Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини громади    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV    
Правова допомога Поради спеціаліста Порадник "Поліція під контролем"


Зупинимо насильство в сім'ї


Зупинимо насильство в сім'ї

Тривалий час проблема насильства в сім'ї вважалася прерогативою усталених звичаїв та традицій і залишалася поза сферою правового регулювання. Будь-яке втручання у сімейні стосунки з боку держави та суспільства вважалося порушенням таємниці приватного життя та категорично не припускалося.

В Україні існує страшна статистика, згідно якої, в 95% випадків жертвами насильства в сім'ї стають жінки, а в 75% - діти. Не терпіть, не мовчіть, не ковтайте потай сльози. Навіть, якщо сьогодні Ваші діти не потерпають від побоїв, спостерігаючи за Вашим болем, травмується їхня психіка.

У випадку насильства в сім'ї, внаслідок якого Ви зазнали побиття й отримали тілесні ушкодження, Вам необхідно викликати дільничного інспектора (обов'язково має бути складений протокол про факт насильства в сім'ї!). Дільничний інспектор повинен винести постанову (направлення) про призначення експертизи. Потім, Ви як потерпіла особа з направленням і документом, який посвідчує особу (паспорт) відвідуєте установу, що проводить судово-медичну експертизу, де відбувається зняття побоїв. За наслідками експертизи видається експертний висновок (надсилається органу, який видав направлення на її проведення).

За наявності направлення на проведення експертизи працівника органу внутрішніх справ експертиза проводиться безкоштовно.
Якщо у висновку судово-медичної експертизи встановлено, що внаслідок насильства в сім'ї особою було отримано тілесні ушкодження (середньої тяжкості, тяжкі), органом внутрішніх справ порушується кримінальна справа.

У разі відсутності направлення посадової особи органу внутрішніх справ потерпіла особа має право самостійно звернутися за призначенням судово-медичної експертизи, що проводиться за плату.

Отримання внаслідок насильства в сім'ї тілесних ушкод жень є підставою для порушення кримінальної справи та притягнення винного до кримінальної відповідальності.

Так, Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність за:


-    нанесення умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень (стаття 122);
-    нанесення умисних легких тілесних ушкоджень (стаття 125).
-    побої і мордування (стаття 126).

Відповідно до статті 27 Кримінально-процесуального кодексу України (притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого) справи про злочини, передбачені статтями 125 та частиною 1 статті 126 (побої) Кримінального кодексу, порушуються за скаргою потерпілого.

Відповідно до чинного законодавства експерту забороняється розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, суду дані, що стали йому відомі під час проведення експертизи, та повідомляти її результати будь-кому, крім особи (органу), що призначила експертизу (пункт 2.3.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5).

Закон України ст. 1 "Про попередження насильства в сім'ї" дає наступні визначення


Фізичне насильство в сім'ї - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому члену сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров'я, нанесення шкоди його честі і гідності.

Сексуальне насильство в сім'ї -протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недоторканість іншого члена сім'ї, а також д ії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім'ї.

Психологічне насильство в сім'ї
-насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити • себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.

Економічне насильство в сім'ї - умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.

Відповідно до ст. 4 Закону України від 15 листопада 2001 року№ 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї» із змінами від 25 вересня 2009 року № 599 - VI підставами для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї є:


• заява про допомогу жертви насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї;
• висловлене жертвою насильства в сім'ї або членом сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї, бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;
• отримання повідомлення про застосування насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї.

Заява та повідомлення про застосування насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення приймаються за місцем проживання постраждалого органами та установами, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї.

В пунктах 1 та 2 частини першої статті 3 цього Закону передбачено, що здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї в межах наданих їм повноважень покладається на:

 - спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї;
 - відповідні підрозділи органів внутрішніх справ;
 - органи опіки і піклування;
 - спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в сім'ї, та жертв такого насильства, а саме:
 - кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення (далі - кризові центри);
  - центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу» із змінами від 19 вересня 2007 року № 1134: «Прийняття, облік і розгляд заяв здійснюється за місцем проживання постраждалого від насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства, Мінсім’ямолодьспорту, управлінням або відділом у справах сім'ї та молоді відповідної місцевої держадміністрації, службою дільничних інспекторів міліції та кримінальною міліцією у справах дітей органу внутрішніх справ».
Відмова у прийнятті та розгляді заяви не допускається.

Законодавством визначено спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї, яким є Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту та, на місцях – управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту місцевих державних адміністрацій, на які покладено координацію діяльності всіх суб’єктів при здійсненні заходів з попередження насильства в сім’ї (у тому числі організація впровадження корекційних програм та проходження їх особам, які вчинили насильство в сім’ї) та забезпечення надання допомоги потерпілим.

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у межах компетенції, можуть сприяти здійсненню заходів з попередження насильства в сім’ї, а саме:

-при виявленні сім’ї, в якій вчинено насильство або існує реальна загроза його вчинення (погроза вчинення одним членом сім’ї стосовно іншого члена сім’ї умисних дій, які відносяться до насильства в сім’ї, якщо є реальні підстави очікувати її виконання), у тому числі жорстокого поводження з дитиною (будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною в сім’ї, у тому числі:
 - бездоглядність, експлуатація дитини, втягнення її у злочинну діяльність, залучення до вживання алкогольних, наркотичних засобів та інших шкідливих речовин;
 - залучення до екстремістських, тоталітарних психокультових угруповань та течій, використання дитини для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушення до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор; 
- залучення дитини до найгірших форм дитячої праці, позбавлення права на житло та інше майно тощо), центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в термін, що не перевищує 3 робочих днів, подають інформацію до управління (відділу) у справах сім’ї, молоді та спорту відповідної державної адміністрації, а у випадку вчинення насильства стосовно дитини – також у службу у справах дітей та органи внутрішніх справ.

Згідно з п. 2.6. Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відповідно до своїх повноважень щодо попередження насильства в сім’ї:

 -  приймають інформацію про випадки вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення;
 - забезпечують надання особам, які постраждали від насильства в сім'ї, психологічної, соціально-педагогічної, соціально-економічної, інформаційної, соціально-медичної та юридичної допомоги;
  - здійснюють соціальне інспектування сімей, де мають місце випадки вчинення насильства в сім'ї або в яких існує реальна загроза його вчинення, в ході якого вивчається життєдіяльність сім’ї, умови її проживання і готується соціально-психологічна характеристика сім’ї та висновки щодо подальшої роботи з нею;
 -  здійснюють соціальний супровід сімей, де мають місце випадки вчинення насильства в сім'ї або в яких існує реальна загроза його вчинення, метою якого є подолання життєвих труднощів, мінімізація негативних наслідків чи, навіть, повне розв'язання проблем сім'ї або особи;
 - забезпечують здійснення закладами соціального обслуговування заходів, спрямованих на відновлення соціальних функцій, морального, психічного та фізичного стану членів сім'ї, стосовно яких вчинено насильство в сім'ї або існує реальна загроза його вчинення.


Схожі матеріали:

👁 4637
Категорія: Правова допомогаВсього коментарів: 1

0
1 Lilya   (21.02.2018)
Доброго дня
прошу написати мені які кроки мені слід вчинити при виявлення насильства в сімї в кримінальному праві та цивільному праві покроково
процедура звернення до різних інстануцій та органів. Дякую

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ


Диспареунія: що робити, якщо відчуваєтьс...

/_pu/70/06587070.jpg

Які шарфи та снуди практичніше обирати д...

/_pu/70/58192117.jpg

Названо кулінарні помилки, які шкодять з...

/_pu/70/66948202.jpg

Как предотвратить повреждение зрительног...

/_pu/70/18888637.jpg

Прозора жіноча спідня білизна - гарні ко...

/_pu/70/70398749.jpg

Льняное масло в индустрии красоты

/_pu/70/81978187.jpg

Експерти рекомендують завжди возити з со...

/_pu/70/16389617.jpg

Ремонт под Ключ: Творческий Подход к Пре...

/_pu/70/28178354.jpg

Що таке база для нігтів та її види

/_pu/70/69796992.jpg

Чем частная педиатрия отличается от госу...

/_pu/70/75064883.jpg

Поради, як чуттєво роздягнутися перед св...

/_pu/70/86343835.jpg

Розмова під час сексу: довіра, повага та...

/_pu/70/98776348.jpg