Поиск:   


Охорона здоров'я в Гребінківському районі


Сучасний стан здоров'я нації можна характеризувати як незадовільний як в Україні так і в районі порівняно з економічно розвинутими країнами. Залишається висока смертність населення в тому числі передчасна. Рівень загальної захворюваності населення - високий.

На тлі значного поширення факторів ризику захворювань передусім тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків (причому серед малозабезпеченого населення рівень поширеності хвороб вищий).

Триває поширення епідемії туберкульозу та ВІЛ/СНІДУ. Спостерігається негативний вплив на здоров'я населення, падіння рівня життя, забруднення навколишнього середовища, наслідки Чорнобильської катастрофи, а також недбалого ставлення населення до свого здоров'я.

Доступне медичне обслуговування населення району забезпечують центральна районна лікарня, 4 лікарські амбулаторії, 21 ФАП, а також залізнична лікарня та поліклініка.

В районі виконуються заходи Програми "Репродуктивне здоров'я нації". В серпні 2006 року в Гребінківській ЦРЛ було відкрито пологове відділення на 10 ліжок.

В ньому, згідно сучасних вимог, створені умови для індивідуальних та сімейних пологів, сумісного перебування матері та дитини.

Відділення забезпечене необхідним обладнанням для надання кваліфікованої допомоги жінкам та дітям. Забезпечено 100 % обстеження вагітних на ВІЛ інфекцію. В приміщенні районної поліклініки створено кабінет довіри з питань ВІЛ – інфекції та СНІДу. Для забезпечення контролю над соціально-небезпечними хворобами (ВІЛ/СНІД, туберкульоз) в районі здійснюються заходи згідно відповідних районних програм, затверджених розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 Рівень охоплення дітей різних вікових категорій профілактичними щепленнями забезпечується в межах 98 - 99% від загальної кількості.

Поширення ДОТС – стратегії забезпечується шляхом обстеження відповідних категорій населення в лабораторії Пирятинської ЦРЛ, згідно укладеної угоди.

В районі проводиться робота щодо поліпшення медико-соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, чорнобильців.

Рівень здоров'я населення району по окремих основних параметрах характеризується позитивною динамікою. За останні 10 років смертність дітей першого року життя знизилась на 25% і становить 11,7 на 1000 народжених (по Україні — 14,5). Протягом кількох років утримується на одному рівні показник середньої тривалості життя - 69 рік (по Україні — 67, у чоловіків - 62 роки. у жінок - 73). Проте показники здоров'я населення району, як і у всій країні, нижчі порівняно з більшістю цивілізованих країн.

Починаючи з 80-х років постійно ускладнювалась демографічна ситуація. За цей період народжуваність знизилась на 26,3%, смертність зросла на 20,1%, негативний приріст збільшився в 3 рази. Стандартизовані за віком показники смертності населення становлять: обидві статі — 12,2 на 1000 населення (Україна — 12,5), чоловіки — 17,1 (Україна — 17,3), жінки — 9,0 (Україна—9,4).

Структура причин загальної смертності за останні роки залишається стабільною: перше місце займають хвороби системи кровообігу (51,5), друге — онкологічні захворювання (14,4), треті —    нещасні випадки, отруєння (9,2), далі —    хвороби органів дихання (5,1). На зазначені 4 класи хвороб припадає 80,2% всіх причин загальної смертності. Дещо інше співвідношення причин смертності серед працездатного населення.

Таким чином, на злоякісні пухлини, хвороби системи кровообігу хвороби органів дихання та нещасні випадки і отруєння припадає 85,3% всіх причин смертності людей в працездатному віці. Слід зауважити, що показник загальної смертності у жінок і чоловіків в районі майже на одному рівні. Серед працездатного ж населення цей показник у чоловіків в 3,8 раза вищий, ніж у жінок.

При цьому смертність від отруєння, у чоловіків більша, ніж у жінок, в 5,6 раза від хвороб органів дихання — в 5,2 раза, і від хвороб органів кровообігу — в 4,4 раза. В зв'язку з цим значне місце роботі медичних закладів районі займає профілактична робота. Щорічно профілактичними оглядами охоплюється майже половина населення району.

В останні роки в діяльності медичних закладів запроваджуються нові економічні методи роботи та управління. В їх основі — організація і оплата праці за кінцевим результатом з урахуванням якості і обсягу виконаної роботи. Розроблені і введені в дію стандарти якості, профілактики, діагностики і лікування. Широкого розвитку набувають форми організації медичної допомоги, направлені на підвищення її доступності, — денні стаціонари в поліклініках і вдома, стаціонари з денним перебуванням.

Розширюється реабілітаційне лікування. Однак медичні заходи повинні бути поєднані з соціальними. Науково обгрунтовано, що система охорони здоров'я забезпечує здоров'я людей не більш як на 10%.

Інші 90% - це:

   • соціальні чинники (до 50%),
   • генетичні, або біологічні (25 — 30%),
   • екологічні (10 — 15%).

Спільно ці причини визначають рівень здоров'я населення. З цих позицій розроблені і вже діють обласні і районні комплексні програми профілактики захворювань і формування здорового способу життя:
   • поліпшення становища жінок, сім'ї,
   • охорони материнства і дитинства,
   • розв'язання проблем інвалідності та реабілізації інвалідів.

Ці програми є міжвідомчі, широкомасштабні, їх виконання буде сприяти профілактиці захворювань, зміцненню здоров'я, продовженню життя людей.

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Ознаки дефіциту вітаміну Е: які продукти...

/_pu/70/82487730.jpg

Що потрібно їсти, щоб знизити ризик серц...

/_pu/70/78973269.jpg

Як побудувати та не зруйнувати стосунки

/_pu/70/52442605.jpg

Декілька попереджувальних сигналів, що с...

/_pu/70/42158299.jpg

Коли надмірне хвилювання заважає чоловік...

/_pu/70/14881768.jpg

Названо найкращі продукти для профілакти...

/_pu/71/42441262.jpg

Основні секрети схуднення для жінок: Шля...

/_pu/70/95469255.jpg

Як розвантажити шлунок після новорічних ...

/_pu/69/84788078.jpg

Як змусити думати про себе

/_pu/70/63759125.jpg

Які ягоди вважаються найкориснішими для ...

/_pu/70/97567386.jpg

Чим підгодувати озимий часник у травні, ...

/_pu/70/01941177.jpg

Психологічні тригери алкогольної залежно...

/_pu/70/72241910.jpg