Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини громади    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV    
Навчання Хімія Англійська мова
Физика Математика


Артикль в англійській мові


Артикль в англійській мові

Артикль в англійській мові – службова частина мови, яка служить для визначення категорії невизначеності / визначеності.

Визначеність означає, що предмет є індивідуальним, він виділений з усіх інших предметів цього виду. Невизначеність, навпаки, являє собою посилання на цей тип предмету в цілому.

Тому в англійській мові існує три види артиклів:

 • Неозначений a, an (the indefinite article)
 • Означений the (the definite article)
 • Нульовий артикль (the zero article)

Також дивіться місце артикля в реченні в кінці статті та виключення з правил його розміщення.

Неозначений артикль a (an)

Неозначений артикль a (an) походить від числівника one і використовується, як правило, з іменником в однині, що позначає обчислювані предмети.

Неозначений артикль у формі літери a використовується з іменниками, що розпочинаються на приголосну, у формі an – лише з іменниками, що розпочинаються на голосну.

Неозначений артикль використовується в наступних випадках:

1. Коли  артикль використовується у класифікованому значенні і відносить предмет до певного класу або групи предметів:

There is a ball on the grass. – На траві лежить м’яч (а не людина, собака чи щось інше).

It is a golf ball. – Це м’яч для гольфу (а не чого-небудь іншого).

I smell an omelette. – Я відчуваю запах омлету (а не варення, кави та ін.).

Тобто іменник з класифікованим артиклем зараховує предмет до певного класу, але не посилається на нього прямо.

До такого значення артикля також відносяться окличні речення з використанням слова what:

What a tall boy! – Який високий хлопець!

What an awful film! – Який поганий фільм!

Та артиклі перед обчислюваними іменниками зі словами rather, quite, such и most:

It’s quite a difficult question. – Це досить важке питання.

2. Коли артикль використовується в узагальнюючому значенні. В такому випадку артикль позначає, що іменник є представником деякого класу і все, що про нього сказано в реченні, можна віднести до інших предметів цього ж класу:

 A limerick is a short comic verse consisting of five lines. – Лімерік (будь-який) – це короткий гумористичний вірш з п’яти рядків.

A kitten is a young cat. – Кошеня (будь-яке) – це молода кішка.

A cow gives milk. – Корова (будь-яка) дає молоко.

Узагальнюючі артиклі, на відміну від класифікованих лише відкривають висловлювання, а не вводять нову інформацію.

3. Коли артикль використовується у числовому значенні, виражаючи число “один”:

I shall come in an hour. – Я приїду через (одну) годину.

We could stay in London for only a day. – Ми могли залишитися в Лондоні лише на один день.

Give me a beer, please. – Дайте мені (одне) пиво, будь ласка

Також артиклі в числовому значенні можуть набувати значення “чарка“(одна), “порція“, “різновид” та ін.:

I’d like a whiskey. – Я би хотів віскі (одну чарку).

Let’s drink a coffee or two? – Давай по одній-дві чашці кави?

It is a very expensive wine. – Це дуже дорогий сорт вина.

4. Англійські іменники, що в множині використовуються без артикля, в однині вимагають використання неозначеного артикля:

This is a Chinese character. – Це китайський ієрогліф.

Those are Chinese characters. – Це китайські ієрогліфи.

5. Коли предмет, особа чи поняття вперше згадані в контексті. Вони ще не відомі співрозмовникові або читачеві:

Suddenly I heard a loud cry.  -  Несподівано я почув гучний крик (чийсь).

In the distance they saw a lake. – Вдалині вони побачили озеро (поки що невідомо яке).

A boy came into the room. – Хлопчик (його поки що ніхто не знає) зайшов до кімнати .

Обчислювані іменники в множині вимагають використання не a (an), а some (у стверджувальних реченнях), any (у питальних та заперечних реченнях). В залежності від контексту, в якому вони вживаються, їх  можна перекласти як “декілька“, “будь-які“, “ніякий“:

We saw some temples on the excursion. – Ми побачили декілька храмів під час екскурсії.

There aren’t any presents in the box. – У коробці немає ніяких подарунків.

Також на кількість предметів можуть вказувати слова many (багато), few (мало), a few (трошки, декілька) замість артикля:

She’s broken a few vases yesterday. – Вчора вона розбила декілька ваз.

6. Неозначений артикль також вживається з наступними власними назвами:

 • Окремі члени сім’ї:

He is a Jones, and this means a lot. – Він – Джонс (один з сім’ї Джонс), а це значить багато.

 • Невідомі люди:

There is a Mrs. MacArthur waiting for you.  - Вас чекає місіс Макартур.

 • З власними назвами, що використовуються як загальні:

I’m not a Rambo, am I? – Я не Рембо, чи не так?

 • Коли мається на увазі стан або особливість істоти або місця:

When we arrived, we saw a disturbed Paris: the war had started. – Коли ми прибули, то побачили розтривожений Париж: розпочалася війна.

Her daughter resembles her a lot: she looks exactly like a young Katherine. – Її дочка дуже схожа на неї: вона виглядає точно так, як молода Катрін.

7. Та у стійких словосполученнях:

a few – трошки, декілька
a little – трошки, небагато
a lot of – багато
a number of - деяка кількість
as a result – у результаті
at a distance of - на відстані
at a loss - у розгубленості
at a speed of - зі швидкістю, на швидкості
at a time - за один раз
for a long / short time – протягом тривалого / короткого часу
in a hurry –  квапливо
in a whisper – пошепки
on a large / small scale - у великому / малому масштабі
to go for a walk – піти на прогулянку
to have a good / bad time – добре / погано проводити час

Означений артикль the

Означений артикль the походить від вказівного займенника that, звідси і його значення. Він використовується в однині та множині з обчислюваними та необчислюваними іменниками.

Означений артикль використовується в наступних випадках:

1. Коли предмет або особа вже згадувалися або він є відомим з контексту:

This is a map. The map is large. – Це карта. Карта є великою.

My children are in the village. – Мої діти у селищі (співрозмовникам відомо, що це за селище).

2. Якщо іменник є єдиним у своєму роді або в даній ситуації:

The Red Book of the USSR” was published in 1978. – “Червона книга” СРС була опублікована у 1978.

The Bengal tiger is on the brink of extinction. – Бенгальський тигр (як вид) знаходиться на межі вимирання.

3. Якщо перед іменником використовується порядковий числівник або прикметник у найвищому ступені:

He is the third guy in this room. – Він третій хлопець у цій кімнаті.

The highest mountain is Everest. – Еверест – найвища гора.

4. Перед іменником, що позначає речовину, якщо мова йде про деяку кількість цієї речовини, яка знаходиться в пакеті, банці та ін. ємкості:

Pass the milk, please.  - Передайте молоко, будь ласка.

The water in the glass is very cold. – Вода у стакані дуже холодна.

5. Перед іменниками, що позначають частини доби (ранок, вечір та ін.):

I get up at seven in the morning. – Я встаю о сьомій годині ранку.

6. Слова next, following, last, very и only вимагають вживання означеного артикля:

The only question I have is how much I will be paid. – Мене хвилює лише одне питання: скільки мені заплатять.

In the following month we are going to London. – В наступному місяці ми їдемо до Лондона.

7. З іменниками в множині, якщо ті в однині мали означений артикль та в у випадках, коли на увазі маються всі члени однієї групи:

He liked the presents I bought. – Йому сподобалися подарунки, що я їх купила.

The city-dwellers often suffer air pollution. – Жителі міст часто страждають від забруднення повітря.

8. Коли необхідно провести порівняння або ж додатково уточнити яку-небудь деталь:

You are not the light-minded John I knew. – Ти вже не той легковажний Джон, котрого я колись знав.

She married George Brown, but it is not the George Brown who owns the local oil company. – Вона вийшла заміж за Джорджа Брауна але це не той Джордж Браун, що володіє місцевою нафтовою компанією.

9. Перед прізвиськами:

John the Tall is a famous robber in this town. – Високий Джон – відомий у цьому місті грабіжник.

Крім вищезазначених ситуацій, означений артикль the використовується з наступними власними іменами:

 • з астрономічними назвами: the Sun, the North Star
 • з географічними назвами: the South Pole, the Hague, the Crimea
 • з назвами гір: the Crimean Mountains, the Carpathian Mountains
 • з ріками: the Thames, the Dnipro
 • з морями та океанами: the Black Sea, the Atlantic Ocean
 • з частинами світу: in the North, to the West
 • з назвами каналів: the Panama Canal, the Suez Channel
 • з назвами деяких країн: the USA, the Netherlands, the United Kingdom
 • з національностями: the Ukrainians, the Americans
 • з назвами пустель: the Sahara, the Gobi
 • з районами міст: the Bronx, the City
 • з назвами судів: the Queen Elizabeth
 • з назвами газет: the Times, the Guardian
 • з назвами граматичних категорій: the Noun, the Passive Voice
 • з назвами сімей: the Forsytes, the Simpsons

Також він використовується у стійких словосполученнях:

all the same - байдуже
by the way – доречі
on the one hand / on the other hand – з однієї / з іншої сторони
on the right / on the left – праворуч / ліворуч
on the whole – в цілому
the day after tomorrow – післязавтра
the day before yesterday – позавчора
the other – інший
to play the piano / violin – грати на піаніно / скрипці
to tell the truth – розказувати правду

та з іншими.

Нульовий артикль

Нульовим артиклем в англійській мові позначаються випадки, коли не використовується жоден з артиклів: ні неозначений a (an), ні означений the. Артикль не потрібно використовувати в наступних випадках:

1. Якщо мав знаходитися неозначений артикль, але його немає, оскільки іменник вживається у множині:

I see people having fun. – Я бачу, як люди розважаються.

2. З іменами людей, кличками тварин:

I hear Lucky scratching the door. – Я чую як Лакі шкрябає двері.

3. З необчислюваними абстрактними іменниками:

They left the room with dignity. – Вони з гідністю покинули кімнату.

She is an expert in modern art. – Вона експерт у сучасному мистецтві.

4. Якщо з іменником використовуються присвійні, вказівні, питальні і невизначені займенники або ж іменники у присвійному відмінку:

I love her stories. – Мені подобаються її історії.

5. З необчислюваними іменниками, що позначають речовину:

Stone was the main material used in fortifications. – Камень був основним матеріалом, за допомогою якого будувалися фортифікації.

Water is a vital substance for our life. – Вода є життєво необхідною речовиною для нашого життя.

6. Коли мова йде про двох тісно пов’язаних між собою людей або предмета:

They look like mother and son. – Вони виглядають як мати та син.

They always quarrel like cat and dog. – Вони постійно сперечаються, як кіт з собакою.

7. З титулами, якщо після титулу йде прізвище:

Mister Jefferson, you are welcome. – Містер Джеферсон, ласкаво просимо.

8. При вказівці на єдину посаду окремого виду:

Abraham Lincoln was elected President in 1861. – Авраам Лінкольн був обраний президентом в 1861 році.

You deserve to be chairman of the meeting. - Ви заслуговуєте головувати на цих зборах.

9. Якщо значення іменника виражає не предмет чи особу, а якість:

Idiot I was to invite him to the party. – Я був дурнем, що запросив його на вечірку.

You are not even man enough to admit your fault. – У тебе навіть не вистачає смілості визнати свою помилку.

Також артикль не використовується з деякими географічними назвами:

 • з затоками: Cardiff Bay
 • з півостровами: Crimea
 •  з озерами, якщо перед ним йде слово «lake»: Lake Ontario
 • з назвами водопадів: Niagara Falls
 • з островами: Malta
 • з назвами гір (але не з гірськими пасмами): Everest
 • з континентами: Europe, Asia
 • з назвами країн: Croatia
 • за назвами міст: London, Saint-Petersburg

Відсутній артикль і у деяких стійких словосполученнях:

at breakfast / dinner / lunch - за сніданком / вечерею / обідом
at home – вдома
at night – вночі
at sunset / sunrise - на заході сонця / світанку
at war/peace – у війні / мирі
by accident - випадково
by air/water/sea/land – літаком / водним шляхом / морем / по суші
by chance – за збігом обставин
by heart – напам’ять
by mistake – помилково
by train / ship / bus – поїздом / кораблем / автобусом
from time to time – час від часу
in case of – у випадку
in fact – насправді
in secret – потай
in sight – на виду, в полі зору
in time – вчасно
on demand – на вимогу

та в інших.

Крім того, артикль в англійській мові може опускатися, хоча за правилом він має бути розміщеним у реченні. Найчастіше це трапляється у:

 • В газетних заголовках:

Old lady detains a robber. – Стара леді затримує грабіжника.

 • В телеграмах:

Monthly report needed send first opportunity. – Необхідний щомісячний звіт, відправте за першої можливості.

 • У сценаріях:

Actors stand near cinema, then move across street. – Актори стоять біля кінотеатру, потім переходять вулицю.

 • У примітках, словникових статтях:

See Table 3 on page 32. – Дивіться таблицю 3 на сторінці 32.

Місце артикля в реченні

Артиклі в англійській мові зазвичай ставляться перед іменником та перед словами, що відносяться до нього:

 

It is a big European furniture shop. – Це великий європейський меблевий магазин.

Але існують винятки, коли залежні від іменника слова ставляться перед артиклем:

 • Якщо цими словами являються all та both, а іменник вимагає означеного артикля the:

Both the pens are not working. – Обидві ручки не працюють.

All the books in my room are torn. – Усі книги у моїй кімнаті драні.

 • Слова what, such та quite ставляться перед артиклем у випадках, коли вживається неозначений артикль:

What a loss! – яка втрата!

You were such a clown yesterday. – Ти виглядав таким клоуном вчора.

 • Якщо використовується прикметник та такі слова як too, as, so з неозначеним артиклем:

It is too long a way to go on foot. – Це надто довгий шлях, аби йти пішки.

He is as good a sportsman as any man of his age. – Він такий же спортсмен, як і інший чоловік його віку.Схожі матеріали:

👁 1788
Категорія: Англійська мова
Теги: Артикль в англійській мові, Англійська мова, артикльВсього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Диспареунія: що робити, якщо відчуваєтьс...

/_pu/70/06587070.jpg

Как предотвратить повреждение зрительног...

/_pu/70/18888637.jpg

Як побудувати та не зруйнувати стосунки

/_pu/70/52442605.jpg

Выбор кафеля для кухни: Советы и Тренды

/_pu/70/06260094.jpg

Ремонт под Ключ: Творческий Подход к Пре...

/_pu/70/28178354.jpg

Декілька порад для успішних кімнатних ро...

/_pu/70/86569805.jpg

Переваги безкаркасних скляних перил

/_pu/70/16571060.jpg

Які існують стилі сексуальної нижньої бі...

/_pu/70/85115414.jpg

Навіщо і куди прикладати капустяний лист...

/_pu/70/49032103.jpg

Користь для щитовидної залози та покраще...

/_pu/70/19679590.jpg

Чи потрібна зола смородині взимку: як вч...

/_pu/70/87839009.jpg

Обробка смородини навесні: чим бризкати ...

/_pu/70/26212100.jpg