ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ГРЕБІНКІВЩИНИ

Поиск:   

    

Гребінківське відділення Лубенської об’єднаної державної податкової інспекції

ГРЕБІНКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ

 Адреса:  м. Гребінка,  вул. Євгена Гребінки,11
   Тел.:  +38(05359) 9-22-61
               +38(05359) 9-22-31
   Факс: +38(05359) 9-22-31
Режим роботи:   
Пн. - Чт.: 9.00-13.00, 14.00-18.15,
Пт.: 9.00-13.00, 14.00-17.00
email: [email protected]

ЛУБЕНСЬКА ОДПІ

Адреса: 37500, м. Лубни,
вул. Ярослава Мудрого, 21
   тел. (053615) 26-52,
   тел/факс (053615)47-00,
email: [email protected]

   • Державна податкова адміністрація у Полтавській області
   • Міський телефонний довідник 

загрузка...

Про нас

Головна мета діяльності Лубенської ОДПІ полягає у здійсненні контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Прийом одержувачів адміністративних послуг Лубенською ОДПІ

На виконання доручення Президента України від 15.08.11 №1-1/1792 щодо забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг Лубенською ОДПІ продовжено години прийому одержувачів адміністративних послуг до 20 год. 00 хв. у робочі дні та до 16  год. 00 хв. у суботу.

Порядок особистого прийому громадян посадовими особами Лубенської ОДПІ

Особистий прийом громадян посадовими особами Лубенської ОДПІ здійснюється у визначені дні та години за попереднім записом згідно із затвердженим графіком.

Запис громадян закінчується за 5 календарних днів до дати прийому відповідальної посадової особи.
Громадська приймальня головного офісу знаходиться за адресою:
м. Лубни, вул. Я.Мудрого, буд. 21, кімната 110, запис громадян на прийом в кімнаті 109, або за телефоном 55-68.

Місія (головна мета діяльності) Лубенської ОДПІ

Головна мета діяльності Лубенської ОДПІ  полягає у здійсненні контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.


Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" Лубенська ОДПІ виконує такі функції:
  - здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів;

  - забезпечує облік платників податків, правильність обчислення і своєчасність надходження податків, інших платежів, а також здійснює реєстрацію фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

  - контролює своєчасність подання платниками податків податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряє достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;

  - забезпечує облік надходжень податків, інших платежів;

  - здійснює у межах повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, що видають ці документи, за наявністю торгових патентів;

  -  веде облік векселів, що видаються суб’єктами господарювання при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, та подає щомісяця інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснює контроль за погашенням векселів; видає суб’єктам господарювання дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;

 - забезпечує застосування та своєчасне стягнення сум фінансових (штрафних) санкцій, передбачених законодавчими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

 -  аналізує причини та оцінює дані про факти порушень податкового законодавства;

 - проводить перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів у порядку, установленому законом;

  - за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводить перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів у порядку, установленому законом;

 -  передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

  - подає до судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках – коштів, одержаних без установлених законом  підстав, а також про звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу;

  -  здійснює контроль та вживає заходів щодо погашення податкового боргу, а також інших платежів, контроль за якими покладено на органи ДПС;

   -  проводить роботу, пов’язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

  -  контролює дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету;

 -  забезпечує об’єктивний, всебічний і своєчасний розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарг на дії посадових осіб ДПІ в порядку, установленому законом, здійснює апеляційні процедури узгодження податкових зобов’язань;

 -   подає відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіти про надходження податків, інших платежів;

  -  здійснює контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

  - здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, установлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

  -  здійснює контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та ліцензуванням діяльності суб’єктів господарювання з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

  - здійснює безпосередньо на підприємствах, що виробляють спирт, постійний контроль за дотриманням законодавства з питань виробництва та обігу спирту, установленого порядку сплати акцизного збору, уживає заходів щодо недопущення незаконного виробництва та реалізації спирту;

  - здійснює контроль за дотриманням установленого порядку обліку, зберігання, відпуску та транспортуванням горілки та лікеро-горілчаних виробів та сплати акцизного збору, уживає заходів щодо недопущення незаконного виробництва та реалізації горілки та лікеро-горілчаних виробів;

   - надає відповіді на запити платників податків з додержанням вимог, установлених Законом України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та іншими законами України;

 -  забезпечує у межах своїх повноважень охорону державної таємниці в ДПІ, а також захист інформації з обмеженим доступом шляхом здійснення організаційно-правових, інженерно-технічних та криптографічних заходів;

 - приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, розслідування та виявлення яких віднесені до компетенції ДПІ, проводить у встановленому порядку перевірку зазначених у них відомостей, приймає щодо них передбачені законом рішення;

 -  здійснює розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

 -  забезпечує безпеку працівників ДПІ, їх захист від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків;

  - проводить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження  за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове слідство в межах компетенції, уживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;

 -  виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, уживає заходів щодо їх усунення;

 -   запобігає корупції та іншим службовим правопорушенням працівників ДПІ;

 -  збирає, аналізує та узагальнює інформацію щодо порушення податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням;

 -  здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

 -  здійснює заходи з упровадження та супроводження інформаційної системи автоматизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп’ютеризації робіт ДПІ;

 -   здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на ДПІ завдань.
 Основні завдання органів державної податкової служби:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних  цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), неподаткових платежів, установлених законодавством (далі – податки, інші платежі), а також за додержанням законодавства з питань регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійснення контролю за погашенням податкового боргу, а також інших платежів, контроль за якими покладено на органи ДПС;

здійснення у межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб;

роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів (далі – платники податків);

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах ДПС та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів ДПС, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів.

Якщо дії працівника податкової служби, їх законність, викликають навіть невеликі сумніви, з метою підвищення оперативності реагування на можливі порушення та зловживання з боку податківців, пропонуємо негайно звертатись по телефонах довіри до Управління внутрішньої безпеки ДПА України та його регіональних відділів внутрішньої безпеки при ДПА в Полтавській області.

Державна податкова адміністрація України
(044) 272-24-89
Полтавська область
(0532) 56-30-76

Департамент масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА України

До уваги платників податків!

Для роз’яснення норм Податкового кодексу України та практики його застосування у кожному органі державної податкової служби створено постійно діючі консультаційні центри. Також органами ДПС створено консультаційний центр в Полтавській області: тлф. (0532)50-35-20

На рівні ДПА України також забезпечено функціонування консультаційного центру (тел. 0-800-501-007). Послуги надаються з 8.00 до 20.00 год. (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовно).

ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Які існують стилі сексуальної нижньої бі...

/_pu/70/85115414.jpg

Льняное масло в индустрии красоты

/_pu/70/81978187.jpg

Як роздягнутися перед чоловіком - прийом...

/_pu/70/85268573.jpg

Коли треба сіяти розсаду на помідори

/_pu/70/55613811.jpg

Що потрібно їсти, щоб знизити ризик серц...

/_pu/70/78973269.jpg

Прозора жіноча спідня білизна - гарні ко...

/_pu/70/70398749.jpg

Експерти рекомендують завжди возити з со...

/_pu/70/16389617.jpg

Що таке база для нігтів та її види

/_pu/70/69796992.jpg

Розмова під час сексу: довіра, повага та...

/_pu/70/98776348.jpg

Ремонт под Ключ: Творческий Подход к Пре...

/_pu/70/28178354.jpg

Поради, як чуттєво роздягнутися перед св...

/_pu/70/86343835.jpg

Які шарфи та снуди практичніше обирати д...

/_pu/70/58192117.jpg