НАСЕЛЕНИЕ

 
Поиск:   

    

Численість населення та основні демографічні показники Гребінківського району

Населенням прийнято називати сукупність людей, які проживають на певній території і здатні до самовідновлення чисельності.

Юридичне населення - кількість усіх осіб, занесених до списків жителів даної території незалежно від того, де вони живуть постійно чи де перебували у момент перепису.

Розрахункове наявне населення - розрахункова кількість осіб, які є в наявності на даній території в роки між переписами.

Популяція - це частина населення у межах конкретної території, виділена за найбільш характерними для її життєдіяльності соціально-економічними, екологічними чинниками, демографічними та етнічними характеристиками, способом життя, ціннісними орієнтаціями, традиціями та іншими ознаками, що об'єднують її як єдине ціле з властивими загальногруповими процесами формування рівня здоров'я.

У формуванні рівня здоров'я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику. Фактором ризику хвороби чи смерті є ендогенний або екзогенний додатковий несприятливий вплив на організм, який підвищує ймовірність виникнення захворювання чи смерті. Ці фактори досить численні, умовно їх можна поділити на ендо- та екзогенні.

До ендогенних відносяться: керовані (артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея) та некеровані (вік, стать, спадковість}.

До екзогенних відносяться: керовані (стан довкілля, спосіб життя, помилки медицини) та некеровані (клімат, природні умови).

За класифікацією американського вченого Дж. Роббінса, фактори, що впливають на здоров'я, можна поділити на 4 великі групи: спосіб життя; біологічні чинники; стан навколишнього середовища; обсяг і якість медичної допомоги.

загрузка...


Динаміка чисельності населення району тісно пов'язана з історичними та соціальними подіями, через які пройшла Україна за останні 75 років.   

Перша світова війна, громадянська, Велика Вітчизняна війни та інші політичні і соціальні причини обумовили в свій час різке скорочення чисельності населення району. Не дивлячись на час, що минув, і соціальні зрушення, чисельність населення району ще не досягла рівня 1913 і 1939 років, складаючи відповідно 86,6% і 92,4% чисельності населення 1913 і 1939 рр. Це пов'язано з низьким рівнем відтворення населення в районі.

Існує два джерела поповнення кількості населення: перше — природний приріст (різниця між народженими і померлими); друге — механічний рух населення (міграція) — в'їзд громадян в район або виїзд за його межі.

За природним приростом населення Гребінківський район посідає одне з останніх місць серед інших районів полтавської області. За десятиріччя (1980 — 1989 рр.) щорічний приріст населення був позитивним лише три роки. З 1989 р. він став виключно від'ємним і склав у 1996 р. мінус 8,3 чол./1000 жителів.

Слід зауважити, що низький природний приріст населення району пов'язаний, перш за все, з тим, що протягом останніх 20 років від'ємний природний приріст мало сільське населення. Міське населення до 1992 р. мало позитивний природний приріст, що зменшувало темпи зниження чисельності населення в районі. В 1996 р. природний приріст міського населення склав мінус 4,2 чол./1000жителів, сільського населення — мінус 14,3 чол./1000 жителів, загальний природний приріст населення по Гребінківському району склав мінус 8,3 чол./1000 жителів. В цілому низький і від'ємний природний приріст населення в районі пов'язаний з низькою народжуваністю і підвищеною смертністю.

У свою чергу, низька народжуваність і висока смертність населення в районі пов'язана з віковою структурою населення: зараз в районі, порівняно з загальним показником України, підвищена питома вага людей похилого віку і низька питома вага людей молодого віку, що автоматично підвищує показник смертності і знижує показник народжуваності. Кількість населення в районі порівняно з 1959 р. в 1996 р. зросла на 5,96%. Середньорічний приріст населення при цьому складав 0,15%. Джерелами зростання чисельності населення в районі були: відносно високий природний приріст міського населення; позитивне сальдо міграції.

До Великої Вітчизняної війни і в перші повоєнні роки Гребінківський район був різко виражений аграрним районом, обмеженість підприємств промислового виробництва природно обумовлювала значну міграцію населення, перш за все
сільського, за межі гребінківщини, переважно у великі міста і робітничі селища Донецько-придніпровського економічного регіону.

Кількість населення Гребінківського району за 10 років2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Сільське населення
14800
15046
14600
14882
14021
13797
13489
13251
13025
12900
Міське населення
13100
12854
11700
10918
11426
11365
11239
11186
11096
11087
Всього по району
27900
27900
26300
25800
25447
25162
24728
24437
24121
23937


З кожним роком кількість населення Гребінківського району поступово зменшується: сільського населення - на 12,8%; міського населення - на 15,8%; всього населення - на 14,2%.

Статистика здоров'я населення вивчає кількісні характеристики стану здоров'я населення в цілому та окремих контингентів, вплив навколишнього середовища на стан здоров'я людей. Включає в себе демографічну статистику, статистику захворюваності, статистику інвалідності та статистику фізичного розвитку. До демографічних показників відносяться народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя.

Демографічні показники по Гребінківському району2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Народжуваність
8,2
6,8
6.0
7.5 
6,9
6.9
8.2
9.3
11.0
10.1
Смертність
19,6
19,1
18,9
21,9
20,2
22,3
21,3
21.6 
22,0
20.0
Природний приріст
-11,4
-12,3
-12,9
-14,4
-15,4
-15.4
-13.1
-12.3
-11.0
-9.9

Важливе значення для оцінки здоров"я має природний рух населення, зміна його чисельності внаслідок взаємодії основних демографічних явищ: народжуваності та смертності.   

Природний рух, або відтворення населення показує, чи забезпечують існуючі рівні народжуваності та смертності приріст населення. Різниця між показниками народжуваності та смертності одержала назву природний приріст. Коли показники смертності починають перевищувати показники народжуваності, це називається негативний (від'ємний) природний приріст населення, або депопуляція.

В Європі до країн з негативним природним приростом належать: Німеччина, Італія, Болгарія, Угорщина, Румунія, Чехія, Росія, Білорусь, країни Балтії. На негативний природний приріст населення в Україні впливає сукупна дія низької народжуваності, високої смертності, несприятливої вікової структури населення.

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Допомога у виборі: яка нижня білизна під...

/_pu/70/80145800.jpg

Як зрозуміти, що шкіра зневоднена і їй п...

/_pu/70/33663710.jpg

Обробка смородини навесні: чим бризкати ...

/_pu/70/26212100.jpg

Що потрібно їсти, щоб знизити ризик серц...

/_pu/70/78973269.jpg

Чем частная педиатрия отличается от госу...

/_pu/70/75064883.jpg

Вибираємо ідеальний бюстгальтер з пороло...

/_pu/70/74153786.jpg

Найкращий спосіб підвищення потенції у ч...

/_pu/70/52734467.jpg

Як побудувати та не зруйнувати стосунки

/_pu/70/52442605.jpg

Як підвищити приживаність живців троянд ...

/_pu/70/30499224.jpg

Які шарфи та снуди практичніше обирати д...

/_pu/70/58192117.jpg

Посів петрушки: коли і як садити?

/_pu/70/46973056.jpg

Киста почки – что это за патология и ког...

/_pu/70/93957636.jpg