Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини громади    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV    
Правова допомога Поради спеціаліста Порадник "Поліція під контролем"


Особистий огляд і огляд речей міліціонером


Поняття особистого огляду і огляду речей особи

Особистий огляд - візуальне обстеження матеріальних об'єктів, які мають відношення до правопорушення. У ході огляду виявляються, безпосередньо сприймаються, а також оцінюються та фіксуються стан і властивості таких об'єктів. Особистий огляд може проводитись як в рамках адміністративного процесу (ст. 264 КУпАП), так і в рамках кримінального процесу під час затримання особи (ст. 208 ч. 3) або під час проведення слідчих дій (ст. 236 ч.5 КПК).

Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів – дії, що супроводжують особистий огляд і направлені на виявленні заборонених предметів або обстеження об’єктів, які мають відношення до правопорушення.

 Не слід плутати із оглядом, який відбувається при проходженні митного контролю і регулюється митним законодавством.

 Окрім цього, Статут патрульної служби (ПС) містить в собі таке визначення як зовнішній огляд одягу, речей затриманого, під яким слід розуміти огляд з метою вилучення зброї та інших предметів, які він може використати для нападу на міліціонера. Проте, тут мова йде про осіб затриманих за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення і дії, які відбуваються в момент після її фактичного затримання. Проте, така процедура вступає в пряму суперечність із КПК і, відповідно, останній має вищу силу і його норми мають пріоритет у застосуванні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спілкування з працівником ДАІ

 На жаль, законодавець не дає нам чітких визначень, якими можна було б керуватись в правовому полі, тому ми вимушені зустрічатись із комбінацією різних слів – огляд особи, особистий огляд, обшук особи тощо, що з юридичної точки зору має позначати різні дії. Проте такий погляд на дане питання є узагальненням не тільки теорії, а й практики застосування даних норм.

Правові підстави особистого огляду і огляду речей особи

Правових підстав на здійснення особистого огляду і огляду речей особи може бути чотири:

• особа вчинила або вчиняє адміністративне / кримінальне правопорушення;
• особа має на собі характерні ознаки вчинення правопорушення;
• є пряма вказівка від третьої особи що ця особа вчинила правопорушення;
• міліціонери мають орієнтування на схожу особу (або Вас), яка вчинила правопорушення;

Процедура особистого огляду і огляду речей особи

Особистий огляд і огляд речей особи, перш за все, мають бути проведені із найменшим втручанням у Ваше приватне життя та власну гідність. Саме тому законодавець встановлює, що особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Огляд речей , ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця).

 Особистий огляд, огляд речей обов’язково супроводжується складанням протоколу або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи в протоколі про адміністративне затримання.

У випадку необхідності можливе вилучення речей і документів , про яке складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

Ваші дії у випадку порушення процедури особистого огляду і огляду речей особи

Кожен має право на повагу до його приватного життя. На жаль, поняття поваги до приватного життя є оціночним і для кожної людини воно має свою міру, проте законодавець створює особливу процедуру проведення таких дій саме із поваги до приватного життя та інших прав людини.

Особистий огляд і огляд речей особи має завдавати вам мінімальну кількість клопоту і бути направлений виключно на попередження правопорушення або відновлення справедливості, пов’язаної із його скоєнням.

 Якщо процедура тим чи іншим чином порушена, треба слідувати наступним рекомендаціям:

• порушення можна фіксувати за допомогою пристроїв –фото, -відеозапису;

• Ви завжди можете зробити усну заяву про вчинення незаконних дій за телефоном 102 (розмова фіксується, запис зберігається в середньому 30 днів);

• пильно слідкуйте за вилученими речами та вимагайте занесення їх всіх без винятку до протоколу;

• незаконні дії працівників міліції завжди можна оскаржити у відповідних органах.

Норми, які регулюють дане питання в правовому полі:

ст. 32 Конституція України (КУ)

 Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

 Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

 Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

ст. 208 ч. 3, ст. 236 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України (КПК)

 Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою.

 3. Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

 Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.

 5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

ст. 264, ст. 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

 Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей.

 Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митниці і органів прикордонної служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів.

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

 Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митниці, органів прикордонної служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів.

При вчиненні порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів.

 Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця).

 Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.

Особистий огляд, огляд речей у митницях провадиться в порядку, встановленому Митним кодексом України.

 Стаття 265. Вилучення речей і документів.

 Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією України, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Застосування спецзасобів та вогнепальної зброї

Вилучені орден, медаль, нагрудний знак до почесного звання СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР, почесного звання України, відзнаки Президента України, нагородна зброя, після розгляду справи підлягають поверненню їх законному володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються відповідно до Адміністрації Президента України. Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення, апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню працівниками міліції.

 Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

 При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190 - 195-4 (80731-10) цього Кодексу, працівник міліції, а при вчиненні правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, також посадова особа прикордонної служби має право вилучити нагородну, вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та холодну зброю, бойові припаси і спеціальні засоби самооборони.

Працівник міліції, посадова особа прикордонної служби має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи, яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов’язків, вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей застосовуються лише у невідкладних випадках.

ст. 238, ст. 239 Статуту патрульно-постової служби міліції України (Статут ПС):

 Стаття 238.

При розшуку та переслідуванні осіб, які вчинили, наприклад, крадіжку речей у пасажирів, шахрайство, наряду міліції потрібно:

а) тактично запросити потерпілих допомогти в пошуку;

 б) затримання проводити, по можливості, в малолюдних місцях, віддалених від прохідних дворів, зупинок міського транспорту та інших місць, де ці дії можуть ускладнитися наявністю великої кількості людей;

 в) особливу обачливість, винахідливість і сміливість слід виявляти при затриманні групи осіб, що підозрюються у вчиненні злочину. Прийнявши рішення їх затримати, необхідно, не припиняючи спостереження за учасниками групи, по радіостанції, телефону або іншим способом запросити допомогу у оперативного чергового по органу внутрішніх справ і найближчих нарядів міліції, дружинників, двірників, працівників служби охорони для затримання злочинців.

Якщо допомога вчасно не надійшла, а зволікати з затриманням не можна, то необхідно це зробити самостійно. Вирішальну роль при цьому має фактор несподіванки та рішучих дій міліціонера. Наприклад, доцільно непомітно наблизитися до переслідуваних, перекрити їм найбільш можливий шлях відходу і коли вони менше всього здатні вчинити опір, голосно скомандувати: "Стій! Руки вгору!", і оголосити про затримання, наказати затриманим рухатись в даному напрямку, не випускаючи їх ні на мить з поля зору;

 г) якщо при затриманні використовується службовий собака, то перед тим як його застосувати слід двічі українською і російською мовами зробити попередження: "Стій! Пускаю собаку!" з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення і виконання.

Перед пуском собаки треба впевнитись, що вона прагне затримати саме підозрюваного, а не інших осіб. У разі заподіяння затримуваному покусів йому необхідно надати при можливості необхідну медичну допомогу, дотримуючи при цьому заходів безпеки. Собака при цьому повинен знаходитись по команді "Охороняй" у 2-3 метрах від затриманого;

 д) зробити зовнішній огляд одягу, речей затриманого з метою вилучення зброї та інших предметів, які він може використати для нападу на міліціонера;

 е) в деяких випадках затримання з метою запобігання опору з боку особи, що підозрюється у вчиненні злочину, доцільно використовувати мотиви, що не є істинними причинами затримання, наприклад, як порушення даною особою громадського порядку, паспортного режиму і т.п. При цьому затримання не обов'язково починати з перевірки документів, як це буває при затриманні громадянина за адміністративне правопорушення, тому що підозрюваний замість документів може дістати зброю і застосувати її;

 ж) передати затриманого оперативному черговому міськрайоргану внутрішніх справ і написати рапорт про затримання на ім'я начальника органу внутрішніх справ.

 Стаття 239.

 Огляд зовнішнього одягу, речей злочинця та особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину, є попереджувальною мірою, спрямованою на забезпечення особистої безпеки міліціонера, що становить перед собою ціль вилучення зброї та інших предметів у затриманого, які можуть бути використані ним для нападу на міліціонера та інших громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що таке міліція і де можна зустріти міліціонера

Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з тим, кого оглядають і в присутності двох понятих тієї статі.

 Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети можуть бути піддані огляду за участю двох понятих при відсутності власника.

 Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.

При цьому:

 а) зовнішній огляд речей і одягу слід робити негайно після затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, або в більш зручний момент, коли можливо отримати допомогу від інших працівників міліції, дружинників, працівників служби охорони, двірників або громадян;

б) для проведення зовнішнього огляду речей та одягу необхідно:

 - подати затриманому команду: "Руки вгору!", наказати повернутися обличчям до стіни (дерева, стовпа і т.п.) і обпертися в неї руками, широко розставити ноги і нахилитися вперед;

 - швидко промацати з зовнішньої сторони одяг затриманого: кишені, рукава, пояс, звернути увагу на взуття, з метою виявлення та вилучення зброї та інших предметів, які можуть бути використані затриманими для нападу на міліціонера;

 - в окремих випадках, коли є підстава підозрювати, що знаряддя злочину можуть бути замасковані (колюча зброя, міститься в авторучці, колючо-ріжучі предмети і зброя закріплені на гумці до одягу або тіла в плечовій та інших областях і т.п.), зовнішній огляд одягу і речей проводять з особливою уважністю;

 - під час проведення зовнішнього огляду слід уважно за кожним рухом затриманого стежити. Якщо є службово-розшуковий собака, то він повинен знаходитись по команді "Охороняй!" у 2-3 метрах від затриманого;

 в) оглянути по можливості місця, де знаходився підозрюваний в момент затримання і при проведенні зовнішнього огляду, з метою виявлення викинутих ним предметів, що можуть бути речовими доказами у справі;

г) вилучені при зовнішньому огляді документи, зброю та інші предмети здати оперативному черговому по органу внутрішніх справ.Схожі матеріали:

👁 10007
Категорія: Порадник "Поліція під контролем"
Теги: міліція, огляд речей особиВсього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Розмова під час сексу: довіра, повага та...

/_pu/70/98776348.jpg

Секс, потужний засіб від стресу

/_pu/69/44592895.jpg

Коли треба сіяти розсаду на помідори

/_pu/70/55613811.jpg

Что такое атрофия зрительного нерва?

/_pu/70/41935844.jpg

Ви виявили невірність партнера: чи варто...

/_pu/70/47398553.jpg

Як досвідчені дачники використовують пол...

/_pu/70/02862959.jpg

Користь для щитовидної залози та покраще...

/_pu/70/19679590.jpg

Чим підгодувати озимий часник у травні, ...

/_pu/70/01941177.jpg

Декілька попереджувальних сигналів, що с...

/_pu/70/42158299.jpg

Посів петрушки: коли і як садити?

/_pu/70/46973056.jpg

Психологічні тригери алкогольної залежно...

/_pu/70/72241910.jpg

Ремонт под Ключ: Творческий Подход к Пре...

/_pu/70/28178354.jpg