Архів новин    Актуально    Шкільний екран    Зверніть увагу!    Соціальний захист     Гребінківська ОТГ    Лубенська РДА    Прес-реліз    Технології    Новини Полтавщини TV   


26.02.2021

Оприлюднено план заходів щодо STEM-освіти до 2027 року

Протягом 2021-2025 років планується здійснити дослідження та підготовку рекомендацій з використанням методик STEM-освіти в закладах освіти

Оприлюднено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року. Саму Концепцію Уряд ухвалив 5 серпня 2020-го.

Документ визначає комплекс заходів, пов’язаних з формуванням і розвитком навичок науково-дослідницької та інженерної діяльності, винахідництва, підприємництва, ранньої професійної самовизначеності та готовності до усвідомленого вибору майбутньої професії, популяризацією науково-технічних та інженерних професій, поширенням інновацій у сфері освіти.


Оприлюднено план заходів щодо STEM-освіти до 2027 року
 

Відповідаючи на глобальні виклики цифрової трансформації та ключові наукові й технологічні тенденції, одним з пріоритетних напрямів розвитку усіх країн світу стає STEM-освіта (наука, технології, інженерія і математика). Сьогодні у світі велику увагу приділяють вивченню математики та інженерії. Тому відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам держави має бути основою нової філософії природничо-математичної освіти”, – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Згідно з планом заходів, протягом 2021-2022 років планується розробити навчальні матеріали та методичні рекомендації для вчителів з підготовки здобувачів освіти до участі у міжнародному освітньому дослідженні PISA. У цей період також заплановано оновити стандарти вищої освіти галузі знань “Освіта/Педагогіка” з питань використання новітніх педагогічних підходів до викладання та оцінювання, практики міжпредметного навчання, методів та засобів навчання, що сприяють розвитку дослідницьких і винахідницьких компетентностей.

До 2023 року заплановано розробити:

 • цикл відеолекцій для вчителів фізики, математики і початкових класів зі STEM-освіти;
 • новий зміст STEM-освіти для здобувачів загальної середньої освіти (державні стандарти, типові освітні та навчальні програми предметів та інтегрованих курсів, курсів за вибором) та позашкільної освіти (навчальні програми гуртків, секцій та інших творчих об’єднань).

Протягом 2021-2025 років планується здійснити дослідження та підготовку рекомендацій з використанням методик STEM-освіти в закладах освіти.

План заходів також передбачає:

 • проведення конференцій, семінарів, симпозіумів з питань використання новітніх методик STEM-освіти для педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • проведення для працівників місцевих органів управління у сфері освіти, центрів професійного розвитку, навчально-­методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) профтехосвіти, керівників закладів освіти семінарів щодо впровадження STEM-освіти, розроблення відповідних програм підвищення кваліфікації;
 • створення баз даних або інтерактивних карт закладів освіти, які впроваджують STEM-освіту, та їх постійне оновлення;
 • проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, літніх шкіл, всеукраїнських фестивалів науки для здобувачів освіти, педагогічних працівників;
 • проведення профорієнтаційних заходів для здобувачів освіти у форматі проєктів “Професії майбутнього”, тижнів з популяризації STEM-освіти тощо;
 • включення до навчальних програм з історії основ розвитку науки та технологій;
 • підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань використання новітніх методик STEM-освіти;
 • створення нових STEM-центрів та STEM-лабораторій, розширення напрямів їхньої діяльності, оснащення обладнанням природничо-математичних кабінетів у закладах освіти;
 • оновлення дизайну пришкільних ділянок;
 • сприяння утворенню закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування;
 • упровадження та підтримка гуртків і секцій науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти;
 • розроблення та впровадження сучасних методик дистанційного навчання природничо-математичних предметів;
 • забезпечення поповнення бібліотек закладів освіти якісною науково-популярною та науковою літературою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2021 р. № 131-р

ПЛАН
заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти
(STEM-освіти) до 2027 року

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання Очікувані результати
1. Організація проведення:      
1) конференцій, семінарів, симпозіумів з питань використання новітніх методик природничо-математичної освіти (STEM-освіти) для педагогічних та науково-педагогічних працівників Національна академія педагогічних наук (за згодою)

 

заклади освіти (за згодою)

МОН

2021—2027 роки підвищено кваліфікацію педагогічних та науково-педагогічних працівників за результатами участі у фахових конференціях, семінарах, симпозіумах
2) підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з питань використання новітніх методик природничо-математичної освіти (STEM-освіти) ―“― ―“― ознайомлено педагогічних та науково-педагогічних працівників з новими методиками викладання природничо-математичних предметів для їх використання під час освітнього процесу, підвищено кваліфікацію таких працівників з питань використання новітніх методик природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
       
       
2. Проведення для працівників місцевих органів управління у сфері освіти, центрів професійного розвитку, навчально­методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, керівників закладів освіти семінарів з питань організації впровадження природничо-математичної освіти (STEM-освіти), розроблення відповідних програм підвищення кваліфікації обласні та Київська міська держадміністрації

 

заклади післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

МОН

2021—2027 роки ознайомлено працівників місцевих органів управління у сфері освіти, центрів професійного розвитку, навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, керівників закладів освіти з принципами впровадження природничо-математичної освіти
(STEM-освіти) в закладах освіти
3. Створення нових STEM-центрів та STEM-лабораторій, розширення напрямів їх діяльності, оснащення обладнанням природничо-математичних кабінетів у закладах освіти обласні та Київська міська держадміністрації

 

МОН

органи місцевого самоврядування (за згодою)

―“― забезпечено використання здобувачами освіти та педагогічними і науково-педагогічними працівниками сучасного обладнання в освітньому процесі за сучасними методиками
4. Оновлення дизайну пришкільних ділянок

 

 

обласні та Київська міська держадміністрації

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)
заклади освіти (за згодою)

―“― оновлено пришкільні ділянки для проведення на них ботанічних, астрономічних і метеорологічних спостережень, досліджень
5. Створення баз даних або інтерактивних карт закладів освіти, які впроваджують природничо-математичну освіту (STEM-освіту), та їх постійне оновлення обласні та Київська міська держадміністрації 2021—2027 роки забезпечено ознайомлення батьків здобувачів освіти із закладами освіти, які впроваджують природничо-математичну освіту (STEM-освіту)
6. Сприяння утворенню закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування

 

 

обласні та Київська міська держадміністрації

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)

―“― забезпечено можливість здобувачів освіти кожного регіону для здобуття спеціалізованої освіти наукового спрямування
7. Упровадження та підтримка гуртків і секцій науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти обласні та Київська міська держадміністрації

 

органи місцевого самоврядування (за згодою)
Український державний центр позашкільної освіти (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)
МОН

Національна академія наук (за згодою)

Національний центр “Мала академія наук України” (за згодою)

―“― збільшено кількість залучених здобувачів освіти до участі в гуртках і секціях науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти
8. Проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, літніх шкіл, всеукраїнських фестивалів науки для здобувачів освіти, педагогічних працівників МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)Національна академія наук (за згодою)

 

Національний центр “Мала академія наук України” (за згодою)
Український державний центр позашкільної освіти (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

державна наукова установа “Київський академічний університет” (за згодою)

2021—2027 роки залучено здобувачів освіти до участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах, інших інтелектуальних змаганнях, літніх школах, що спрямовані на забезпечення розвитку учнівської і студентської творчості, демонстрацію результатів винахідницької, науково-орієнтованої діяльності, сформованої математичної, екологічної, інформаційно-комунікаційної компетентності, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційності, підприємливості та фінансової грамотності;
залучено педагогічних працівників до участі в конкурсах, літніх школах, що спрямовані на обмін найкращим педагогічним досвідом, досягненнями у викладанні природничо-математичних предметів, використанні новітніх методик природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
9. Проведення профорієнтаційних заходів для здобувачів освіти у форматі проектів “Професії майбутнього”, тижнів з популяризації STEM-освіти тощо обласні та Київська міська держадміністрації

 

МОН

заклади освіти (за згодою)

громадські об’єднання (за згодою)

Національна академія наук (за згодою)

2021—2027 роки ознайомлено здобувачів освіти з кар’єрними можливостями у науково-технічних, інженерних професіях
10. Розроблення та впровадження сучасних методик дистанційного навчання природничо-математичних предметів

 

 

державна установа “Український інститут розвитку освіти” (за згодою)

 

Національна академія педагогічних наук (за згодою)

Національна академія наук (за згодою)

заклади освіти (за згодою)

―“― підвищено якість викладання природничо-математичних предметів з використанням технологій дистанційного навчання
11. Забезпечення поповнення бібліотек закладів освіти якісною науково-популярною та науковою літературою МОН

 

Національна академія наук (за згодою)

заклади освіти (за згодою)

―“― забезпечено поповнення бібліотек закладів освіти якісною науково-популярною та науковою літературою для задоволення потреб освітнього процесу
12. Включення до навчальних програм з історії основ розвитку науки та технологій МОН 2021—2027 роки створено умови для розуміння учнями етапів розвитку науки і технологій
13. Розроблення циклу відеолекцій для вчителів фізики, математики і початкових класів з природничо-математичної освіти (STEM-освіти) Національна академія педагогічних наук (за згодою)

 

Національна академія наук (за згодою)

2021—2023 роки розроблено та забезпечено використання вчителями фізики, математики і початкових класів циклу відеолекцій для підвищення рівня викладання
14. Розроблення навчальних матеріалів та методичних рекомендацій для вчителів з підготовки здобувачів освіти до участі у міжнародному освітньому дослідженні PISA Національна академія педагогічних наук (за згодою) 2021—2022 роки забезпечено використання педагогічними працівниками навчальних матеріалів та методичних рекомендацій для підготовки здобувачів освіти до участі у міжнародному освітньому дослідженні PISA
15. Розроблення нового змісту природничо-математичної освіти
(STEM-освіти) для здобувачів загальної середньої (державні стандарти, типові освітні та навчальні програми предметів та інтегрованих курсів, курсів за вибором) та позашкільної (навчальні програми гуртків, секцій та інших творчих об’єднань) освіти
МОН
Національна академія педагогічних наук (за згодою)Національна академія наук (за згодою)

 

заклади освіти (за згодою)

2021—2023 роки розроблено державні стандарти, типові освітні та навчальні програми, що враховують сучасні тенденції природничо-математичної освіти (STEM-освіти), підхід, спрямований на поєднання науки, технологій, інженерії та математики з винахідництвом і підприємництвом, що сприяють формуванню винахідницьких компетентностей та підприємництва здобувачів освіти
16. Здійснення досліджень та підготовка рекомендацій з використанням методик природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в закладах освіти Національна академія педагогічних наук (за згодою)

 

МОН

2021—2025 роки забезпечено можливість використання педагогічними працівниками методик природничо-математичної освіти (STEM-освіти) відповідно до рекомендацій
17. Оновлення стандартів вищої освіти галузі знань “Освіта/Педагогіка” з питань використання новітніх педагогічних підходів до викладання та оцінювання, практики міжпредметного навчання, методів та засобів навчання, що сприяють розвитку дослідницьких та винахідницьких компетентностей МОН 2021—2022 роки забезпечено володіння випускниками педагогічних спеціальностей навичками з розвитку дослідницьких та винахідницьких компетентностей


Схожі матеріали:
👁 736
Категорія: Шкільний екран
Теги: STEM-освіта, освіта

Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:

СВІЖІ ПУБЛІКАЦІЇ