наборами


Курсы сварщик токарь электрик плотник слесарь бетонщик малярКурсы сварщик токарь электрик плотник слесарь бетонщик маляр

(066) 567-56-88
Категорія: Освіта/спорт
Додано: 12.12.2019

Продам електропіч SaturnПродам електропіч Saturn

(066) 169-36-70
Категорія: Побутова техніка і електроніка
Додано: 10.12.2019

Продається 1-кімнатна квартира по вул. Польова, 37  (район Елеватора)Продається 1-кімнатна квартира по вул. Польова, 37 (район Елеватора)

(066) 169-36-70
Категорія: Продаж квартир, будинків
Додано: 10.12.2019

Продається 2-х кімнатна квартираПродається 2-х кімнатна квартира

+38 (067) 441-88-34
Категорія: Продаж квартир, будинків
Додано: 01.12.2019

 
 
  

   admin@grebenka.com

  +38 (099) 361-83-66
  +38 (097) 168-46-12


   » Добавить в закладки 
   » Обратная связь
   » Информация о портале
   » PDA версия сайта

     RSS-экспорт новостей:
   Новости | Фоторепортажи
   Публикации | Объявления
   Форум   » Знаєте про новину чи подію в місті? Повідомте і ми напишемо про це на сайті.   Додати новину

   » Потік онлайн-опитувань
   » Книга відгуків і пропозицій
   » FAQ Питання та відповіді
   » Реклама на сайті

  Відправити СМС безкоштовно Відправка SMS безкоштовно